מראדונה – חורג מכדורגל

משך קריאה כ- 7 דקות

אפקט תופעת מראדונה

בתקציר

עבורי – הגדול.

נאו ימין רדיקלי. בפועל, גם אם לא במודע.

האיש מת. לא באמת מצטער. להמשיך לקרוא מראדונה – חורג מכדורגל

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות

משך קריאה כ- 10 דקות

 1. דיאלקטיקה, what aboutism
 2. השוואה לצל נושא גם אם סדרי הגודל שונים.

אינטלקט: צמצום. פשטנות. חוסר יכולת הכלה של מורכבות לוגית.

ימין נחרץ ונחוש מגדיר בבואה נגטיבית הופכית שמאל נרפה.

מורכבות תפישתית: אין. “אנחנו פרקטיים.”

ריבון: העצמת משילות מזעור בקרה.

תחזוק סנטימנט וכבוד.

רומנטיקה אמונית לאומנית.

ממשל: טיפול בתודעה, סנטימנט, תחושת הזדהות.

החצנת הערצה אישית

 

שאיפה לשיח עם ‘שמאלן’ – כמיהה לתחזוק תפישת ערך ירודה ורצון ללגיטימציה לסנטימנט. לשווא.

דעה: התכנסות הזדהותית לסנטימנט (גם אצל פסאודו שמאלנים.)

Crushing the institutions of government in the service of a revered leader is common conservatism, anywhere, at any time, regardless of culture or language.

נוסף: is a classic feature of

כל המשפחות השמחות – מאושרות באופן דומה.
כל משפחה אומללה – מסכנה באופן שונה.
לב טולסטוי

כל הימניים – קונסרבטיבים באופן דומה.
כל שמאלן – פרוגרסיבי באופן שונה.

להמשיך לקרוא מאפייני ימין, קונסרבטיביות

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #191

משך קריאה כ- <1 דקות

רציונל שלטוני

‘רק ביבי’, ‘ביבי מלך ישראל’.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #190

משך קריאה כ- <1 דקות

דמוקרטיה

פשטנות ‘שלטון רוב’.
לא מורכבות ‘שלטון העם’.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

הצבעה טקטית אסטרטגית – הבחנה

משך קריאה כ- 1 דקות

צמצום

מורחב.

הצבעה טקטית/ אסטרטגית

הצבעה באופן שונה מרצון אינסטינקטיבי, סנטימנטלי, קונקרטי, מקדמי, אהוד, מועדף.
ההצבעה נעשית בהליך בקרה רציונלית,
במטרה לשרת מטרה אחרת שנראית אהודה פחות אך נעלה, באותה עת, יותר כדי לקדם תוצאה תואמת את האינטרס יותר.

להמשיך לקרוא הצבעה טקטית אסטרטגית – הבחנה

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #189

משך קריאה כ- <1 דקות

סנטימנט

אימוץ פרדיגמות נטולות רציונל והתכנות לוגית.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #188

משך קריאה כ- <1 דקות

אפקט תופעת מראדונה

המון עני, מודר, מתנחם בפנומן מופרע, מוציא עין לממסד שבע, מתנשא.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #187

משך קריאה כ- <1 דקות

פרקטיקה

אצילות היא חולשה.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

הפגנה: שיעור אזרחות

משך קריאה כ- 2 דקות

דעה לא פופולרית – אז זהו שלא

קבלות שבת בבלפור, הפגנות ככר רבין, נפנופי גשרים, ילדים להורים מעורבים וגאים נושאים שלטי מחאה, ביקורות על השלטון, מידת כשרותו, ביטויי מיאוס ממנו, תלונות וטרוניות על שחיתות סיאוב והצרת הדמוקרטיה.

מראה מלבב – ‘יותר חשוב משיעורי אזרחות’, ‘עיצוב תודעה דמוקרטית מינקות’ נשמעים משפטים תומכים ל- ומ- הורים מתנאים.

האמנם? להמשיך לקרוא הפגנה: שיעור אזרחות

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #186

משך קריאה כ- <1 דקות

פרקטיקה

אין הגינות.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

קורונה – פוליטיקה

משך קריאה כ- 2 דקות

ריבוי ממדים

לאירוע אוניברסלי גורף כמגפת הקורונה השלכות בריבוי ממדים, ובכללן פוליטיות*. מרחיקות התפשטות. ברור.


* פוליטיקה: מכלול הסוגיות המקננות באחו התחום בדפנות פרט–חברה–ריבון.


להמשיך לקרוא קורונה – פוליטיקה

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #185

משך קריאה כ- <1 דקות

פרקטיקה

אין מורכבות תרבותית.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #184

משך קריאה כ- <1 דקות

פרקטיקה

אין מורכבות תפישתית.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #183

משך קריאה כ- <1 דקות

מנהיג

אחיזת יתר שלטונית נתפשת כטובת ההמון.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #182

משך קריאה כ- <1 דקות

היררכיה ערכית

בהתחככות – יושרה נכנעת > לתפישה רציונלית,
ניגפת > מפני סנטימנט אמוני,
נסוגה > מאינטרס אישי.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מריזה ומיגואל פובדה

משך קריאה כ- 2 דקות

פלמנקו רוקד עם פאדו

בשנת 2010, ספרד ופורטוגל, שתי האחיות מחצי האי האיברי, חגגו 25 שנה להצטרפותן לאיחוד האירופי. בהקשר הזה ארגנו במדריד קונצרט חגיגי עם התזמורת הלאומית ושני זמרים ענקיים: מריזה מפורטוגל ומיגואל פובדה מספרד. שני כוכבים גדולים וזוהרים על אותה הבמה לקונצרט מרגש שבא לציין את השותפות בת מאות השנים בין שתי המדינות ושני העמים. להמשיך לקרוא מריזה ומיגואל פובדה

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #181

משך קריאה כ- <1 דקות

בושה

שקר, הסתרה
במי התמיכה, למי ההצבעה.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #180

משך קריאה כ- <1 דקות

תנאי

“אם שמאל לא יהיה ימין – לא יהיה בשלטון.”

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

שיח חסר משמעות

משך קריאה כ- <1 דקות

שיח ימין–שמאל

שיח סוגיות פרט–חברה–ריבון, חסר ערך, משמעות ותועלת.

היבטי התערבות קולקטיב בחופש פרט הן סוגיות ערכיות, לא לוגיות:
חיפוש נקודת שיווי משקל אינטרסנטי,
בהעדר שיווי משקל תפישתי.

ככאלה, אינן נתונות לשכנוע.

ימין רוצה שיח כשאינו יכול להחיל ערכיו,
כששואף לספוח הכרה ולגיטימציה לאינסטינקט אמוני לאומני.

רציונליות נטולת כוח על סנטימנט.
אינטרס אישי כן.

אישית

שיח התכנסות הזדהותית – להריח לך בבית השחי, ואז לי במפשעה, להתחלף, ולהתפעל מההתבשמות – לשחלף הסכמות, (אותי) לא מעניין.

להתפעל מאקזוטיות אמונית לאומנית? כמו באקזוטיקה – כשזה נדיר, רחוק ונקי 😉 .

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #179

משך קריאה כ- <1 דקות

הגות

אבסורד פילוסופיה מאמינה,
מתכנסת לפרדיגמות מקדמיות.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share