מרהיב הפער בין יושר אישי של שמרנים להעדר יושר אינטלקטואלי

פערי יושר שמרניים

הערכת משך קריאה כ- 2 דקות

הפער בין יושר אישי
ל(היעדר)יושר אינטלקטואלי*
אצל בעלי השקפה שמרנית –
מרתייק.
אותי.


* יושר אינטלקטואלי
יכולת ניסוח תפישת מציאות, בעיקר ערכית, במנותק מהשלכות אישיות.

הצעה להסבר אפשרי

מכיוון שמחשבה אמונית לאומית נסמכת על קבלת תפישות ‘מקודשות’ המנטרלות, א-פריורית, אפשרות בחינה וערעור,
הרטוריקה, הדיאלקטיקה הנלווית להן, לא מאפשרת את בחינתן.

בשאיפה להגן על אשת ראש הממשלה נתבעת השוואה, הדדיות, ל’עוולה’ אחרת

בריאת מציאות, יצירת הווייה באמצעות מלל, מיתוס, אתוס,
סיפור אגדה,
היא נדבך מהותי מרטוריקה.

כוחן המיתי, מיסטי, של צבר מלים או אותיות-
אלוהים    שדי    המנון    דגל    קדוש    שבועה    נדר

מי שאמון על מכניקת מחשבה שמרנית- אמונית לאומית,
מבקש להיות, רוצה להיתפש,
כ-‘ערכי צודק‘,
מעצם אחיזה והגנה על ערכים מקודשים,
נמסרים מכוחות-על נשגבים,
ל’כהנים’ שהוסמכו לקבלם ולהפיצם,
נתמכים בהמון נורמטיבי מתכנייס
ולא מהליך רציונלי, אישי, של בחינה וערעור.

כך, להגנה על תפישות שמרניות,
אין אפשרות להסתמך על אמצעים רציונליים,
שכן,
תפישה שמרנית נסמכת על אקסיומה מקדמית בלתי ניתנת לאישוש.
במהותה.

מחזיק בתפישות ‘מקור-על’
נוקט ב’הצדקות’ שאינן רציונליות,
מטמיע ומרחיב את הפרקטיקה,
את מיומנותו זו,
לתחומי חיים נוספים,
ונעזר אינטרינזית ואקסטרינזית-
פנימה לעצמו ולסביבתו,
במשכנע האולטימטיבי-
אמוציית חשש איום החרדה,
אמוציית תקוות הגאולה.

[הצעה זו מתייחסת למי שבבסיסו נתפש כישר.
מי שאינו אמון על מחשבה רציונלית מלכתחילה- אללה ירחמו.]

 

Share

One thought on “פערי יושר שמרניים”

  1. הריח העולה הוא:
    כל מי ששמרן אמוני הוא חלק מעדר “כבשים מפוחד וחסר בינה”.
    המולך שולט כל הזמן עי כהנים ממנים או ממונים.
    בנוסף, האם יש שמרנים עם יושר אינטלקטואלי?
    וגם אם בהגדרה שמרנים אינם בעלי יושר אינטלקטואלי, מה רלוונטי הניתוח? זו כבר קבוצה מוכללת ומובחנת.

הערות? אשמח לתגובתך