מסתלבט

משך קריאה כ- 1 דקות

אחיזה תודעתית

סתלבט –
שלילית: פנייה מודעת, בכוונה ראשונית, בכוונה להפחית ערך, ללעוג, להנחית רגשית אחר.
חיובית: לגרום לאחר, במודע, בעיקר במלל, שיחוש רגשית חיובית באופן שישרת את המסתלבט, כשמושא הסתלבט – מי שמסתלבטים עליו, היה חש אי-נוחות אם היה מגלה שזו הכוונה האותנטית. [Also known as Manipulation]

מוסתלבט: סביל, אוהב, רוצה תגובתית שיסתלבטו עליו.

יש מצבים שפרטים מסתלבטים על אחרים,
ויש שמסתלבטים עליהם, מוסטלבטים,
מקומית.

עניין של מובהקות מבנה אישיותי,

  • יש מי שנוטים להסתלבט שלילית על אחרים,
  • להסתלבט חיובית, מניפולטורים,
  • שמתלבטים עליהם שלילית,
  • המעניינים ביותר:
    שקונים את השיט שהמסתלבטים מרעיפים עליהם. נהנים ממסרי המסתלבטים.
    תומכים במסתלבטים עליהם, נהנים שמפצ’פצ’ים להם ת’רגש.

עולם הפרסום, האופנה, ניזון ממוסתלבטים.
כלכלית הם פראיירים, שמנותבים לפי אינטרסים כלכליים.

אמונית – דתיים.

פוליטית הם קונסרבטיבים אמוניים לאומניים מתוני הזדהות קולקטיביסטית; אוהדי נתניהו, טראמפ, בגין, דמויות פוליטיות שידעו ליצור הון פוליטי ממי שנוטים להיות נטולי בקרה וערעור תודעתיים, נהנים מתשומות רגשיות מורעפות עליהם, נותרים סבילים, ‘פראיירים תודעתיים’ מוסתלבטים, מוסתים רגשית, מוסטים מאמת, ויש אף מי שמוסת לאלימות.

ו-כן, יש עוצמות שונות של פעולות סתלבט.

סתלבט מצבי

מצב בו פרט נמצא בשלווה, ריפיון אנרגטי מהנה.

 

Share

One thought on “מסתלבט”

הערות? אשמח לתגובתך