התנייה מובחנת לקיום תקשורת יזומה, יוצאת מצד אחד, לכיוון אחד. התייחסות לפנייה נכנסת כ- מטרד, איום רגשי, ספיחת תשומות ריאליות ומשאבים רגשיים, במחסור.

מימברנה תקשורתית חד כיוונית

משך קריאה כ־ 1 דקות

התנייה מובחנת לקיום תקשורת יזומה, יוצאת מצד אחד, לכיוון אחד.
התייחסות לפנייה נכנסת כ-
מטרד, איום רגשי, ספיחת תשומות ריאליות ומשאבים רגשיים, במחסור.

פרט-פרייבט

ארגון-ביזנס

מותנה לתקשורת יוזמת’ שלו. נמנע מיצור ממשקי פנייה אליו,
נמצא על מצע של מחסור תשומתי, איום קיומי, ראייה בגירויים חיצוניים איומים על ספיחת משאבים במחסור.

על פי רוב תקשורת נכנסת מהווה גירוי מפריע, מסיט, מאיים, מפר שלווה זמנית נידפת.

שאיפה למוצר שאינו מצריך פניית המשתמש לחברה, בשל

 1. מהותו,
 2. מצוינותו,
 3. השקעה מקדמית אסטרטגית ביצירת אמצעים טקטיים למניעת צורך בעזרה,
  1. ניטור מתמיד של הפעילות במטרה להקטין את צריכת הממשקים בצריכת המוצר,
  2. לשם עזרה, בעת תקלות,
   1. נגישות למערך off-line,
   2. גיוס משתמשים עמיתים שינפקו פתרונות לבעיות עמוקות.
 4. ארגון יעודד תקשורת דו-כיוונית אם יראה שיוכל להגדיל רווחיו.
מתי פנית לגוגל? פייסבוק? מיקרוסופט?
Share

הערות? אשמח לתגובתך