ברכת האופנוען

נהג חבוב,
מהר ובזהירות.

תאונות אופנוע, כתאונות טיסה,
קורות, ברובן, בצמתים, במהירויות נמוכות,
כשהכוחות הפיזיקליים משפיעים נגטיבית כשמתעלמים מהם.

Share

השאר תגובה