תודעה רחבה

best friendsאחיזה תודעתית

כמה מטובי ידידיי נחנו בתודעה רחבה.

‘תודעה רחבה’ – תפישת פרט, שתודעה שלו או של אחר, משפיעה על מציאות – תפישה של תודעות אחרות, בלתי תלויות תופשות.

תודעה רחבה מכילה מרווח גדול ורחב המאפשר פער,

 • בין מציאות נתפשת לאמונה, לה מייחסים נוכחות אונטולוגית.
 • המייחס חשיבות לאמונות, במודע ערך מקדם להבנת המציאות,
 • המתחזק טקסים ופולחנים ככלים לחיים.
 • התולה בכוחות עליונים, על חושיות, מיסטיקה לסוגיה, מענה לגיטימי לשאלות, בהעדר תשובות רציונליות, במקום להסתפק בהבנה שנמצאים ב’אי-ידיעה זמנית’, ויכולת לחיות עם תפישה זו תמידית.
 • המקצה לרגשותיהם קיום עצמאי, מקדים פעולה, במקום חיווי מאוחר להוויה.

ייחוס השפעה תפישה תודעתית על המציאות

השפעת חיווי חיצוני על תודעה חסרת תיחום

בשונה ממיסטיקה, בה תודעה משפיעה על ריאליה חיצונית, תודעה רחבה מאפשרות בסוגת איכותה, בטשטוש גבולותיה לגירויים חיצוניים להתפש כחלק מאיום קיומי, בשל הייחוס להם את היותם כחלק מתודעתם האישית.

אישית

שמחת התודעה הרחבה

מניח שישנם בעלי תודעה רחבה שמחים.
לצערי, לא ראיתי כאלה.

ממשיך לחפש.

מה שמוצא ביניהם זה (מידות משתנות של) חרדה, נוירוטיות, אלימות ודיכאון לגרסאותיהם, שהם תולדה של התודעה הרחבה.

לי

מייחס לתפישתי שאני חי חיים אולי לא מושלמים, אבל בהחלט טובים, ל-

 1. (בעיקר ל)סטטיסטייקה שהיטיבה אתי באופן שעל גבול הטעות הסטטיסיטית,
 2. (והשאר ל)ניהול חיים, פעולות שנעשו מתוך מחשבה מקדמית ולאחריה,
  1. בין יתר ‘ניהולי החיים(ים)’, רתיעה, התרחקות, מגילויי תודעה רחבה,
   • רוצה לומר מודעת,
   • מוכן לשלם מס שפתיים ולומר אינסטינקטיבית, והרציונל ליווה מאוחר יותר את הפעולה.
  2. וזאת תוך המורכבות שהקרבה ל, השיח עם, בעלי תודעה רחבה מרתק אותי, ובלי להעליב :-), כלומר עם – כאיידס את חוקריה,
   • מרתק, באמת, בריבוי ממדים,
   • תוך חמלה על הלוקים בה,
   • בזהירות לא להידבק,
   • ובכמיהה (שלי, בשונה מחוקרי האיידס, הצנועה, מתונה, תבוסתנית) בהתיימרות, למציאת המגננות.
Share

השאר תגובה