אני בן 55, נראה, 65, מרגיש 75 בשונה ממך, שאתה בן 48 נראה 37 ומרגיש 16, לא?

גיל פתטי

2015

תעודת לידה
תעודת לידה

אני בן 55,
נראה בן 65,
ומרגיש בן 75.
בשונה ממך,
אתה בן.ת 48,
לא, לא לתקן אותי,
נראה/ית 37,
ומרגיש/ה בן.ת 16.

לא?

Share