מניעת ניסויים בבעלי חיים

משך קריאה כ- <1 דקות

העלאת ערך חי, הנחתת אנוש לרמה שווה

יש מי שאינו נרתע פיזית מטיפול בניסויים בבעלי חיים,
ונמנע מלעשות זאת משיקולים מוסריים

מוסר – פרוטוקול התנהלות אישי לקידום עצמי, תוך שמירה על עמיתים.

ככזה, פרט מוותר על קידומו לטובת חברה, אל.

חותרי רציונליות מדירים את האל.

מי שנמנע מניסויים קליניים בבעלי חיים מסיבות מוסריות,
לא כהתעללות מובהקת,
בעצם, מכניס אל כתפישת סמכות עליונה – הכל שווה בעיני כוח–על, בכך שחיות הועלו/ בני אדם הורדו, לאותה מעלה.

זו הרחבה של וויתור קידום הפרט המוותר וקידום חברה לטובת שיוויון אורגניזם אחר, שבמציאות כלשהי, בלתי נתפשת אולי, ייחשבו כשווי זכויות כברואי אותו אל.

Share

הערות? אשמח לתגובתך