קורבן

אחיזה תודעתית

קורבן

קורבן: תיוג* מי** שנלקח*** ממנו טובין רב ערך**** עד בלתי ניתן לאמידה*****.

תיוג*
היות סובייקט בבחינת ‘קורבן’, היא גם בעיני המתייג.
תודעות שונות לא בהכרח יתייגו סובייקט שהופעלה עליו פעולה דומה כ’קורבן’.

מי**
‘קורבנות’ מיוחסת לאורגניזמים, שניתפשים כבעלי אמצעי חישה, צבר פרטים, חיות.
קורבנות אינה מיוחסת לצמחים או חפצים.

נלקח***

כדי שסובייקט כלשהו יתוייג כקורבן יש לאפיין את הפעולה הקונקרטית שהתמירה אותו מסטטוס שאינו קורבני, ל’קורבן’.

ב’קורבן’ות יש ממד פסיביות, חוסר אונים, חולשה מול אגרסור כופה את ‘לקיחתו’;
טובין רב ערך, שהיה בחזקת קורבן, הופקע ממנו, בניגוד לרצונו. נעשתה על הקורבן פעולה שמתייג ‘קורבן’, תופש כ’שלילית מהותית’, והשפיעה על מצבו המנטלי.

אם הפעולה הייתה כלכלית, נטולת השפעה מנטלית, אם סובייקט היה עתר לפעולה, מקבל אותה בשיוויון נפש, היה ‘נותן’, ‘תורם’ או לא מודע ללקיחת טובין ממנו, הוא לא היה בבחינת ‘קורבן’.

ייתכן מצב ש’קורבן’ נתן וולונטרית טובין, וכשהבין, קלט שהתמורה שקיבל לא תואמת את ציפייתו משווי הטובין שנתן, הוא התמיר בתודעתו את הסטטוס שלו ל’קורבן’ כוונת זדון של אחר, או ‘קורבן’ שיקול דעתו השגוי.

כן ייתכן, שהקורבן הוא אקטיבי בתפישתו את ה’לקיחה’; ייתכן והלוקח תרם את תרומתו להתמרת אחר ל’קורבן’ בלא כוונת ‘לקיחה’.
כלומר סובייקט אחד התנהל באופן מסויים מסיבותיו שלו.
סובייקט אחר תופש עצמו כ’קורבן’ התנהלות הראשון בכך שהראשון מנע פעולה שה’קורבן’ סבר שמתחייבת להיעשות. נניח בהתעלמותו מ’קורבן’ שראה בכך פגיעה בכבודו.

על טובין רב ערך****
על הטובין הנתפש כ’נלקח’ מ’קורבן’ להיות עבורו כבעל ערך כלכלי רב, תשומות או אפילו חיים, שאם לא כן, קורבן הוא לא.

בלתי ניתן לאמידה*****
בצד טובין כמותיים הנלקחים מ’קורבן’ ייתכן שנלקחים ממנו טובין עם משמעויות מנטליות, בלתי ניתנות להערכה כ-התמרה למצב מנטלי, פגיעה בתפישת ערך עצמית, חירות התנהלותית, תמורות טראומות רגשיות.

תנאים

כפיה

פעולת לקיחה נעשתה בניגוד לרצון ה’קורבן’.

רגש

בפגיעה, בלקיחת טובין מ’קורבן’ מעורב תיוג רגשי שהפגיעה בו בלתי ניתנת לשיפוי, מעבר לטרנזקציה כלכלית. כן תיתכן הכרה בעוצמתה על ידי תודעה אחרת בהכרה בנפגע כ’קורבן’.

טובין

הטובין הנלקח מ’קורבן’ הוא רב ערך,
שאם לא כן, הוויתור עליו הייתה בבחינת פגיעה שאינה מותירה משמעויות רגשיות, מפיגה את ממד הקורבניות מתוקפו.

טובין עתיר-ערך יכול להיות החל מ-הרבה מאד טובין כלכליים, דרך, תשומות אנושיות כאנרגיה, זמן, תחושות, כבוד, ועד התצורה הגבוהה ביותר של לקיחת חיי אדם.

אמפטיה

תיוג ‘קורבן’ של סובייקט לעצמו או לאחר, כוונתו לספוח אמפטיה של המתייג למושא התיוג.

כוונה זו הופכת שלילית בעת שתודעה אחרת מייחסת ל’מתייג’ כוונות מניפולטיביות, חושפות חולשה אימפוטנטיות לא ראויה, לפי אמות המידה של הבוחן.

ייחוס

בשל עירוב ממד רגשי, מעבר לכלכלי, תיוגי ‘קורבּנוּת’ מקושרים לאלמנטים תודעתיים משמעותיים, מהרמה הגבוהה ביותר לסובייקט:

תחזוק מנטלי, אמונה, אהבה, אמון.

כך, מימושי ‘קורבנות’ הם ביחסים עם החשובים ביותר לסובייקט, בהקשרי קִרְבָה מהמעלה הראשונה:

קולקטיב הזדהותי ברמת קורבן לריבון, אל, מדינה, הורה/ים בני זוג, ילדים, טובין אישיים בלקיחה או מניעה.

בשל עירוב תפישת פגיעות רגשית בפעולת הלקיחה לתודעת צופה מגזוזטראת-צד המשקיפה על הסיטואציה, יתכן שימוש מניפולטיבי בייחוס אלמנט של פרסונה לעצמה כ’קורבן’, לשם ספיחת התייחסות מפצה רגשית לנזק שנעשה לתפישת ה’קורבן’.

בהינתן קבוצת פרטים שהופעלה עליהם פעולה דומה,
יש מי שמייחסים לעצמם יותר מאחרים כ’קורבנות’.

מאידך, לא “מקריבים” כלייה לאחר, אלא ‘תורמים’ אותה, הטובין הוא מוחשי, ולא רק תודעתי מניפולטיבי.

רתיעה

חתירה לרציונליות מסתייגת ממושגים נשגבים, וממילא מקורבנוּת.

חתירה לרציונליות, אינידיבדואליות פרוגרסיבית ליברלית נמנעת משימוש בטרמינולוגיה טעונה רגשית זו.

שיחלוף של טובין אמור להניב ‘רווח’. במודע.
אם רווח לא הושג, הייתה תקלה בהליך השחלוף.

אני שיחלפתי טובין באחרים;
לעיתים הרווחתי,
לעיתים קרובות מדיי טעיתי והפסדתי,
לעיתים רחוקות (מאד) נפלתי לכוונת זדון שלא זיהיתי או התגוננתי ממנה מספיק טוב,

קורבן – מעולם לא ראיתי עצמי.

 

הקרבה

 

 

Share

One thought on “קורבן”

השאר תגובה