רגולציה = מצוקה

משך קריאה כ־ 8 דקות

החצנת חשש מאיום וניסיון הסדרה

רגולציה

כוונה כחלק מתפישה תודעתית קיימת
עצירה מלאה או חלקית, האטת
פעולה או תנועה
של תשומה משאב, או ערך
[לא כאינסטינקט התנייתי]
במטרה להגן
מפני השפעה אפשרית של המעבר.

הרחבה

כוונה כחלק מתפישה תודעתית קיימת

הטלת הרגולציה אופיינית, מנוסחת, מנומקת, מוסדרת, לאורך זמן
אינה אינסטינקט התנייתי,
אלא יוזמה אנושית רציולית מודעת.

רגולציה ננקטת, מופעלת, על ידי בני אנוש, גם אם באמצעים מכניים.

עצירה מלאה או חלקית, האטה

מעבר אפשרי ייחסם באופן מלא, חלקי או יואט, באמצעות האמצעי הרגולטורי.

פעולה או תנועה

חסימה, האטה או עצירה היא על פעולה או תנועה, או על אלמנטים שיש צפי שיקרו או ינועו.
אין רגולציה על מה שאין תחזית שיקרה או שינוע.

של תשומה, משאב או ערך

רגולציה אפשרית על תנועת משאבים, תשומות ערכים.
אלה יכולים להיות

 1. ריאליים,
 2. תודעתיים.

משאב, תשומה או ערך עשויים להיות,
חשמל, מים, כסף, אוויר, זמן, רעש, קשב, וכיוצא באלה, מגוון בלתי ספיר של אלמנטים.

במטרה להגן

תכלית הרגולציה היא הגנה על תשומה, משאב, ערך, אנרגיה, אינטרס, רצון, שאיפה, יצר תשוקה, פעולות פרטים, מובחנות.

ברירת מחדל היא תנועה חופשית בלתי מוגבלת.
הטלת רגולציה אמורה להגן על תשומה, ערך, משאב, אחר.

מפני השפעה אפשרית של מעבר נשוא הרגולציה.

מניעת, האטת, הקטנת המעבר אמורים למנוע נזקים נתפשים של איומי המעבר.

הם הרציונל, הצידוק להשתת הרגולציה.

מעשה רגולטורי, עוצר, מאט הוא ביטוי יישומי של מפעיל הרגולציה, שהמשך זרימת התשומה, מבחינתו – נתפש כמזיק. לו. ישירות או בעקיפין.

רגולציה היא חלק מתרבות אנושית.
על חברה אנושית להפעיל רגולציה על משאבים שפרטים חולקים,
כדי שחברה אנושית תוכל לתפקד,
תמנע מכאוס,
תקטין חיכוכים מזיקים ומעכבים,
למטב את תפקודה.

רגולציה מושֶתֶת על ידי

 1. צבר פרטים, ארגון חברתי
 2. פרט, אישית.

גוף ציבורי משית רגולציה מחשש העומדים בראשו, שהארגון ייפגע מהמשך זרימת תשומה,
כשהרציונל הוא חיובי, ‘טיפול ברווחת, הגנת, קידום צבר העמיתים החברים בארגון, מפני איום זרימת התשומה המאיימת אם תזרום בקצב העולה על הרגולציה.’

פרט משית רגולציה מחשש שייפגע מהמשך זרימת תשומה,
כשהרציונל הוא חיובי, ‘טיפול ברווחתו, הגנתו, קידום עצמו, מפני איום זרימת התשומה המאיימת.’

רגולטור ציבורי מגיע מעמדת כוח אותנטית:

 • מונה על ידי נציגי פרטים או ישירות, המסכימים להגבלת חירותם.
 • (אמור להיות) מונע מקידום החברה עליה מופקד,
 • חמוש במנדט, ביכולת לאכוף את עצירת/האטת הזרימה,
 • מבוקר על ידי צבר תודעות פרטים,
 • על אף הטלת הרגולציה – הצרת חופש אחר, תפקודו יימשך.

רגולציה פרטית מגיעה מעמדת כוח שונה:

 • היא יוזמת הפרט הרגולטורי, לא קבל לגיטימיציה,
 • יכולתו לאכוף עצירת/האטת הזרימה מוגבלת,
  מצריכה שימוש בכוח יחסית רב –

  • פיזי
  • מנטלי
 • פרט משית רגולציה סופח עוצמה מתחושת כוח מעצם הטלת רגולציה על אחר, בכך שהפגין יכולת אילוץ מצב.

מצוקה, התמודדות איתה, ניסיון מניעתה הוא חלק מחיי פרט,
יש מקום להתגונן מפני איומים בהגנה על מרחבים אישיים.

פרטים, נבדלים, בין היתר, ב

 • נושאי רגולציה אופייניים אותם נוהגים להשית,
  חושף את הנושאים הרגישים, החשובים לפרט, שפגיעה בהם תערער את נוחותו,
 • התנייה, מידת מימוש נטייה, להחלת רגולציה על סביבתו,
 • מרחק המחסום הרגולטורי המושת ממרחב הפרטי האישי,
 • תגובת פרט לחריגה מהרגולציה שהשית
  • לעצמו,
  • למֵפֶר.
 • האם פרט נוטה לראות בהטלת רגולציה פרטית/ציבורית, עוצמה נשאפת/ חולשה הכרחית.

מטפורה**

צינור מים צבוט, מתיז את האצור בו, רגולטורית בעוצמה.

ייתכן שרגולציה חזקה מדיי ביחס לאנרגיה הנאצרת ונעצרת
תניב נזק

 • מקומי
  • למנגנון הרגולציה שלא יעמוד בעומס – הברז, הרגולציה, יינזק,
  • תשתית: צינור העברת המשאב ייקרכ יקרע,
 • סביבתי
  ייגרם נזק רחב יותר לסביבה שהוצפה, נזק למרחב עליה הרגולציה הושתה כדי לגונן עליה.

להבנתי

השתה של רגולציה אישית על פרטים אחרים,
בדגש על תשומות מנטליות,
מעידה,
שפרט מזהה בפעולות אחר איום על נוחותו, שלוותו.

בשאיפת פרט לשמר את מצבו באיזור נוחותו, תוך הגבלת אחר להכנס למרחב שלו.
ביטויי מצוקה מובהקים של פרט הוא בהשתת רגולציות תודעתיות, תקשורתיות.

בעת שפרט משית את הרגולציה – חושף את מצוקתו.

בהתנייתו לשם, זו אינדיקציה לאישיות במצוקה.

 


*
רגולציה (בעברית: אסדרה) היא שם כולל להסדרה של פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים, תקנות, כללים, צווים והוראות מנהל שונות. מקור המונח לטיני (Regulation), ומשמעותו המילולית (והמקורית) היא “להפוך לרגיל, להסדיר, לקיים בשגרה”, אך ברבות השנים נוספו לו משמעויות שונות ואף מנוגדות כגון פיקוח, ויסות והטלת איסורים, וכך הוא מתפרש בימינו. מטרתה של הרגולציה בכללותה היא הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה מן ההיבט של התנהגות הפירמות וחיי המסחר ומידת המעורבות של רשויות המדינה בפעולותיהם של אלו (לדוגמה, מונופול של פירמה).

 

**
תכליתו הדימוי לשתף תודעה אחרת בדמיון בין מקרים, להחיל עליהם גזירה שווה.
עם זאת, הדימוי אינו מוכיח דבר, אלא, שהמשתמש בו רואה שני מקרים כדומים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: