חושק אבל…

בפטרוניותי המשליכה מעצמי,
גרסתי, שרבים רוצים לצאת למסעות, גיאוגרפיים ותודעתיים,
ורק מסיבות פרקטיות כלשהן לא הסתייע הדבר בידם.

פעמים רבות נוכחתי, שהעובדה שלא הגיעו כלל, או לא עצמאית,
ניבאה את אי-רצונם האמיתי, אי ההתאמה בין תפישתם את רצונם, בין הצהרתם לבין מציאות.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share