התייעצות ערכית

אבולוציה

במקור

בסינתטי

פנייה לפני הכרעה בין אפשרויות לטיפול בסוגיה
למי שנתפש כבעל מידע, אמין, עדכני, רחב יותר
מהמכריע.

מעצם ‘ההתייעצות’, היועץ מקבל ערך חיובי מהנועץ, במובן שמתקיימת פעולה קונקרטית, מחצינה, הצהרתית ברשותו ידע איכותי, נדרש, נצרך מעצם הפנייה אליו.

בהתפתחות, תמיכה

כלכלית

צאצא ישיר ל’ייעוץ’ ניתן לראות בבקשת המתייעץ,
בעצם, פתיח, גם אם ברמה משתנה של ישירות,
לתמיכה כלכלית בצעד שינקוט המתייעץ.

אישרורית

המתייעץ נוטה לדרך פעולה מסויימת.
הוא יעריך את איכות הייעוץ במידת תמיכתו בנטייתו המקדמית, האם ובאיזו מידה מהווה זרז ומקדם את רצונו, המודע, או שלא.

ערכית

נדיר יותר, ונפוץ באוכלוסיות עתירות וורבליות, תכלית הייעוץ היא לספוח ערך מעצם ההתייעצות, מהפניה ל’יועץ’, מפיצ’פוץ’ חפירה פירוט האופציות הניתנות לבחירה.

אבני הבוחן המאפיינים ל’התייעצות ערכית’

 • הייעוץ לא מכיל את ה’איך’ אלא את המה,
  • הקדמה לייעוץ הוא ה’למה’ נעשית הפניה למי שאינו בקי בדיסציפלינה,
   טעינתו בערך,

   • סוג של השקעה שאולי תניב חזרה ערך לטוען.
 • ייתכנו ריבוי יועצים,
  אם המתייעץ מפזר את מקורות יניקתו ערך לכמה דמויות, אם אינו מתמקד באחת,
 • היועצים אינם סמכויות בדיסציפלינה עליה מתייעצים,
 • היועצים נתפשים כדמויות דומיננטיות,
  הן על ידי הנועצים, ובדרך כלל גם עלי ידי סביבתם.

מי שמוטה לכך על בסיס אישיותי מאפיין – ויש מבני אישיויות כאלה, בעצם נמנה על בעלי בטחון עצמי נידף.

המעניין, שאותם ‘נועצים’ עשויים להיתפש בעיני עצמם או סביבתם כטיפוסים עצמאיים וחזקים, שכן

 • מסוגלים לגייס את אנרגיית היועצים,
 • אקט ההתייעצות מעיד על תבונה המכירה במגבלות הידע.

כאמור, כמאפיין, כאשר בהתייעצות ממד ה’איך’ הדיסציפלינרי אינו מוכל, ההתייעצות היא בבחינת ספיחת ערך למי שחסר אותו.

 

 

Share

One thought on “התייעצות ערכית”

השאר תגובה