וליד זה כוס מלאת קרח מעבר לגדותיה קש לימון והיתר מים

הקפה שלי

הפוך גדול חזק דל שומן עם הרבה קצף

alkelayלאלקלעי, בית הקפה שיושב בו, אחד ממכרי קורא ‘בית תה‘, ואני – ‘קליניקה‘.

את הקפה שלי אני מבקייש:

הפוך גדול חזק, דל שומן עם הרבה קצף, מוקצף אך לא רותח בכוס זכוכית.

מבוטא:
הפוחחח גדול חסזק, דל שומן עם הרביי קצפפף, מוקצפף אחח לא רותייח בחוס זחוחיד.

Share

השאר תגובה