התערות חברתית

משך קריאה כ־ 2 דקות

ישראל שיעור בסוציולוגיה

כשהבן.ת שלך יביאו בן.ת זוג הביתה,
אינסטינקטיבית, תרצו לדעת [גם] מה הורי  בני/ות הזוג עושים,
ותצניעו, או שלא, סקרנות מבררת מהו מוצאם.

כגורם מנבא,
אכזרי,
תווכחו,
שבהכללה, תעדיפו כבני/ות-זוג את מי שהוריהם.ן מצביעים את המקבילה של כחול לבן או עבודה מרץ;
ההשכלה, הסוציואקונומיה, גבוהה יותר.

מי שיעדיפו במובהק דומים להם, גזרו על עצמם חיי קהילה סגורה, הדרה.

אפשר לקרוא לכך ‘גזענות’,
שאינה על רקע אתני.

 

Когда Ваш ребенок (сын или дочь) приводит друга или подругу в ваш дом, Вы инстинктивно желаете знать, чем занимаются их родители. Будете ли Вы скромничать или нет, но Вами овладеет горящее любопытство разузнать к какой национальности они относятся.
Как прогнозирующий фактор,
совершенный по своей жестокости,
Вы утверждаете,
что предпочтение будет отдано тем друзьям ваших детей, чьи родители отдают свои голоса за партию “кахоль-лаван” или “авода-мерец”,
части общества, где высокий социально-экономический уровень и высокий уровень образования.
Те, кто предпочел бы себе подобных, остаются в замкнутом пространстве закрытых общин, с их внутренней общественной жизнью.
Можно назвать это “расизмом”, не на этнической основе, а как универсальный подход.

Share

2 תגובות בנושא “התערות חברתית”

 1. Когда Ваш ребенок (сын или дочь) приводит друга или подругу в ваш дом, Вы инстинктивно желаете знать, чем занимаются их родители. Будете ли Вы скромничать или нет, но Вами овладеет горящее любопытство разузнать к какой национальности они относятся.
  Как прогнозирующий фактор,
  совершенный по своей жестокости,
  Вы утверждаете,
  что предпочтение будет отдано тем друзьям ваших детей, чьи родители отдают свои голоса за партию “кахоль-лаван” или “авода-мерец”,
  части общества, где высокий социально-экономический уровень и высокий уровень образования.
  Те, кто предпочел бы себе подобных, остаются в замкнутом пространстве закрытых общин, с их внутренней общественной жизнью.
  Можно назвать это “расизмом”, не на этнической основе, а как универсальный подход.

 2. Когда Ваш ребенок (сын или дочь) приводит друга или подругу в ваш дом, Вы инстинктивно желаете знать, чем занимаются их родители. Будете ли Вы скромничать или нет, но Вами овладеет горящее любопытство разузнать к какой национальности они относятся.
  Как прогнозирующий фактор,
  совершенный по своей жестокости,
  Вы утверждаете,
  что предпочтение будет отдано тем друзьям ваших детей, чьи родители отдают свои голоса за партию “кахоль-лаван” или “авода-мерец”,
  части общества, где высокий социально-экономический уровень и высокий уровень образования.
  Те, кто предпочел бы себе подобных, остаются в замкнутом пространстве закрытых общин, с их внутренней общественной жизнью.
  Можно назвать это “расизмом”, не на этнической основе, а как универсальный подход.

הערות? אשמח לתגובתך