הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ייחוס סבירות

בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או לא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נזק

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  תוצר הפחתת ערך

  תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  דיזוננס רציונלי

  תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
  ✔️ להזדהות עם החווה,
  ✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
  ✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש טראומתי

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  ודאות מתגוננת

  התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
  שיש סבירות שישתבשו,
  בביטחון שגוי שישתבשו,
  וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
  מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  קוועץ’ תודעתי

  צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מצב

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

  תפישת תודעה בנקודת זמן מסויימת, של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה).


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה | אמונה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  שאיפה להוכחה | ללא ערעור

  פרדיגמה

  מערכת הנחות מקדמיות מאורגנות לתפוש מציאות,
  שבעליהן פועלים לפיהן ומקצים תשומות להצדיקן.

  אמונה

  ניסוח הנחה מקדמית (אחת או יותר) ללא ערעור
  ולא בהכרח* ותמיד פועלים לפיה.


  * למאמין מנוסח ללא ערעור שאסור לשקר ולעתים חוטא.


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיקוף פרדיגמה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  אישי – מיצוק | רציונלית – ערעור

  פרט רואה בחייו מצע לשימוש והוכחת תקפות הנחותיו המקדמיות.
  בטחונו האישי והתנהלותו נובעים מאישושן ומיצוקן.

  מדע, חתירה למחשבה רציונלית, מערערים תפישות, קונסטרוקטים רעיוניים והנחות מקדמיות, בשאיפה להפריכם.
  כשל הפרכה הוא גילוי והוכחה.   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תופעה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  פעולה במציאות

  פעולה שמתרחשת במציאות, לרוב ממשית, עשויה להיקלט עצמונית בחושים ולהיות מעובדת ונתפשת בתודעות זרות, גם אם באמצעים מכניים.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה, מכניזם

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  התניות > ניסוח > בקרה > עדכון

  פרדיגמה – הנחות מקדמיות – נרכשuת, נבנuת, מתוחזקuת, כעיבוד תודעתי על ממשקי מציאות.

  התהליך הוא תמהיל של התניות, תפישות וניסוח אינסטינקטיבי, בבקרה מודעת, או לא, אם שירתו את האינטרסים והערכים של בעליה ומתואמת מינורית.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית פרדיגמה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  קליטה ותגובה

  תפישות מציאות, התייחסויות לאובייקטים, פעולות מממשות סנטימנטים, אינסטינקטים ורצונות מודעים, מתווכות לתודעה פעמיים, באמצעות פרדיגמות:

  ▶️ פנימה
  בתהליך עיבוד מידע שנקלט מהחושים,

  ◀️ החוצה
  גזירת תגובות תואמות.


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תגובה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  ריאקציה, פעולה אחרי גירוי

  פעולה רעיונית או ממשית
  תתכן אינסטינקטיבית בלתי רצונית, או לאחר עיבוד ובקרה רציונלית, פנימית באורגניזם או פיזית חיצונית –
  לאחר חשיפה לגירוי רעיוני, חושי או פיזיקלי כימי, ביולוגי או מכני.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה שלילית

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  רצון מניעה

  מוכנות לכנוס משאבים רעיוניים וממשיים למנוע מפרט אחר את מימוש השימוש או את ערך הטובין של מושא הקנאה.

  שאיפה מונעת זו היא תוצר מבנה אישיותי של המקנא ויחסו המקדמי למושא הקנאה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה חיובית

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  השראה, סובלימציה

  הבנת פרט שבחזקת מושא קנאתו יש טובין נשאף, שבכינוס משאבים מסויימים ובהתנהלות נכונה יתכן שגם הקנאי יפיק ממנה ערך.

  פעולות מונעות מקנאה, שמקטינות את הפער בין הנשאף לקיים הן תוצר של עיבוד סובלימטיבי מוטמע במבנה אישיות של פרטאו שלא.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – העלמות קנאה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  לא; רציונליזציה ודעיכה

  מושא קנאה, כסנטימנט, לרוב לא ישתנה.

  אין סיפוק קנאה. לאחר נקיטת פעולות מקטינות פער, תודעת קנאי עוסקת בהצדקות.

  מימושיה (אולי) ידעכו כאשר נושאים אחרים יעסיקו את משאבי תודעתו של הפרט המקנא.


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היבטי קנאה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  מוטיבציה למקנא, הפחתה למושא הקנאה

  לקנאה עשויים להיות היבטים מעשיים ופוגעניים כ–


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  התכנסות מערכתית

  משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  באחת ממשמרות המחאה בקפלן 22 הצטרפה גברת בגיל פנסיה. יש לה ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה, הממשלה, מה קרה, קורה, לדמוקרטיה. ביקורת של ‘מבינה’ אחת מהמערכת.

  כששאלתי מאיזו דיסציפלינה מגיעה, שחררה באי-נוחות – ‘עריכת דין’.
  כשנברתי מה בעריכת דין, ענתה ‘כל מיני דברים’, בבחינת לא משתפת. להמשיך לקרוא התכנסות מערכתית

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה כתיוג שגוי

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  ביטוי רצון כקנאה

  כדי ל’קנא‘ יש להיות בעלי תודעה מעל סף התפתחות מסוים.

  ללא תודעה מפותחת – תינוקות, חיות – לא ניתן לקנא;
  מושאי ‘קנאה’ מהווים נשאים מפתים לאורגניזמים שקולטים טובין רצוי בחושיהם,
  ומחצינים תסכול שהטובין לא ברשותם.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה, רציונליזציה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  גיוס בקרה תומכת

  בדומה לסנטימנט, קנאה מונחת מעל רובד רגשי,
  מגייסת מה’מקנאתשומות בקרה רציונליות:
  ♠ הצדקה: תמלול סיבותיה,
  יישום ההחלה: תוצרי התנהגות הקנאה,
  ♥ סובלימציה ערכית: דחיית התיוג השלילי של הקנאה בהמרתה לתיוגים אחרים.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מודעות לקנאה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  תלוי בנקודת מבט

  ניתן לצפות שהתנהגות שלילית כלפי פרט אחר תתויג כ’קנאה‘ על ידי מושא הקנאה או אחרים. יתכן שהתיוג ידחה על ידי ה’מקנא’ בשל ההשלכה לתפישת ערך עצמית וההפחתה שתגרם בשימוש בתיוג, שמעיד על חוסר נדיבות וחוסן רגשי של ה’מקנא’ – תכונות שפרטים מעדיפים לא לייחס לעצמם.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share
  Share