רתימת כישרון, ניסיון, התנייה, יכולת, לטיפול במציאות עכשווית כבמציאות קודמת

גנרל המלחמה הקודמת

משך קריאה כ- <1 דקות

גנרל המלחמה הקודמת

רתימת כישרון, ניסיון, התנייה, יכולת,
לטיפול במציאות עכשווית
במיקוד יעדים, אמצעים ותשומות
של מציאות קודמת.

Share

הערות? אשמח לתגובתך