כשוטה, לא אתתנבא. בוחן התנהלות מנתח סיטואציה ומנסה לתאר, לשער, את הממשק ביניהן.

נבואה השערה

נבואה ניתנה לנבונים.
כשוטה – לא אתנבא.

נבואה – בריאת מציאות עתידית.

אני משער

חותייר להשערה.

בוחן פאטרן התנהלותי התנהגותי של פרט,
צופה בסיטואציה כבצלחת פטרי, כבפלטפורמה מכילה מצב,
ומציע תיאור ממשק אפשרי, הנראה לי סביר –
צפי המשך התנהגות פרט,
והשפעת ממשק מצע-המצב.

מציע, גם אם איש לא ביקש, כן?
אנחנו, תולעיי ושיפוטיי לרשות הציבור,
או לפחות לרשותי, 24/7.

וטועה.
הרבה מדיי.

ראית מי שהתלונן שטעה פחות מדיי?

השערה  – תיאור התפתחות אורגנית אפשרית של מצב.

אני משער ושופייט,
משמע אני נושיים וקיים.

 

Share

השאר תגובה