פייסבוק הוא כלי לכאן ועכשיו, והשפעתו פרטיקולרית והכוללת נידפת

facebook אינסטרומנט

הערכת משך קריאה כ- 1 דקות

facebook מהווה לחלק מחבריה ייקום חדש, מקביל.

מיוחס לרשת השפעה על היקום המסורתי, המיושן,
ולעתים, שעיקר החיים –
קורה ב-facebook.

אז זהו, שהפלטפורמה מהווה שחלוף מידע, עדכון,
כאן, עכשיו,
– ניהול ייצוג פרופיל ה-facebook,
כפי שהפרט הפרטיקולר מציג את עצמו –
כלי מיידי, נידף, וונטילטיבי ומשפיע
כהפרחת דראטה ברוח.

אין לכלי השפעה על מהות, כפעולה יחידנית, מאז’ורית, כוללת, על המון.
השפעה ביקום אחר
השפעה כוללת ארוכת טווח רק מהמעלה השנייה. או השלישית.

פעילות שם נעשית במרחב בו המקנן מעודן שחשיפתו היא עכשווית רגעית, אמירותיו שוות כעומק ההתייחסות אליהן בעת קריאתן, כאשר יכולות להביך אותו בהסתכלות לאחור.

Share

הערות? אשמח לתגובתך