קונסרבטיביות, ‘פרוגרסיביות’ ו’מה טוב לי כעת’

משך קריאה כ- 1 דקות

שתי אידיאולוגיות ופרקטיקה היברידית מוטה

פרידריך הגל

אין אלא רוח אחת;
התפתחות הרוח היא מהלך התקדמות אחד –
עיקרון אחד, אידיאה אחת, אופי אחד, והוא-הוא המגיע לידי ביטוי בעיצובי הצורה למיניהם.
לזאת אנו קוראים רוח הזמן

הגות מרשימה – מבין כל מילה, לא מבין את הרעיון.

במרחב פרט––חברה––ריבון ישנן שלוש נקודות התייחסות ארכיטיפיות:

חלוקה ראשונית

 1. קונסרבטיביות
  אמוניות, לאומנות, התכנסות הזדהותית קולקטיביסטית על תבחיניה
 2. פרוגרסיביות
  חתירה לרציונליות, אינדיבידואליות, זכויות פרט על מאפייניה
 3. העדר תפישה
  התייחסות לסוגיה מונחת לפני אינדיבידואל בנקודת זמן, בחינה מקומית ל-‘מה מיטיב עמי’
  על מצע תרבותי חברתי שמרני או פרוגרסיבי.

חלוקה משנית

 1. רמת הקרבה למהות התפישתית
 2. רמת ה’אדיקות’, מוכנות הפרט להקצאה אנרגטית לתפישות
 3. הטייה לשוני תכני.
Share

הערות? אשמח לתגובתך