הקרבה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

הקרבה

הקרבה: פעולת* ויתור** מודע*** על טובין**** (רב ערך), לספיחת***** ערך נשגב******.

פעולת*
שחלוף, נתינה וקבלה

ויתור**
נתינת טובין בעל ערך תמורת קבלת ערך שאינו שקול, בלא יכולת חרטה, או תיקון השבת תנאי עסקה.

מודע***
הטרנזקציה נעשתה על ידי מקריב, בידיעתו, מרצונו, בכוונתו,
אחרת זו חמיסה, שדידה, אילוץ, לא הקרבה.

על טובין****
הקרבה היא ויתור על אובייקט בעל ערך רב, ברוב המקרים ערכו תודעתי, נשגב, תודעתי – בלתי ניתן לרכישה כלכלית רגילה, או שהתמורה היא נשגבת רעיונית.

לספיחת*****
בהקרבה יש נתינה ותמורה. בהחלטה להקריב, יש כוונה לקבל, לספוח ערך בצידה השני של הפעולה.

נשגב******
בשונה מפעולת רכש יקרה ככל שתהא,
כדי שפעולת שיחלוף טובין תתויג כ’הקרבה’,
עליה להכיל לפחות איבר אחד במשוואה הכלכלית,
בצד הנתינה או הקבלה,
שערכו נשגב, תודעתית – בלתי ניתן להמרה או רכישה כלכלית רגילה.

תנאים

הקרבה בשונה משיחלוף, היא התמרת ערך מאז’ורי, יקר, כדי להשיג ערך בסולם ערכי אחר.

המושג ל’הקריב’, חופן בחובו חוסר ההלימה בין הערך המוקרב לבין הערך הנספח, כאשר הערך המוקרב נתפש כיקר יותר למקריב מהתמורה שספח.

כך לא ‘מקריבים’ כלייה לאחר, אלא ‘תורמים’ אותה, הטובין הוא מוחשי, ושפתית, יש רצון להאציל את הפעולה בכך שמייחסים לטובין הנספח – מתן חיים לאחר כגבוה ותר מהערך הניתן.

טובין

הטובין המוקרב הוא עתיר ערך,
שאם לא כן, הוויתור עליו עבור תמורה לא מספקת היה מתוייג כ’בזבוז’ או כ’עסקה מחורבנת’, אסקיוז מיי פרנצ’.

טובין עתיר ערך יכול להיות החל מ-הרבה מאד טובין כלכליים, דרך, תשומות אנושיות כאנרגיה, זמן, תחושות, כבוד, ועד התצורה הגבוהה ביותר של הקרבה חיי אדם.

ייחוס

בשל ממד שגיבות, תיוגי ‘קורבּנוּת’ מקושרים לפסגות המשמעותיות של התודעה:

תחזוק מנטלי, אמונה, אהבה.

כך, מימושי ‘קורבנות’ הם ביחסים עם המשמעותיים ביותר לסובייקט, בהקשרי קרבה מהמעלה הראשונה:

קולקטיב הזדהותי ברמת אל, מדינה, הורה/ים בני זוג, ילדים, אישית.

כר מניפולטיבי

בשל עירוב איברים ‘נשגבים’, בפעולת שחלוף של הקרבת קורבן ביחס לספיחת טובין,
לתודעה צופה מטריבונת-צד, יכול להיווצר רושם של שימוש בייחוס אלמנט
♠ חיובי ל’הקרבה’ – ריצוי אל, ריבון, קרוב כזה או אחר,
♣ כמניפולטיבי – יחס הטובין בין ה’מוקרב’, לערך ההתודעתי הנספח אינם שקולים.
כך, בפעולת הקרבה, בשל כך שלעצמים אין תודעה וממילא לא יכולת החלטה, בעל הטובין שהחליט לוותר עליו תמורת ערך נמוך נתפש – המקריב עצמו מתקרבן, הופך קורבן.

הקרבה – העצמה זהירות!

במושג ‘הקרבה’ נעשה שימוש רווח על ידי סובייקט על עצמו, או בהתייחסותו לגורם אחר.

עצמי

תיוג סובייקט את עצמו כ’הקרבתי’, מבטא את תפישתו ש

 • מסר טובין יקר ערך,
 • וולנטרית,
 • בידיעה שוויתר על ערך רב,
 • כשהתמורה שספח מהטובין שאיבד הינה ללא פרופרציה לטובין שהעביר,
 • וכך מייחס נשגבות לפעולתו.

אחר

בתיוג גורם חיצוני את מי ש’הקריב’, הגורם החיצוני מכיר ביחס הבלתי כלכלי בין הנתינה לתמורה, כעידוד/ הרתעה, תלוי פוזיציית המעריך את הפרטים האחרים המקריבים

 • לוותר על טובין יקרים להם,
 • מרצונם,
 • במודעות לעשייתם זו – מדינת המקריבה את חייליה + / אוייב את חייליו -,
 • כשהתמורה שנספחה מהטובין שנספח לא מתואם בערכו לטובין שניתן.

העצמה זהירות

רווֶח

שמעתי, בעיקר מנשים אגב, על ש’הקריבו קריירה לטובת משפחה’.

תיוג ‘הקריבו’, מבטא את היותן קורבנות המעשה במובן שהתמירו טובין בעל ערך כמסלול מקצועי לטובת ערך במישור אחר, שאין הלימה ערכית ביניהם – משפחה.

האם מבקשת הכרה, של עצמה, של סביבתה, במעשה הנשגב שעשתה בוותרה על קריירה לטובת ערך פחות, אך נשגב.

קיצון

במשפחות שכול, רווח השימוש ב’הקרבה’.

שמעתי, קראתי, על אמהות, משפחות שכולות המעידות על ‘הקרבתן’.

השכול הוא אובדן היקר ביותר לסובייקט.

עם זאת, לתפישתי, אֵם, משפחה

 • לא שלחו את בניהם לצבא, חיילים התגייסו וולונטארית או אולצו בצורה כזו או אחרת,
 • אין ידיעה מקדמית על מי ייהרג, מערכות, אם יכלו לאתר מי שמהווה סכנת חיים לעצמו או לסביבתו יוותרו על שירותיו,
 • אין גורם שניפק הסכמה להרג בן משפחתו, אלא, הסכמה להשתתף בפעולה עם סיכויי סיכון גבוהים.

בדיעבד, בעת קרות אסון המוות או הפציעה, יש המבקשים לספוח נשגבות, כפיצוי-מה על האובדן הנורא שחוו, ומשווים למעשיהם את התואר ‘הקרבה’.

כשמוסדות חברתיים, מדיניים, דתיים, מתקפים גישה זו, במטרה לשמור ולתחזק מבנה חברתי מסוים.

ערך

בעוד שפעולה המתויגת כ’הקרבה’ נחשבת כפעולה נאצלת,

היות פרסונה ‘קורבן’, מעוררת

 • אמפטיה לאין אונות של מישהו, במקרים חיוביים,
 • הערכה שלילית לפסיביות, אימפוטנטיות.

רתיעה

חתירה לרציונליות מסתייגת ממושגים נשגבים, וממילא מקורבנוּת.

בריבוי שחלופי הערכים שהייתי מעורב בהם,
גם טעיתי בקבלת ערכים נמוכים מדיי ביחס למה שנתתי,
אינני מזהה שהקרבתי דבר, לא מאתר מקרה בו הפער בין הנתינה הוולונטרית לקבלה הייתה צריכה להתמלא עם מילוי תודעתי שבו חשתי שהקרבתי.

 

קורבן

Share
Share