פריבילגיה – אליטה [-אריסטוקרטיה]

משך קריאה כ־ 22 דקות

זכות יתר – שאיפה להימנות על

בתמצית

פריווילגיה, כתב זכויות
הענקת הטבה על ידי גוף שלטוני לפרט או קבוצה מובחנת פרטיקולרית שמית או אנונימית, מתוך קבוצה רחבה יותר, על פי תבחינים מוטים, מנוסחים מקדמית, ממשאבי קולקטיב, בהענקת טובין או במניעת תשלום ערך כלכלי – פטור מלא או חלקי מחיוב, המוחלים על יתר הפרטים שאינם פריבילגים.

הטבה כלכלית, שוברת חתירה לשיוויון חברתי בכך שנמנעת מיתר פרטי החברה.
הפריבילגיה ניתנת לפרט(ים) על ידי חברה בהצדקה ביורוקרטית, פיצוי או תגמול על עוול או מעשה שנעשה בהקשר של הקולקטיב.

אחיזה תודעתית

אליטה, במקור אריסטוקרטיה – ‘שלטון הטובים’. מיוונית – מי שנולדו מוצלחים והנהגת הכלל תופקד בידם.

גישה שלטונית המפקידה את ניהול ענייני החברה לקבוצה מובחרת שפרטיה תויגו כ’מוכשרים’, ומיועדים לתפקידים בהקשרי כלל.
המונח עבר מטמורפוזה: אריסטוקרטיה היא הורשת פריבילגיות נתונות לאצולה מאב לבן, ללא קשר למוכשרות ראשונית.

אליטה, נגזרת מאריסטוקרטיה, היא מגזר סוציו-אקונומי של פרטים אוחזים בעמדות משפיעות על חברה, ונתפשים כזוכים להטבות חברתיות וכלכליות בזכות תפקידם.

אליטה, כעת

עובדים – מסתבר שאליטה קשורה בכלכלה, פרנסה – בכירים, שלפעילותם יש השפעת רוחב על ‘חברה’, נתפשים כאליטה.

בשל כך, פקידות ממשלתית גבוהה, הנהלות מוסדות ציבוריים, משפט, אקדמיה, רפואה, מדע, תקשורת, אמנות נתפשים כחברי האליטה.

האליטות הן שלד עליו נבנה ‘ממסד’. כלומר ללא ‘ממסד’ גופים שנועדו לשרת את כלל החברה, חברה לא הייתה מתפקדת.

אליטות נהנות מפריבליגיות כחלק ממעמדן.

אליטה מתנגדת

בעידן הקונסרבטיביזם הרדיקלי, בהובלת נתניהו, טראמפ, פוטין, ארדואן, בולסונרו, בארצותיהם, נעשה הליך התכת האליטות.

אליטות משכילות מתנגדות לשלטון חזק.
ממשל חזק מדי מצר את צעדיהן הן בהיבט האידיאולוגי והן הפרקטי.

בתנועת צבת של

  • שליט חזק
  • נתמך על ידי המון שלא נמנה על האליטות, שלא בחר בהן, שמבחינתו מודר מהן ובה בעת  מפרנס אותן, והן מתנשאות עליו.

המון מנתץ

המון בחר שליט, מוטה פופוליזם

המון אינו רוצה שאליטה בעיני עצמה,
שההמון אינו מזהה בה כ-מייצגת אותו או את האינטרסים שלו,
מבחינתו מתנשאת עליו,
תגביל את פעילות השליט הנערץ, מושא הזדהותם.

פְּרָטֵי ההמון היו רוצים שהפריווילגיות המחולקות לאליטות תהיינה גם נחלתו.

פרדוקס

המון מודר, מסוציואקונומיה נמוכה, או פרטים שהשכילו לפרוץ מתחושת מודרות לרווחה כלכלית, מזהה בשליט עשיר, היפר פריבילגי כמייצג אותם.

מלחמתם בממסד איתו ההמון מתחכך נגטיבית חשובה להם יותר מאשר מלחמתם בשליט אותו הם רואים כאקסטנציה שלהם, נלחם את מלחמתם, מזדהים עם קורבנותו, ותומכים בניתוץ הממסד המתנשא עליהם שואב את המשאבים שלא יגיעו אליהם.


המשך בעמוד הבא:

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: