אוסקר פיסטוריוס

רגשות אשם או נחיתות?

מיקוד מצמצם

הגם אתה אוסקר?

היכולת המדהימה, הנחישות, הנחרצות לא לקבל ‘לא‘ נערצת.

ואותי מפחידה.

היא כך כך ממוקדת, חד ממדית ומשמעית, שאינה תלויה בדבר.

הנכתב כאן נכתב באוקטובר 2012.

מאורעות חייו הובילו לדבר הבא, והאשמתו ברצח חברתו. החיים ללא גבולות; דחיסת אנרגיה למימוש יכולות דחפים.ריבה ואוסקר. כבר לא.

Share

השאר תגובה