הסבר על חיווי 90 מעלות

חיווי 90 מעלות

משך קריאה כ־ 1 דקות

אובייקטיביות, אחיזה תודעתית

בחינה ב-90°: קבלת מידע, חיווי
מתקף, מערער, מאושש, מפריך,
מתודעה בלתי תלויה.

חיוויים מנטרלים סובייקטיביות, רגשות, עניין של סובייקט בתשובה מקדמת פרסונלית את ענייניו.

דוגמאות

אני שונא הסברים באמצעות דוגמאות. שמואל ספרא לימד אותי שזה לא אינטליגנטי:

שאלות כ- ‘היכן נמצא…?’, ‘איך עושים…?’
תתקבל תשובה ממקור מסוים.
כדי להעלות דרמטית את סיכוי תקפות, ‘נכונות התשובה’, יש לשאול תודעה נוספת, שלא נחשפה לתודעה זו ולבדוק הלימה.

ייחוס של א’, לדמות אהובה ב’, תכונה חיובית.
אישוש קיום התכונה על ידי פרסונה ג’, שאינה מיודעת לייחוס זה על ידי א’, מהווה אישוש לקיום התכונה אצל ב’.

סוחר, בעל מקצוע מציע תעריף למוצר. קבלת הצעה נוספת מסייעת להעריך את רלוונטיות וכדאיות שתי ההצעות, ביחס האחת לשניה.

שימוש

הצלבה. השוואת נתונים ממקורות שונים באותו נושא, crosscheck.

אישית

אופיי המרושע־חשדני מתבטא, גם בהתנייה לחיפוש חיוויי 90º מעלות.

Share

7 תגובות בנושא “חיווי 90 מעלות”

הערות? אשמח לתגובתך