טעמים כחרדות הם ביטוי אותנטי לאישיות. הם לא 'נכונים,' 'צודקים' או 'רציונליים'. לכן אין לאמץ את טעמיו וחרדותיו של אחר.

טעמים כחרדות

הערכת משך קריאה כ- 1 דקות

טעמים כחרדות, הם ביטויי
העדפה אישית של בעליהם.
אלה הם תוצרי
טביעות אישיות אותנטית;
גנים, יצרים, ניסיון חיים נצבר, חינוך, חוויות, התניות והטמעות.

אין בטעמים ובחרדות
‘צדק’, ‘תבונה’ או ‘נכון’,
גם אם יש המוהלים אותם
עם שיקולים רציונליים.
לכן, גם אם מפתה-
לא כדאי
שלא לאמר ‘אי אפשר’
להנחיל או לאמץ
טעמי או חרדות אחר.

Share

הערות? אשמח לתגובתך