ניהול- ריכוז והכוונת משאבים למטרה. חזון, מטרה, יעדים, תכנון, ביצוע, בקרה, תיקונים.

דיברות מנהל

משך קריאה כ־ 7 דקות

 1. commandmentsבבניית פרויקט

  יצירת סדר רגרסיבי:

  1. חזון,
  2. מטרה,
  3. יעדים,
  4. תכנון,
  5. ביצוע,
  6. בקרה,
  7. תיקון.
 2. בשלב התכנון

  1. קביעת מטרה,
  2. התוויית נתיב,
  3. גזירת פעולות,
  4. הערכת עלויות,
  5. גיוס משאבים, כלכליים, אנושיים, תודעתיים,
  6. הקצאת תשומות – כלכליות, זמן,
  7. גיוס אנשים למשרות,
  8. יצירת מדדים ואבני דרך לבחינה שהחתירה למטרה אכן מתקדמת לפי התכנית.
   • אם התכנית אינה תואמת את אבני הדרך כמתוכנן, יש לעדכן את התכנית בהתאם למידע החדש.
 3. ביצוע, התקדמות

  1. עשייה מדוייקת,
  2. התקדמות לפי אבני דרך שנקבעו,
  3. תוך הסתכלות פריפריאלית על השלכותיה,
   1. בחינת חיוויים חדשים של שינוי תנאי המציאות,
   2. בחינת משמעויות שלא נלקחו בחשבון,
   3. בחינת משמעויות שנלקחו בחשבון באופן מוטה, מוטעה, בסדרי הגודל,
  4. הצפת פערי ביצוע לעומת תכנון לצורכי הערכה מחודשת מתמדת של שינויים וכיוונונים נדרשים,
   1. לצורכי תיקון תגובתי מקדם, [פרקטית],
   2. ופיתח מיומנות מנטלית, להחלטה במקרה הצורך האם להמשיך, או שכשיש ספק, אין ספק, לעצור, גם במחיר אכזבה, בושה, הודאה בטעות, לחץ סביבתי, [אסטרטגית].
  5. בדוק, ראה, האזן לחיוויי לקוחותיך, כפיפיך, עמיתיך ומנהליך – האם הם איתך? שמחים? טעונים רגשית? מצ’ורג’רים אנרגטית? משתפים פעולה?
   האם נמוגים? נעלמים.
   וודא שאחיזתכם ההדדית רציפה. טפל מיידית אם איתרת חיוויי הנטישה.
 4. בקרה

  עם סיום עשייה ערוך פוסט מורטם.
  התמקד בתמלול הפער בין אידיאל הכוונה, לבין הביצוע בפועל, ‘מה היה יכול להיות טוב יותר?’
  התהליך מלמד, מנפק ערך חיובי למבצעים, למנהלים, לעורכי הבקרה, יוסיף ערך ויקל על העשייה הבאה.
  הימנע מהשתכשכות במלל הסופרלטיבים מתוקים – מוזיל את התהליך.

 5. הבאת כישורים לביטוי

  אינך מרוויח מספיק כדי לעבוד רק עבור הכסף.
  וודא, שבנוסף לפרנסה תפקידך מביא לביטוי את כישוריך ויכולותיך ומסב לך הנאה וגאווה בעשייה,
  טוען אותך בכלים ובניסיון לקידומך למשרה הבאה.

 6. קידום מרחיק

  בכל שרות לקוחות, אוניברסלית, עם ההתקדמות ההיררכית, המנהל מתרחק מלקוחותיו;

  • זהה את התופעה,
  • נצל אותה לטובתך: תקשר עם לקוחותיך, עמיתיך ומנהליך, כל הזמן.
 7. הַרְשם בהתמחות המורשם

  הַרְשם את אנשיך בדיסציפלינת התמחותם – חתור להיות מקצועי יותר מהם בתחום התמחותם.

 8. התכווננות

  בכדורסל ובניהול, מי שרואה עצמו שחקן ספסל, ימצא עצמו מחוץ לקבוצה.
  יתירה מזאת, לעתים עצם הכיוון גבוה הוא כִּישור הכרחי ליירוט משרה, מטרה, תפקיד או משרה.

 9. שרשרת

  הצרפתים אומרים ‘מי שהחלפת אידיוט, ומי שהחליף אותך נוכל.’
  גם עליך יאמרו זאת.

 10. רלוונטיות

  הארגון כעֲגלה מרובת ידיות; ראה שכל אחד ממרכיביו אוחז בידית הנכונה לצרכי הארגון, לכישוריו ודוחף בעוצמה הרצויה.
  ראה מה שאיש אינו רוצה לעשות ועשה זאת אתה.
  כך תהדק את חגורת הרלוונטיות על משרתך.
  וודא שמנהליך וכפיפיך מבינים בכל רגע את תרומתך הנתפשת וחיובית לסיטואציה.
  אם אינם מבינים, הם חושבים שאתה מפריע ומיותר.

 11. גיוון

  הימנע מתסמונת מינוי כפיפים בדמותך.

  • אתר אנשים עם תכונות משלימות לשלך.
   לפעמים פחות נעים, אפילו מרתיע,
   ועם זאת, מגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה לאור גיוון היכולות.
 12. קווליפיקציה

  אבחן את חוזקות וחולשות אנשיך;

  •  ככל הניתן, הטל משימות התואמות כישורים,
   אנשים אוהבים את המשימות שמבטאות את כישוריהם.
  • הימנע מלהטיל עליהם מה שאינם מסוגלים לעשות.
  • הבחן האם לכפיף יש קושי במילוי מטלה, או מגבלה שאינה מאפשרת את ביצועה.
 13. ריבוי משימות

  בהטלה על מבצע שתי מטלות בו זמנית,
  יש לצאת מנקודת מבט שרק משימה אחת תבוצע – זו ה’אהובה’ על המבצע, בה מרגיש יותר נוח.

 14. שבועות וחיקויים

  אל תתפתה ללכת שולל אחר הצהרות ״למדתי ממך”, “אתה גדול”, וטקסי שבועות נאמנות פיאודלים.
  מידת הצהרות אלה ועוצמתן עולה ככל שמי שמספק חיוויים אלה מזהה את שיעור התמכרותך למתיקותם.

  • תאמין לתקפות מלים מתוקות רק כשתראה שמחקים את פעולותיך, או שמגשימים וולונטרית את התוויית חזונך.
 15. פחד ותיעוב

  זכור: מי שחושש ממך בפניך,
  שונא אותך מאחורי גבך.

 16. זיכרון

  לארגון יעיל זיכרון מתעתע –

  • זיכרון  תהליכי:
   לפרטי המוצרים, שירותים ולקוחות.
  • חוסר זיכרון אנושי:
   בפועל, בעיני מנהליך וכפיפיך אתה שווה כפעולה המשמעותית האחרונה המיוחסת לך.
 17. סדר חשיבות

  דמה את הצוות לסירה.
  אבחן, ב- off-line, עוד על היבשה או בהתנהלות נינוחה את סדר הטלת המטען והמלחים למים עם הבחנתך שנפער חור בתחתית.
  בעת צרה אינסטינקט ההישרדות מעיב על בהירות ההבחנה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: