להביא יכולות לביטוי וליהנות מכך

אושר

משך קריאה כ־ 1 דקות

רמת השמחה מהתממשות ערכים חשובים לפרט, בעת בחינתם.

בבחינת שמחת, אושר, אחר

  1. עדות – מה יאמר פרט על תחושתו,
  2. תקפות – באיזו מידה עדותו תואמת את התרשמותנו
  3. בקרה עצמית – באיזו מידה אנחנו רואים את מרכיבי שמחתו כערכים חיוביים, כראויים לאימוץ על ידינו.

ישנם ריבוי תנאים הכרחיים, גם אם אינם מספיקים, לבחינת חיים מאושרים, לא בבחינה רגעית מקומית, האם החיים מאושרים. בין היתר:

התנהלות נחוויית כמייצרת תוצרֵי רצון מִקְדָמִי מתומלל, של פרט,
ולא בשל אילוצים תגובתיים, כשהסבר מתומלל, רציונליזציה או סתם נרטיביזציה מסביר לאחור.

Share

הערות? אשמח לתגובתך