עצמאות - נשאפת, בחינת תלות

עצמאות, הקטנת תלות

משך קריאה כ־ <1 דקות

הגברת רווחה

הקטנת תלות בגורמים חיצוניים היא אידיאל נשאף.
שאיפה להקטנת תלות – אפשרית,
ומהווה תנאי לעצמאות,
בהינתן הבנה –
מהי תלות, מתי מתקיימת תלות, איזו תלות ניתנת להסרה, בעבור מה?

Share

הערות? אשמח לתגובתך