שינויים פרסונליים

משך קריאה כ־ <1 דקות

כשאנשים מתנהלים באופן שונה מציפיותינו
הנסמכת על היכרות ואבחנתנו הקודמת,
אנחנו מייחסים להן שינויים אישיותיים.

איננו מתייחסים לאבחנה, ובעקבות זאת לציפייה שלנו,
כאבחנה שגויה.

נראה לנו שלאבחון שערכנו יש תקפות או אפילו חיים שלעצמו.

Share

הערות? אשמח לתגובתך