התייחסות למציאות

אחיזת אמת, אלסטיות, עיוות, בדיה, שקר

בהתייחסות למציאות ישנן כמה גישות ביטויי סובייקט ביחס לתודעות שתפשו את אותם מאורעות:

 • אמת
 • תיאור נצמד למאורעות שקרו, זהה לתודעות בלתי תלויות.
 • הגזמה
 • מאורעות שקרו מהווים בסיס למתיחתם לתיאור מאורעות שקרו בסדרי גודל אחרים ממה שקרה בפועל.
 • סילוף
 • מאורעות שקרו מוצגים באופן שונה ממה שקרו.
 • שקר, פנטזיה
 • בדיית מאורעות שלא קרו, הכחשת מאורעות שקרו.

פרסונות מתאפיינות בהטייה לכל אחת מתפישות אלה.

יש המשלבים כמה תפישות.
פרסונות גם נבדלות ב –

 • מידת העוצמה של ייחוס, ההתרחקות מתפישות אחרות בלתי תלויות,
 • רמת המודעות לתיאור סוטה של מהמציאות,
 • [כשהסטייה מהמציאות מודעת או לא –] סוגי המטרות להשגה בעת תיאור שונה של המציאות
  • תגובה אינסטינקטיבית,
  • רווח כלכלי,
  • תחזוק רגשי,
 • הטריגר שמתניע לסטייה ממציאות,
  • חשש,
  • זיהוי הזדמנות למיקסום רווח,
 • הנושאים המסויימים אותם נוהגים להחריג מתפישת האמת – זו שנתפשת בתודעות בלתי תלויות.

 

Share

השאר תגובה