פערים אישיותיים

משך קריאה כ- <1 דקות

אני רק שאלה

Share

חופש

משך קריאה כ- 3 דקות

אחיזה תודעתית

חופש:
אינו מצב, ולא יעד*.
על פי רוב ביחס לרצון**.
מדד השוואתי גם אם לא בהכרח סָפִיר.
♠ חיווי על יחסיות כמות ועוצמת אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות, מציאותיים ניתנים לאחיזה, ניתנים לתפישה או מנטליים אישיים, בהשוואה לאובייקט, מושא, אחר.
תנועה, תהליך של הפחתת–השלת אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות של מושא ביחס למצב קודם.

להמשיך לקרוא חופש

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות

משך קריאה כ- 11 דקות

Crushing the institutions of government in the service of a revered leader is common conservatism, anywhere, at any time, regardless of culture or language.

כל המשפחות השמחות – מאושרות באופן דומה.
כל משפחה אומללה – מסכנה באופן שונה.
לב טולסטוי

הימניים – קונסרבטיבים באופן דומה.
שמאלן – פרוגרסיבי באופן שונה.

להמשיך לקרוא מאפייני ימין, קונסרבטיביות

Share

עמוס עוז מצפן לאומי

משך קריאה כ- 1 דקות

חגיגת ימין

עדויות גליה עוז והתעמרות אביה עמוס עוז בה, גוררות שימוש בטרמינולוגיה ‘מצפון לאומי’.

מצערת בריבוי ממדים העובדה שגליה עוז חוותה את שחוותה, שהביא אותה לעדויות מעין אלה. להמשיך לקרוא עמוס עוז מצפן לאומי

Share

כפיית חיסון קורונה

משך קריאה כ- 2 דקות

האם, למנוע טובין?

בשונה ממחלות לב או סרטן, מחלות אישיות בלתי מדבקות, קורונה היא מגפה.

למגפה יש השלכות חברתיות; הדבקה, מניעה, ספיחת תשומות כלל באשפוז, במקומות עבודה.

האם חברה יכולה לדרוש מפרטיה להתחסן?
עד לאיזו רמה?

להמשיך לקרוא כפיית חיסון קורונה

Share

מניעת כניסת לא מחוסנים

משך קריאה כ- 1 דקות

מתנגד

אני מתייחס לסוגיה כרוכב דו-גלגלי, שמבין שיש אפשרות שמכונית עלולה לפגוע בו, ועדיין לא רוצה למנוע תנועה.

כשייך לחברה – * מסרב להתייחס לסוגיית החיסון נגד קורונה, כחלק מרוב שמטיל מרותו על מיעוט – אני נוטה לאפשר לפרטיה להתנהל חופשית, כל זמן שאינם פוגעים באחר.
בסוגיית אי־התחסנות, על אף הסיכון האפשרי של הלא מתחסנים, אני מותיר את ההחלטה בידי הפרט האם להתחסן או לא. ערך חירות פסיבית על גוף עליונה, לטעמי, על התגוננתי האקטיבית.

לכן, בצד רצוני שיתחסנו אני מתנגד לכפייה:

 • במקומות פרטיים יחליטו בעליהם האם לאפשר כניסתם או שלא.
 • במקומות ציבוריים – לדעתי, בשלב זה, אין למנוע כניסת לא מחוסנים, עם הסיכון הכרוך בכך.

 

 

Share

הבנת הנקרא

משך קריאה כ- <1 דקות

אנחנו בדרך

גוגל, חוד חנית טכנולוגי;
מזהה שכתבתי שאני מצרף קובץ,
שכחתי לצרף,
שלחתי –
טאק, הוציא לי הודעה ששכחתי.

We are getting there.

גוגל רותמת הבנה טכנולוגית לשימש אנושי.

Share

תביעת עלבון קונסרבטיבים

משך קריאה כ- 10 דקות

התייחסותי

מכיר, הבאתי על עצמי, התייחסויות כתובות, ווקליות בגרונות ניחרים ממעמקי תחושת המודרות, של ימניים טובעים בעלבונם, תובעים את כבודם על התייחסות מזלזלת לַמשנה תפישתית רדודה, תוצר סנטימנט בלתי מבוקר רציונלית של בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה.

בעצלות שאני מייחס לעצמי, אני נוטה לרכז מאמץ קצר ומיידי לשם שכפול עתידי, למניעת מאמץ חזרתי פחות מוצלח.
לכן, אתייחס לטקסט המצורף.

להמשיך לקרוא תביעת עלבון קונסרבטיבים

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #234

משך קריאה כ- <1 דקות

סבירות רעיונית

אין. אידאה מוטבעת בכריזמה נערצת.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, תרבות, גאוגרפיה ושפה.

Share

פרקטיקה

משך קריאה כ- 1 דקות

“את כל כך פרקטית” הייתי אומר לאמי “שזה לא מעשי.”

הסתייגות ועיקרה תחילה

אין בהתייחסותי זו לבקר את כניסת/ יציאת חולדאי לְ ומְ הפוליטיקה,
וגם לא כהוכחה למבחן נכון או לא נכון כלשהו.

זו התייחסות לפרקטיות מובחנת, אופיינית, שאני – איך לומר – לא מתפעל ממנה, של חשיבות המעשה מול נחיתות מחשבה.

פרק 165 פודקאסט הארץ:

מצע

חולדאי נשאל אחרי התחבטות קודמת להכנס לפוליטיקה ארצית והחליט שלא “… החלטת להצטרף לכמה שנים, ברגע האחרון החלטת שלא היום אתה מצטער על זה?”

“לא, אני בכלל לא בן אדם שמצטער על מה שהיה.”
“…תראה שוב פעם, זה מסוג השאלות… אין טעם לעסוק בשאלות שאין בהם רֵאליה.”

רקע

התרבות האנושית מעצימה את המעשה.
זו העכשווית, בעולם עתיר וירטואליות והסמלות – את הנתפש כחזות המעשה.

אמירתי

מי שמעיד על עצמו ש’לא מצטער על מה שהיה’,
לא אומר שבחן את מה שאירע והיה עושה זאת שוב,
אלא
אומר שהוא לא מקצה תשומות במחסור לחקור מאורעות משמעותיים לו.

אמירה מעין זו מעידה על אחת מהאפשרויות הבאות:
ה’לא מצטער’

 • בחר שלא לשתף את בן שיחו לתהליכי פוסט עשייה.
 • בחן את קורותיו לאחור, חיווה לעצמו שלא היה עושה דבר אחרת, וביטא זאת.
 • אין הליך בחינה לאחור בשל
  • מחסור בתשומות תודעתיות,
  • חשש מחוסר יכולת להכיל את המשמעויות – חזרה לשורה קודמת.

(העדר) מחשבה טרום מעשה

רוטינה, או סוג של אלימות, תגובתיות מעשית אינסטינקטיבית לגירוי.

(העדר) מחשבה לאחר מעשה

הודאה במחסור תשומתי, רדידות רעיונית.

Share

האם מישהו ממפלגת תקווה חדשה יצטרף לנתניהו?

משך קריאה כ- 2 דקות

התערבות רונן רודיק – יאיר דיקמן

המתערבים

להלן ההתערבות שנערכה
בצהרי יום ג’ 9/2/2021,
בביתו של רונן, יפו, בתל אביב
בין רונן רודיק, להלן ר’ישל’ה, ר’, יפה כמו אל קזאחי, ובה בעת הטאייר הלא הכי עגול בפנצ’ריה,
לבין יאיר דיקמן. להמשיך לקרוא האם מישהו ממפלגת תקווה חדשה יצטרף לנתניהו?

Share

זה לא הוא

משך קריאה כ- 2 דקות

זה אנחנו, האזרחים

אם אין קמח אין תורה?
אזרחים בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה הם המאפשרים לאופה לרדד את הדמוקרטיה, בעזרת כלים מאפשרים.

עם אותם פרודוקטים ואינסטרומנטים ייתכנו מנתצי דמוקרטיה אחרים. יש היו כאלה.

אפשר לחשוב שהמצב הפוליטי כעת בישראל הוא תוצר של המנהיג – נתניהו.

אז זהו שלא.
כלומר חלקו של נתניהו דרמטי, כחלקו של האופה ביצירת מאפה – היוזם המניע העושה.
וחלקם של המערוך, התבנית, התנור המסייעים? המצב כמצע.
אי־אפשר ללא המהות; קמח, בצק, שמרים, תוכן התכולה המגדירה – האזאחים המסכימים. להמשיך לקרוא זה לא הוא

Share

הבחירות אינן על ‘כן’ ‘לא’ נתניהו

משך קריאה כ- <1 דקות

הן על תצורת הדמוקרטיה

מאז’ורית עממית או מערבית.

מצביעי מפלגות הקואליציה, השואפות להתחב אליה או בוגרות שלה, אינם מוטרדים מתצורת הדמוקרטיה בראשות נתניהו; מנסור עבאס, סער, אלקין, הנדל, האוזר, בנט, שקד, קארה, סמוטריץ’, בן גביר, גנץ’ זליכה אינם מתלוננים על ניתוץ דמוקרטיה.

הם יישארו. נישאים על בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #233

משך קריאה כ- <1 דקות

צמצום

די בטיעון, במופע, בחיווי, במעשה אחד,
לתקף סנטימנט אידאי.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

שאלה

משך קריאה כ- 1 דקות

איך, מה ההסבר הסוציו-דמוקרטי סטטיסטי

שבהליך מיצוי דמוקרטי, בחירות, בראש 13 מפלגות מתמודדות על שלטון –
מועמדי כנסת 24:

בראש

להמשיך לקרוא שאלה

Share

ימין, בהגדרה וביישום

משך קריאה כ- 1 דקות

מהות ימין: עיסוק בצביון אידאולוגי

פרקטיקה

מפלגת ‘ימינה’ הסירה תחרות של מפלגת ‘הבית היהודי’ על אותם קולות. שתיהן מוטציות אחיות, יוצאת חלצי המפד”ל, פונות לאלקטורט דתי לאומני*. להמשיך לקרוא ימין, בהגדרה וביישום

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #232

משך קריאה כ- <1 דקות

אימת הגחכה

ציפייה ודרישה להגנה.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

גן עדן

משך קריאה כ- <1 דקות

אספירציה וירטואלית ללוזרים ריאליים

משאלה מכמירת לב שלא יכולה להתממש.

על פי רוב מקושרת לאימת גהינום –
אימה מכמירת לב שמתייגת מציאות בלתי אפשרית.

Share

לא ידעתי לעשות דבר

משך קריאה כ- <1 דקות

אבל הייתי זמין

בחיי
לא ידעתי לעשות דבר.
אבל מה – הייתי זמין.

לא לעשות דבר.

Share

פגוש פוגייש פגשתי ימנים מתביישים

משך קריאה כ- 1 דקות

מוקדש* לידידָי** הקונסרבטיבים*** המתמעטים****

חבר לשעבר, ימני בכל מהותו, רמ”חיו וש”סיו – ב-dna, בסביבת גידולו, בקבוצת השיוך וההתייחסות – דיבר בשבח ‘ביבי’; ‘מה רע לך’ ו’מי יכול להחליף אותו’ וכאלה חיוויים של שכנוע עמוק בכאילו שאלות ללא סימן שאלה.
להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי ימנים מתביישים

Share