התייחסות למציאות

אחיזת אמת, אלסטיות, עיוות, בדיה, שקר

בהתייחסות למציאות ישנן כמה גישות ביטויי סובייקט ביחס לתודעות שתפשו את אותם מאורעות:

אמת תיאור נצמד למאורעות שקרו, תואם תפישות תודעות בלתי תלויות.
הגזמה מאורעות שקרו מהווים בסיס למתיחתם לתיאור מאורעות שקרו בסדרי גודל אחרים ממה שנתפש בפועל על ידי תודעות בלתי תלויות.
סילוף מאורעות שקרו מוצגים באופן שונה ממה שתודעות בלתי תלויות מדווחות.
המצאה, פנטזיה, שקר בדיית מאורעות שלא קרו, הכחשת מאורעות שקרו.

פרסונות מתאפיינות בהטייה לכל אחת מתפישות אלה.

יש המשלבים כמה תפישות.

פרסונות נבדלות גם ב –

 • מידת העוצמה של ייחוס, ההתרחקות מתפישות אחרות בלתי תלויות,
 • רמת המודעות לתיאור סוטה של מהמציאות,
 • [כשהסטייה מהמציאות מודעת או לא –] סוגי המטרות להשגה בעת תיאור שונה של המציאות
  • תגובה אינסטינקטיבית,
  • רווח כלכלי,
  • תחזוק רגשי,
 • הטריגר שמתניע לסטייה ממציאות,
  • חשש,
  • זיהוי הזדמנות למיקסום רווח,
 • הנושאים המסויימים אותם נוהגים להחריג מתפישת האמת – זו שנתפשת בתודעות בלתי תלויות.

 

Share

השאר תגובה