העדפות שיח

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חתירה לקונפליקט משמעותי

שלושה נושאים

(בהנחה ש) יש שלושה נושאי שיח עיקריים, שכלל הנושאים הם מקרים פרטיים שלהם:

  1. אישי, חווייתי, שיתופי משמעותי של נוכחי השיח,
  2. רעיוני, תאורטי, עקרוני, מפרק למרכיבים ולמשמעויות, על מצבים מורכבים,
  3. פרקטי, תכלסני, ענייני, ביורוקרטי, קיומי פותרני.

זה (גם) סדר העניין שיש לי בנושאי שיח אלה.

מאזן אימה

מכיוון שיש בין מי שאני מתקשר איתם לביני ‘מאזן אימה’ surprised:

משמעות

הרחבה לייצוג.
פירוט היבטים של מעשה, ביטויי מציאות, חיוויים תקשורתיים, כמייצגים היבטים נוספים שכלולים בייצוג העיקרי.


משמעותי

חשוב.
שתודעת פרט מייחסת לו חשיבות מעבר להתרחשות הזמנית מקומית.

  • אני מאיים בהכבדה, הצפה, תעוקה, השראת דכאון,
  • והם עלי שאני משתלט, מציף, מתעמר ומעיק 😊
    אז אני (משתדל, אם זוכר) להפעיל בקרה (לא אומר שמצליח, ולא מעיד שעושה זאת ‘נכון’).

שיח משמעותי הוא שיח אישי או רעיוני של אי־ הסכמה.

העדפתי

בהתניותיי, אני חותר לשיח משמעותי. לא של הסכמה, במודע (לפחות בחלק מהמקרים, או בדיעבד) גם במחיר קונפליקט.

מי אמר?

‘שיח פרקטי’ זה לעניים,
‘פותרני’ למצוקתיים
ו’שחלופי פרוצדורות’ זה לאנאליים טרחניים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share