מהות רציונליות

משך קריאה כ־ 102 דקות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר לצפות בפורנו מספק או לפחות מנחם, לא הייתי שובר ראש לקרוא את התוכן שלהלן מחמת איום נזק תודעתי בלתי הפיך.
אם כבר החלטת לקרוא, אמליץ לך לקרוא ממסך מחשב, מושג אחד ולנוח, מחשש תרעלת תודעתית.

יומרה #1

הארות על פערים, ניסוח עקרונות, הערות על גליצ’ים רציונליים, מופעי פרדוקס ואוקסימורון.

אחיזה תודעתית של מושגים, ניסוח תובנות, ביקורת על קונבנציות התנהגותיות, התנהלויות נורמטיביות שאינן עומדות בבחינת(י) רציונליות, סבירות.

בציוץ.


עקרון השוויון הרציונלי #2

 • התודעה שלי היא מהות קיומי והתממשקותי עם היתר, מה שאינו.
  תודעתי אינה סיבה לקיום דבר, ועם זאת, אין חשוב ממנה. לי.
  כל ערך אחר נקבע באמצעות תודעתי.
 • אם תודעתי היא הדבר החשוב ביותר, לי,
  אני מבין שהתודעה שלך, שלה, שלו, היא הדבר הכי חשוב לך, לה, לו…

זהו בסיס השוויון בינאישי.

השאר והיתר – יישומי חיים.

#רצי1נל


מוטיבציה #3

כותב למחייתי, לא לפרנסתי. כג’ים תודעתי.
יש הארות שטוענות אותי אנרגיה.

מצייץ בידיעה שמתי מעטים בעניין.

המאמץ בחציבת ההבנה ובכריית הניסוח.
ההשקעה בפרסום פעוטה.

תכלית הקודקס –
פלט: תרומה צנועה להיבטי חתירה לרציונליות.
קלט: הערות נוגדות כטריגר לבחינה חוזרת.

#רצי1נל


‏‎רציונליות #4

תצורת חשיבה
הנסמכת על מידע,
עליה מוחלים היסקים מאורגנים בדירוג (– היררכיים)
בקשרי סיבה–תוצאה,
שבעלי תודעה זרים תקשורתית זה לזה יכולים לבחון, להבין, וליישם השלכות באופן עצמוני.

[בשונה מאמונה.]

#רצי1נל


חשיבה #5

הליך עיבוד מידע,
שנקלט על ידי חושים,
באמצעות תמלול
לצרכי פעולה ותקשור.

#רצי1נל


הבנה #6

חיווי תודעתי
על פענוח מערך היסקים והיררכיה, קשרי סיבה–תוצאה,
של מידע שנקלט מחושים
באופן שמאפשר פעולה שתניב תוצאה חזויה, טרם פעולה.
נקודה בזמן,
בה תודעה מחווה
שפענחה את מערך ההיסקים וההיררכיה,
את קשרי סיבה–תוצאה,
של צבר מידע נקלט.
בקרת הבנה:
האם פענוח ההיסקים ההיררכיה והקשרים,
מאפשר ישום פעולה
שתניב תוצר של כוונה מקדמית?

#רצי1נל


מידע #7

חיוויים מאוחסנים
ניתנים לתמלול באופן שמאפשר
עיבוד
שליפה ותקשור לתודעה אחרת,
לצרכי ישום מוכוון תוצאה.

תכלית אגירת מידע: שימוש עתידי יעיל במידע רלוונטי אמור להיטיב עם בעל הנגישות אליו.

#רצי1נל


תודעה זרה #8

תודעה שאינה נמצאת בקשרי תקשורת ישירה עם תודעה אחרת.

אבן בוחן לבחינת התייחסות לנושאים באופן חותר לאובייקטיביות,
בהיותה משוחררת מלחצי התכנסות הזדהותית שמובילה להסכמה.

#רצי1נל


ערך #9

בחינה וייחוס
למהות מסוימת – אובייקט פיזי, פעולה או רעיון,
רמת חשיבות ההשפעה
על תפישת התודעה המייחסת
בהשוואה לאחרות;
גבוהה, שווה או נמוכה יותר.

תצורות ערכים:
השרדות,
כמות,
איכות,
או בינארית.

#רצי1נל


רצון #10

חיווי תודעתי להקצאת משאבים למימוש או מניעת גירוי.

עוצמת רצון,
מעידה על מידת החשיבות שמייחסת תודעה למושא הרצון,
בעת החיווי,
מתבטאת בכמות המשאבים וערכם שתודעה מקצה למימוש הגשמתו.

#רצי1נל


סובייקט #11

בן אנוש עם מרכיבים פיזיים אורגניים ביולוגיים ותודעתיים, מובדל מסביבתו.

סובייקט מתייחס לכל היתר כאובייקטים ממשיים או רעיוניים.

אני סובייקט. את, אתה, היא, הוא, סובייקטים לעצמם, ואובייקטים לי.

‘הן’ ו’הם’ אובייקטים.
אין סובייקט משותף ולא תודעה קיבוצית.

#רצי1נל


מציאות #12

מה שתודעה אנושית עשויה לתפוש באמצעות חושיה, ותודעה אחרת כושלת להפריך.

תודעה עלולה להעיד על מופע בדוי פנימית כ-חישה חיצונית.
אישוש/ הפרכה: האם יתרחש אותו מופע דומה בהינתן אותם תנאים מקדמיים בבקרת תודעות אחרות.

#רצי1נל


סובייקטיביות #13

התייחסות למציאות באופן שתואם את תפישת ערכיו המקדמיים של סובייקט בוחן.

יש לסובייקט אפשרות מודעת לחתור לבחינה אובייקטיבית של המציאות, בשאיפה לנטרל השפעות רגשיות ותפישות ערכיות.

#רצי1נל


תודעה #14

מכלול ההיבטים של סובייקט שאינם פיזיים;
מחשבה, ידע, שפה, עיבוד תחושות, רצונות, רעיונות…,

תודעה אצורה ותלויה במערכת פיזיולוגית,
אינה פועלת עצמונית.

#רצי1נל


מידת רציונליות #15

אין לרציונליות מידה – או שמופעלת מחשבה רציונלית או לא.

סובייקטים נבדלים (גם) במידת חתירתם לבקרה רציונלית,
כהתניה אישיותית מאפיינת;
כמות עצימות, ואופי המצבים שבהם סובייקט נוטה לפעולה אי־רציונלית.

#רצי1נל


התנהלות רציונלית #16

🔸 בחינת פערים בין תפישת הקיים לשאיפת התודעה
🔸 בחינת אמצעים, משמעותם, והערכת התכנותם לשינוי נשאף
🔸 ניסוח פעולות
בידיעה מקדמית שיש מצבים בהם אין ידע ופעולות שיסגרו בוודאות או במלואם פערים
🔸 פעולה
🔸 בקרת אפקטיביות הפעולה
🔸 שינוי בהתאם.‏
♾ וחזרה

#רצי1נל


תודעה, פונקציונליות #17

תודעה – ‘מערכת ההפעלה’ של פרט;
קולטת מידע מהחושים,
מעבדת
ופולטת מחשבות, תקשורת והנחיות פעולה.

תודעה נמצאת על מצע ריאלי, ביולוגי,
[אינני מבין קשרי תודעה–גוף].

#רצי1נל


רגש, חיווי תודעה על מציאות #18

קליטת מידע חוץ תודעתי, בממשק עם מציאות,
באמצעות חושים:
חוזי, טעם, מגע, ריח, שמע,
שאורגניזם אחר עשוי לחוש.

רגש – תוצר העיבוד הראשוני, הטרום מילולי, לגירוי נתפש.

פלטי תגובה:

 • ‘הֶמְשֶך’ שימור מצב,
 • ‘שינוי’.

אם שינוי –
לְמה ובאיזה שיעור.

#רצי1נל


רגש, חיווי תודעה על רעיון #19

תודעה– כלי רעיוני
על מצע ריאלי פיזיולוגי
לעיבוד מידע נקלט.

תודעה כרעיון על מצע מציאות, מעבדת גם חישות רעיוניות, מופשטות: – דכאון, חרדה, כעס, עצב, שמחה, תחושת ערך או הפחתה…,

לרגשות אלה יש (גם) ביטויים פיזיים, דמע, הזעה, צחוק…,

#רצי1נל


רגש, מורכבות #20

מנגנון רגשי – ‘המשך’, ‘שינוי’, שני מצבים, נתפש כפשוט.

עתיר, אינסופי, מורכבות:

♾ אינספור מצבי חישה,
♾ מגוון חיוויים,
♾ בחיווי לשינוי – האם העצמה או הפחתה,
♾ שיעור השינוי – מנעד אינסופי,
♾ היצע נרחב לאמצעי שינוי.

#רצי1נל


רגש, חשיבות #21

קלט ועיבוד חיוויים מאפשרים טיפול ב-
🩸איום השרדותי,
🍹סיפוק טעמים והעדפות.

למנגנון החישה חשיבות קריטית לחיים;
לשרידה, למיקסום הנאה, לצמצום סבל.

בעצם,
רציונליות היא בשרות רגש מתריע,
עיבוד הרגש מניע לפעולה או למניעה.
ובהמשך
מחווה ‘נכון’, ומיקסום ה’כיף’.

#רצי1נל


רגישות #22

מאפיין אישיותי.

בהתממשקות עם גירויים חיצוניים,
בהינתן חיווי ‘שינוי’,
התניה לעצימות תגובתית:

האם
שיוך הגירוי להישרדות – עצימות תגובתית להפעלת אמצעי תקיפה או מגננה מיידיים,
או,
טולרנטיות ל’רמת חיים’ ומיצוי טעמים.

#רצי1נל


יושר אינטלקטואלי #23

תפישת מציאות, בעיקר בהיבטים ערכיים, שואפת לנתק השלכות אישיות.
חתירה לנווט על מפת התנהלות אוניברסלית.

אין יושר אינטלקטואלי.
יש חתירה ל-,
שכן אי אפשר להמיר סובייקט לאובייקט,
אלא לדמות בחינה נטולת פניוּת.

י.א. נדיר
לא בשל מחסור,
אלא, כי אין לו ביקוש.

#רצי1נל


בין יושר ליושר אינטלקטואלי #24

יושר:
מידע מועבר,
ניתן להפרכה בבחינה חיצונית.

יושר אינטלקטואלי:
תוכן כפוף לשיפוט ערכי רגשי של סובייקט,
אינו ניתן להפרכה,
אלא לשיפוט נקודת הבחינה,
נתון לדיון האם חותר ל’יושר אינטלקטואלי’.

בין יושר ליושר אינטלקטואלי

#רצי1נל


אמת #25

תוכן נתון לאישוש או הפרכה,
שסובייקט יכול לתפוש באופן שתודעה אחרת, בלתי תלויה, עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת

#רצי1נל


סנטימנט #26

התניה מוטמעת, לעיתים לא מתומללת,
למימוש ערך שאינו חומרי או פיזיולוגי,
לסיפוק רגשי.

סיפוק רגשי מצריך מוכנות לפעולה במציאות חיצונית.
מימוש ערך הסנטימנט מחייב התנהלות רציונלית.

סנטימנט מוטמע באופן מורכב על ציר זמן
בתיאום בין מִגְָוָן רגשות המחווים ‘הֶמְשֶך’.

#רצי1נל


פרדיגמה #27

צבר מובחן של הנחות מקדמיות,
אתן תודעה תופשת אובייקט להתייחסות.

פרדיגמות, נרכשות, נבנות, מתוחזקות
בתמהיל גיבוש אינסטינקטיבי של התניות וניסוח תפישות.

בתודעה קוהרנטית, צבר התפישות, ההנחות וההתניות מתואם ויציב.

צבר פרדיגמות מהווה טביעת אצבע תודעתית.

#רצי1נל


הזדהות #28

תחושת מצוקה בחשיפת סובייקט למצוקת אחר.

לרוב עוצמת המצוקה בחווה גדולה מזו של המזדהה.

ההזדהות היא כלפי פרסונה אהודה
או בעקבות יחס לגורמי מצוקה.

הזדהות מתעצמת עם ריבוי ביטויי מצוקה,
או ברגישות רבה לגורם מסוים.

אמפתיה לסובייקט אחר היא כלי הישרדות חברתי.
חוסר יכולת הזדהות – לקות.

#רצי1נל


התכנסות הזדהותית #29

תחושת סיפוק מאימוץ הנחות, ערכים, עמדות ותפישות הקהילה,
בדגש אם תוכן מיוחס לדמויות סמכותניות או כריזמטיות.

פרטים נבדלים בנטייתם לאהוד ולאמץ,
או לבקר ולערער עמדות ורעיונות מקובלים.

לעתים קרובות קשה לאבחן האם עמדה ‘מתכנסות הזדהותית’ או ‘רציונלית’.

#רצי1נל


אמונה #30

מערך הנחות
לא ניתן להוכחה,
מוסכם א-פריורי,
פטור מנסיונות הפרכה.

פרטים נבדלים
🔻בין נטייה מובחנת לאימוץ אמונות
🔺לבין התניה להפרכתן,
🔹בין יחוס ודאות לקיום תופעה
🔸לבין הערכת התכנותה.

מאמין עוין ערעור אמונותיו,
שואף שיאומצו על ידי סביבתו
כאישרור ל’אמיתותן’.

#רצי1נל


הערכה, השערה #31

ניסוח הנחה על המציאות,
ניתנת לאישוש אמפירי, לבחינה או ערעור,
עם התייחסות לסבירות התכנותה.

#רצי1נל


אמונה דתית #32

השענות על רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־העל,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט,
לחברה/קהילה
לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך את התוכן.

#רצי1נל


תכלית אמונה דתית #33

הסדרת יחסי היררכיה בין פרט–קהילה/חברה–ריבון,
לטובת קהילה, בשליטת הנהגה סמכותנית, באמצעות פרטים.

כוח־על מסייע רגשית למאמין
😱 להתמודד עם הלא נשלט והבלתי מובן המאיימים
😇 ולייחל ללא נשלט והבלתי אפשרי הרצויים.
בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

#רצי1נל


דת #34

אוסף ציוויים, ערכים ומסרים
להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון.

נשען על כמיהה לכוח־על מארגן,
שימגר את איומי הלא מובן והבלתי נשלט,
שישיג את הלא ניתן,
מתווך באמצעות בדיות תומכות.

הטמעת ציות ביישום ציוויים, רוטינות וטקסים,
איום של כוח־על בסנקציות נוראות והבטחות מנחמות.

#רצי1נל


אמונה, תכלית #35

חיים נטולי ודאות מצריכים אימוץ הנחות ללא הוכחה מקדמית.

ממשקי חברה מיימנים התמרת הנחות עם התכנות לאֱמונות.

בחתירה לסדר ושליטה,
מתקשים בהתנהלות בחוסר־ודאות
ממצקים רצונות לאמונות מוחלטות.

עצימות, נטייה לאימוץ ולערעור אמונות לסוגיהן
מהווים מאפייני אישיות.

#רצי1נל


אמוניות, פרדוקס #36

הוכחת הנחה מקדמית בלתי ניתנת להוכחה, כאמת.

לאחר שמבנה, קונסטרוקט, אמוני הונח,
התייחסות למציאות כזירת הוכחה,
שמה שהונח מקדמית,
ולא היה ניתן להוכחה
מהווה אמת מוכחת.

#רצי1נל


לאומנות #37

מוכנות פרטים
להקצות תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית
של רוב אנונימי
שואפי השתייכות לקולקטיב מובחן, צביוני, היררכי, סמכותני, עם אתוס הנהגה,
מעודד שיוך רגשי של פרטיו,
כ-עם, מדינה, לאום, שבט, קהילה.

לאומנות – נכונות להקצאת תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית להשתייכות ללאום.

#רצי1נל


מיסטיקה, מגיה #38

מיסטיקה

ייחוס ממשות והקשרים למאורעות נסתרים מהחושים ומהמדע.

מָגְיָה

הסבת נזק או תועלת לא תואמים התכנות רציונלית וחוקי טבע.

מאמינים מייחסים השפעה על המציאות לכוונתם
באמצעות –
🤟 מחשבה, אמירה, פעולה, תפילה, טקס, נדר,
🤟 שימוש בכלים מסמלים, מעבר לפונקציונליות שלהם.

#רצי1נל


קלישאה #39

תיוג שיפוטי, ערכי שלילי,
על אמירה לא בלתי נכונה,
המותחת מהות מקובלת
אל מחוץ לגבולותיה,
כופה על האמירה משמעות חדשה –
קרובה דיה למקור,
ועם זאת, רחוקה מספיק כדי לפחת את משמעות מקור האמירה.

#רצי1נל


הטלת ספק #40

בחינת רעיונות, חיוויים, הסברים, מתומללים –
האם ובאיזו מידה
עומדים במבנה היררכי לוגי, ישום, חיזוי,
ניתנים להפרכה.

הנטייה ומיומנות הערעור מהווים בסיס לחתירה לרציונליות,
הכרחית ולא מספיקה,
לניתוץ פרדיגמות מקדמיות שהתמצקו.

היעדרה, מאפיין נטייה לאֱֱמוניות.

#רצי1נל


קונסטרוקט תודעתי #41

התמרה של מהות לתפישה.

הבנייה מילולית,
או אימוץ חיצוני,
של ההכרה
תופעות הנתפשות על ידי חושים
ועובדו למכלול רעיוני.

הליך ‘לימוד’ הוא בניית קונסטרוקטים.

חתירה לרציונליות מעמתת קונסטרוקטים תדיר, בנסיונות הפרכה לוגיים.

#רצי1נל


קונסטרוקט רעיוני #42

יצירת רעיונות מורכבים –
כ-דתות, אידאות, תפישות עולם, תיאוריות –
על סמך הנחה מקדמית (לפחות אחת)
בלתי מוכחת,
שאינה עומדת במבחן הפרכה.

בניית, אימוץ ותחזוק
קונסטרוקטים רעיוניים,
התנגדות לנסיונות ערעורם,
מעידים על אמוניות בעליהם.

#רצי1נל


היסטוריה #43

רצף מאורעות מתועדים
עם הֶקְשֶר משותף
על ציר זמן.

התייחסות לאירועים,
הסברים להתפתחותם,
הינם פרשנויות,
תוצרי הבנה, הטיות, ערכי המתייחסים (- נרטיבים).

#רצי1נל


נרטיב, סיפֶּר #44

תמלול, בִּדְיון, מאורעות עבר
במטרה לספוח ערך אישי או קולקטיבי,
בעת השימוש בו.

‘חזון’ זה קדימה?
אז נרטיב זה לאחור.

אם נראטיב היה ‘מציאות’ עבר – היה היסטוריה.

יצור נרטיבים – מניפולציה רגשית, במטרה להניע לפעולה ולהניב רווח.
צריכתם – תמימות מגוייסים.

#רצי1נל


תרבות #45

מכלול פעילות אנושית.

בשימוש רווח:
סטנדרטים של אסתטיקה
בתחומי התנהגות ואמנות,
שמאפיינים קהילות מובחנות.

#רצי1נל


ניכוס תרבותי #46

האשמה, התייחסות נגטיבית,
של לאומן, מתכנס הזדהותית לקהילתו,
שחש נפגע מכך
שאחרים משתמשים במושא הזדהותו הרעיוני,
כאילו הוא שלהם.

#רצי1נל


אסתטיקה #47

יחוס לרעיון או לחיווי ראייה, שמע,
שאינו צורך קיומי או יישום מקדם,
ערך חיובי
בשל התאמתו לערכים חיוביים
שהוטמעו מקדמית.

בשל ריחוקו משרידה ומפרקטיקה מקדמת,
עיסוק באסתטיקה מחווה על שפע ורווחה מנטלית,
ועל יכולת הקצאת תשומות אינטלקט.

זהו רובד התפתחותי מעל רגש פיזיולוגי.

#רצי1נל


הזדהות עם חלש, חזק #48

לרוב, הזדהות חזק עם חלש יחסית לו:
⬅️ ‘לו אני במקום’ – השלכה מצבית של מצוקה על המזדהה,
⬅️ ‘אני חזק נדיב’ – הגרת נדיבות חזק ביתרון
על מי שבנחיתות מצבית יחסית לו,
לספיחת סיפוק רגשי.

התכנסות הזדהותית עם עמיתים לבעלי יתרון יחסי
– הערצת דמות, התארגנות, חזקה –
החצנת נחיתות,
שאיפה להעצמה.

#רצי1נל


רצון #49

תודעה
במצב מוכנות
להקצות משאבים
ריאליים או רעיוניים
למימוש התייחסות לאובייקט או לרעיון
בעתיד.🧠רצון; אבסטרקטיות רעיונית,
🔧הגשמתו – עונג, אי־הגשמה – תסכול; פיזיולוגיה ריאלית.מדרג יישום רצונות
וברירת מימוש רצונות נוגדים
מאפיינים
מנגנון תעדוף וברירה
אישי.#רצי1נל


תשוקה #50

תצורה של ‘רצון’,
ברמת עצימות פיזיולוגית גבוהה:

תודעה
במצב של מוכנות מוגברת
להקצות ריבוי משאבים
ריאליים, פיזיולוגיים או רעיוניים,
למימוש פעולות מובהקות לסיפוק פיזיולוגי,
כרעב לסקס או לאוכל,
בעתיד מיידי.

#רצי1נל


צורך #51

מרכיב שהעדרו מונע קיום.

מהות מסויימת שאינה נזקקת למרכיב,
שמהות אחרת כן נצרכת לו,
היא מהות שונה קיומית.

🟧 באורגניזם –
מניעת צורך
▪️ פיזי – יפגע בחיים, עד מוות,
▫️ מנטלי – יפגע בתשתית תפקודית.

💭 רעיונית –
תוצאה מצריכה סיבה.

#רצי1נל


התמכרות #52

רצון, דפוס פעולה, צריכה, התנהגות, התנהלות,
על ידי אורגניזם,
פיתוח והעצמת ההתניה בהדרגה
עד להתמרתה
לרמת צורך פיזי או מנטלי.

#רצי1נל


חופש #53

אידאה
של אפשרויות מחשבה ופעולה
ללא מוגבלות, אילוצים, הכרח או כפייה.

מחשבות ופעולות מונָחות על תשתיות מקדמיות
שמאפשרות את קיומן,
מכתיבות את התנהלותן ואת תוצריהן.

חופש מוחלט לא ניתן ליישום.
אפשר לחתור להסרת מגבלות.

אין ‘לתת חופש’ לאחר.
ניתן להסיר מגבלה שהושתה.

#רצי1נל


מוסר #54

מערך ערכי ‘טוב’ התנהגותי;
ויתור על ספיחת טובין אישי,
להסדרת
יחסי פרט–סביבה,
לטובת תפקוד קהילתי.דתות נִסחו
קודי מוסר,
עיגנו תקפות ואכיפתם
באמצעות ציוויים, איסורים ותגמולים רעיוניים וריאליים.קהילות התמירו והטמיעו ערכי ‘מוסר’
לנורמות התנהגות, ולחוקים אכיפים.

#רצי1נל


‘מוסרי’ #55

חיווי ערכי חיובי
להתנהלות תואמת
מערכת ערכים מובחנת,
שהמתייג המחווה מתייחס אליה.

#רצי1נל


אגואיזם #56

תיוג
ביקורתי
על התנהלות פרט,
הרואה את קידומו
מעל טובת סביבתו.
תכלית הסביבה, מבחינתו, לספק משאבים לקידומו
באופן מובהק חורג מתפישת הנורמטיביות של המתייג.

פילוסופית,
משאבי אורגניזם מתועלים לקידום מצרפי של תפישת טובתו –
השרדותו, צרכיו, נוחותו, רצונותיו, ערכיו.

#רצי1נל


אלטרואיזם #57

התנהגות מתייגת,
לרוב חיובית,
הצבת טובת זולת מעל זו של פרט.

למעשה, פרדוקס:
תודעה עלולה לשגות בציפייתה לתוצאה,
אך לפעול במודע בניגוד לכוונתה – פרדוקס.

בקידום אחר תוך הסגה לאחור את תועלתו,
פרט מקדם את ערכיו, את כוונת ענייניו,
ברובד מעל המשאבים ש’הקריב’.

#רצי1נל


הקרבה #58

ויתור ללא אפשרות חרטה
על טובין יקר מוחשית
עבור ערך רעיוני נשגב* שנתפש כגבוה יותר,
מרצון מודע**.
*
התמורה המתקבלת פחוּתה כלכלית מהוויתור
כשרעיונית ערכית – גבוהה יותר.
**
🔸הבנת הערך הניתן
🔸ללא מודעות טרם השיחלוף – בבחינת
טעות/ אילוץ/ תיוג כ’הקרבה’ לאחר מעשה.

#רצי1נל


קורבן #59

תיוג מי שנלקח ממנו
בניגוד לרצונו,
טובין רב ערך עד לא ניתן לאמידה,
לטובת רעיון נשגב יותר מהערך שהופקע.

אידאת השיחלוף הנשגב – הפשטה, אלוהות,

התרחבה לשימוש רווח
גם לתיוג נסיבות מורכבות,
וגם לאימוץ עצמוני של תחושת נפסדות פרסונלית.

#רצי1נל


בקרת מציאות נתפשת

  שלי

  מה יאמרו הנחבטים בטקסט?

  • על העיסוק האינטנסיבי בתכנים האלה,
  • על התפישות המוצגות,
  • על השפה והניסוח הננקטים.

  על מי שיושב מאחורי המקלדת המנפיקה אותם, ולמה.

  מקווה, שלקריאת החלקות, חריקות, זיופים, סממני אי-סבירות,
  בשונה מ’לא מובן’, או ‘לא מוסכם’,
  אקבל חיוויי “האללו, התרחקת, אתה לא שם.”

  מעניין אותי,
  כבקרה על מידת התרחקותי ממעקה הסבירות הנתפשת,
  (ואז להמשיך לחפור, לעדור, לחצוב ולכרות ב-מה שמעניין. אותי תכנית.

  foot-in-mouth

  ]

  #רצי1נל


  רציונליזציה #60

  ייחוס סבירות והיררכיה לוגית,
  בהסתכלות לאחור,
  לפעולות שננקטו בעבר,
  תוצרי התניות וסיפוק רגשי, או שהתבררו כטעויות בשיקול דעת,
  ברטרוספקטיבה לאחריהן,
  לצורכי התאמות ותחזוקה רגשית
  בעת בחינתן.

  #רצי1נל


  נראטיב, רציונליזציה #61

  עמיתים:
  בריאת עבר מחדש למימוש ערך בהווה.

  נרטיב
  🔸 בדיית סיפור מוכוון ערכית
  🔸 על התרחשות עבר בעייתית,
  🔸 לרוב של קולקטיב,
  🔸 לגיוס התכנסות הזדהותית.

  רציונליזציה
  🔹 ניסוח הסבר והקשרים לוגיים
  🔹 על התנהלות עבר בעייתית,
  🔹 לרוב של פרט,
  🔹 לספיחת ערך עצמי ומהסביבה.

  #רצי1נל


  למידה #62

  הטמעת מידע
  שמאפשר
  שינוי התנהגות.

  #רצי1נל


  ידע #63

  תכנים רעיוניים
  ניתנים לאחזור
  באמצעות הכרה.

  #רצי1נל


  מידע #64

  אחיזה תודעתית
  של גירויים חושיים ורעיוניים
  ניתנים לתמלול.

  #רצי1נל


  חינוך #65

  תהליכי
  הנחלת ערכים ונורמות התנהגות
  באמצעות דמויות סמכותיות
  מכוונות
  להטמיע ממשקי התנהגות למחונכים.

  🔶 למידה
  🔸 העברת מידע ומיומנויות להבנת ושינוי מציאות,
  🔸 אמצעי הלימוד המתָווכים משניים לתוכן וללומד.

  🔷 חינוך
  🔹 הנחלת ממשקי פעולה,
  🔹 אמצעֵי התיווך קריטיים לתהליכים.

  #רצי1נל


  חישה לאחר התרחשות #66

  ביטויי תחושות
  מתבטאים, מורגשים,
  לאחר
  חיוויי מציאות מקדימה.

  מנגנון מערך רגשות מחווה
  האם ואיך היבטי מציאות תואמים
  את ממשק תפישות
  ההישרדות, הטעמים, ההעדפות,
  המוטמעות מקדמית בתודעה פרטית
  טרום ממשק עם אירוע.

  #רצי1נל


  אינטואיציה – חישה לפני התרחשות #67

  מודעות לחיווי תחושתי
  לפני התממשות חיווי מציאות.

  ניסוח התייחסות למאורע
  טרם קרותו,
  על סמך סימני מציאות מקדימים,
  תוך דילוג על תמלול התהליך.
  המשותף ל’רגש’ – הליך התנייתי, לא מתומלל.

  #רצי1נל


  דז’ה וו #68

  חיווי תודעתי, תחושה,
  שביטוי מציאות שנחווה בהווה
  נחווה קודם, בעבר.

  תעתוע תודעתי,
  קשור לתחושה, ללקות קוגניטיבית מקומית, זמנית,
  לא למציאות.

  תופעה נורמלית רווחת,
  ובעצימות גבוהה אצל בעלי ‘תודעה רחבה’,
  שמייחסים לתוצרי תודעתם תקפות מציאותית.

  #רצי1נל


  תודעה רחבה #69

  תצורת מחשבה;
  סובלנות כלפי תופעות מיסטיות כריאליות,
  ייחוס למחשבה פנימית כבעלת כוח השפעה ישיר על מציאות חיצונית.

  רווח אצל
  ⛪️בעלי סנטימנט אמוני,
  ♾ חסרי יכולת להתמודד עם אי־וודאות,
  😭בעלי תנודתיות רגשית בעצימות גבוהה ומהירה.

  #רצי1נל


  חלום #70

  הליך אימון🔁אימון הליך תודעתי
  לתרגול תרחישים.

  הכרה רדומה
  עם התניותיה
  וללא שליטה, מודעות ובקרה רציונליים,
  בודה התרחשויות רעיוניות
  מחיוויי מציאות מהעבר,
  ברמות התכנות שונות – ריאליות עד מופרכות,
  לתרגול, ימון ומיצוק
  תגובות התנייתיות במציאות
  על מצבי בדיה שנחלמו.

  #רצי1נל


  זמן #71

  התייחסות תפישתית
  לממד עצמאי, לא ניתן להשפעה
  אך כן למדידה,
  של רצף תנועה
  חד־כיווני,
  מוחל על כל.

  הווה – רעיון דינמי על ציר זמן, מבחין בין
  ⏩ עבר – מה שקרה,
  ⏪ עתיד – מה שאולי יקרה.

  מהות ממד הזמן נתפשת על ידי תודעה אנושית,
  שנעזרת לכימות והשוואה במכשור חיצוני לה.

  #רצי1נל


  הבחנה נטיית אישיות #72

  בחשיפה למצב,
  אישיות נוטה

  😱 להקדים טיפול ישיר ברגשות
  באמצעות מתיחה/ כיווץ היבטי המציאות
  ואז לטפל בה,

  או,

  🔧 לכנוס את מכלול הידע, הניסיון, ההעדפות וההטיות
  לטיפול בהיבטי מציאות,
  ואז
  לבחון האם יש סיפוק הצלחה רגשית
  או תסכול מכשל ואז טיפול נוסף.

  #רצי1נל


  שקר עצמי #73

  רציונלית – אוקסימורון;
  תודעה מתפקדת,
  ככלי מלא שלא מכיל ריק,
  לא מכילה חיווי שקרי מודע כאמת.

  ישנן ‘טעויות’, ‘שגיאות’,
  אי־הכרה בהן,
  הדחקת אמת ועובדות,
  יחוס למצבי אי-ודאות מאיימים כקיומיים – חרדה,
  התייחסות לשקר כלאמת, להיטיב רגשית עם מציאות נתפשת – דיכאון.

  #רצי1נל


  מֶטא #74

  התייחסות למרכיבים תפישתיים, הלא־ריאליים, המתממשקים עם נושא.

  פרסונלית

  התייחסות פרט למרכיבים מופשטים המתממשקים עם מהותו.

  התייחסות לכוחות־על מארגנים – מיסטיקה.
  בביקורתיות מפרקת – חתירה ליושר אינטלקטואלי.

  #רצי1נל


  קדושה #75

  יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
  🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

  מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

  יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

  חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
  📏 מקצה ערך לכל אובייקט
  🔬 בחינה מתמדת
  ♻️ ערך משתנה
  ⚖️ יחסית לערכים אחרים.

  #רצי1נל


  כוונה #76

  מיקוד תודעתי מודע להקצאת תשומות תודעתיות וריאליות להגשמת רצון קודם.

  ◀️ בעוד ‘רצון’ הוא מוכנות תודעתית רעיונית מופשטת, מקדימה מימוש והתייחסות למושאה,
  ⏮️ ‘כוונה’ היא התנהלות מודעת, שואפת לכנוס ולהקצות משאבים ותשומות ריאליות ותודעתיות למימוש רצון או מטרה קודמים.

  #רצי1נל


  דימוי #77

  אמצעי מילולי
  לתיאור אובייקט ממשי, תפישתי, ויזואלי או דמיוני,
  בהשוואתו לאחר, מוכר.

  דימוי בינארי ➕➖,
  או מורכב.

  🖌️🆓 אמנות:
  השלכה ומתיחת דימויים בדויים באופן חופשי,
  בטקסט, צליל או גרפיקה.

  🖋️🔎 רציונליות:
  הֶקשר ישיר סדור, שטרם הופרך,
  לתקשור מציאות לתודעה מבקרת.

  #רצי1נל


  השלכה #78

  שינויים נתפשים בעקבות פעולה:

  1. פעולה
   רעיונית או ריאלית
   של אובייקט גורם,
  2. שינויים ומשמעויות
   לרוב מנטליים
   יתכנו ריאליים,
  3. אובייקטים
   עליהם נעשתה הפעולה
   ונבחנה השפעתה,
  4. סובייקט
   תודעה תופשת, מנסחת ומתייגת.

  המרכיבים ניתנים להאחדה עד לסובייקט הכרחי.

  #רצי1נל


  השלכה הזדהותית #79

  ◀️ פנימה
  אינטרינזית –
  אימוץ והטמעה של סובייקט
  התייחסויות רגשיות או ערכים
  של אובייקט חיצוני.

  אמפתיה, הבניות חברתיות.

  ▶️ החוצה
  אקסטרינזית –
  החלת סובייקט
  על אובייקט חיצוני
  יחוס, ציפייה,
  שייאמץ התייחסות רגשית, ערכים, טעמים,
  של המחיל.

  כמאפיין – הפרעה.

  #רצי1נל


  טביעת תודעה #80

  (הֶקְשֶר לטביעת אצבע)

  סך ההטיות, התניות, העדפות, טעמים, רצונות, כישורים ומיומנויות
  המהווים תווי אישיות יחודית, מאפיינת, תודעה מסויימת.

  מרכיבי טביעת תודעה
  נצברים ונטמעים במהלך חיים, מתמצקים לאישיות נתפשת.
  די בחשיפה לביטויי חלקם כדי להבחין בין פרסונות.

  #רצי1נל


  איום #81

  חיווי תפישתי, רעיוני או פיזיולוגי,
  לגירוי תחושתי, לעתים טרום תמלול,
  מזהה התרחשות עתידית
  שנתפשת שלילית
  להיבטי הישרדות או לרווחת הפרט.

  עוצמת האיום תלויה בתפישת ערך הנזק האפשרי
  והתכנותו.

  פרטים מאופיינים ונבדלים גם בטביעה תודעתית
  לאופן ומידת תגובתם לאיומים שונים.

  #רצי1נל


  פחד #82

  תגובה תפישתית, ייתכן פיזיולוגית,
  לתחושה, לעיתים טרום תמלול,
  של איום על התרחשות עתידית
  עם השלכות שליליות.

  ככל שההשלכות נתפשות כחמורות יותר,
  כן הפחד רב.

  #רצי1נל


  חשש #83

  תצורה מתונה, ‘אינטליגנטית’, של ‘פחד’;
  תיוג איום רעיוני או לא מיידי
  לאחר עיבוד ותמלול.

  #רצי1נל


  אימה #84

  ‘פחד’, של הביוקר.

  תיוג מצב רגשי,
  בתצורת פחד קיצוני,
  ניכר פיזיולוגית – שיתוק או מוחצן,
  כתגובה לאיום מיידי הישרדותי, פיזי,
  או הכרה בהתכנות השפעה שלילית קיצונית על היבטי תפישת נוחות.

  #רצי1נל


  חרדה #85

  מצב ‘אימה’,
  תוצר חשש ממימוש פוטנציאל מלא של נזק אפשרי,
  בהתעלם מסבירות התכנותו.

  חרדת 😱 טיסה ✈️

  💻 פוטנציאל תקלה – מוות 💀,
  🚐 סבירות התכנות תקלה נמוכה יותר מהגעה יבשתית לשדה תעופה ⚠️.

  חרדה כטביעת תודעה

  מנגנון תגובתי מאפיין –
  לרוב, לסובייקט חרד, יותר ממושא חרדה אחד.

  #רצי1נל


  זהירות #86

  הקצאת תשומות הכרתיות, מודעות,
  לטובת נקיטת אמצעים ממזערים עד מונעים
  נזקי השלכות של איומים נתפשים
  על
  🚑 שרידה ושלמות פיזיולוגית,
  😂 תפישת נינוחות רגשית,
  💵 טובין ריאלי.

  #רצי1נל


  התגוננות #87

  תגובתיות פיזית או רעיונית,
  אינסטינקטיבית או מודעת,
  בעקבות חשיפה לחיוויים מאיימים
  על
  🚑 שרידה או שלמות פיזיולוגית,
  😂 תפישת נינוחות רגשית,
  💵 טובין ריאלי,
  במטרה למנוע או למזער נזקם.

  #רצי1נל


  מודעות #88

  מצב תודעתי,
  נשאף,
  בו הכרה מקצה תשומות לבחינה ובקרה הליכים מנטליים
  בה,
  באופן שמדמה תצפית חיצונית לה,
  כאובייקט.

  #רצי1נל


  “רצח מכדור תועה” #89

  תעתוע מילולי,
  מחאה נגד החזקה לא חוקית של נשק.

  [חוק מוחל על תודעה.
  אין החלת חוק על אובייקט – אין ‘נשק לא חוקי’.
  יש פעולה אנושית לא חוקית – ‘החזקה’ אסורה של…]

  אוקסימורון;
  ‘רצח’ – המתה אנושית בכוונת פגיעה.
  כדור ‘תועה’ מרוקן ‘כוונה’ מהרג – לא ‘רצח’.

  #רצי1נל


  תפישת עולם #90

  ניסוח יחסים
  בין היררכיות ערכים
  רעיוניים,
  שמנחים התנהלות
  בסוגיות פרט־חברה.

  תפישות הוטמעו במהלך חיים, עיקרן בבגרות,
  על מצע מאפייני אימוץ, ערעור ובקרה של פרטים,
  באמצעות דמויות דומיננטיות – סוכני תודעה –
  בסביבת הגידול, הסוציולוגיה, רשויות חינוך, דת ואכיפה.

  #רצי1נל


  חירות #91

  מצב, בעיקרו רעיוני, שמאפשר יכולת לממש רצונות.

  🟩 ‘חופש’ – שאיפה להסרת הכרח ואילוצים
  בעיקר ריאליים – שעשויים להיתפש גם ע”י תודעה זרה,
  על מימושי רצון,

  🟦 ‘חירות’ נוטה לתפישת חופש מופשטת;
  שאיפת פרט למצב
  ללא השפעות פנימיות וחיצוניות, מונעות מימוש רצונות מתומללים.
  [המילה ‘חופש’ לא נכללה.]

  #רצי1נל


  דילמת טיפול במופע חרדה #92

  בחשיפה למופעי אימה עם התכנות נמוכה,
  האם

  😇 העצמה:
  שיתוף פעולה עם חרדה כמהה לאשרור האיום;
  סיוע להרגיע, ספיחת אמפתיה מיידית, זולה,
  אך גם מיצוק לגיטימיות חשש מהלא סביר שיקרה,

  או,

  📊 הפחתה:
  הפרכה רציונלית של לגיטימציית החשש מהתכנות נמוכה שיארע בעתיד?

  #רצי1נל


  פרימיטיביות #93

  החזקה, שימור, הטמעה ויישום
  התנהגויות ותפישות רעיוניות
  ראשוניות, בסיסיות,
  שרירותיות,
  אֱמוניות,
  משמרות מסורת
  וצביון קהילתי,
  מטמיעות וסופחות ערך לטיפול ישיר בסנטימנט רגשי.

  עוינת
  פיתוח וחידושים,
  חתירה לרציונליות,
  בחינה ביקורתית של סבירות נתפשת אוניברסלית.

  #רצי1נל


  קונסרבטיביות > שמרנות > ימין #94

  הטיה ערכית והתנהלותית למימוש תמהיל סנטימנטים
  🛐 אמוניים,
  🏛️ לאומניים,
  👰 משמרי התכנסות הזדהותית,
  כמיהה ל –
  💂‍♂️ היררכיה,
  👮 סמכותנות,
  🧝‍♀️ החלת צביון על מרחב ציבורי,
  ⛪️ קהילתנות,
  📜רהב מלל, סמל וטקס.
  נטייה ל –
  🔨פשטנות רציונלית
  🧙ולמורכבות מיסטית,

  בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

  #רצי1נל


  פרוגרסיביות* #95

  ניתוץ קונסטרוקטים שרירותיים מוטמעים,
  ללא הצעת הבניות חלופיות.

  חתירה להתנהלות רציונלית, סבירה לחיזוי,
  בחינת תפישות מסורתיות,
  ערעור וניתוץ פרדיגמות מקדמיות,
  הסרת מגבלות וחסמים שנובעים מקביעות שרירותיות, אמונות או מסורות מול אלטרנטיבה רציונלית.


  * שימוש שגוי** רווח במונח ‘פרוגרסיביות’.
  טיפול ברגישות תחושות־ערך היא קונסרבטיביות חמלתית.
  [‘בלאק/ג’ו-פייס’, כדוגמא, אינם פרוגרסיביות, אלא הבניות שמרניות.]
  ** אני יחיד שמייחס שימוש שגוי ל’פרוגרסיביות’
  – אבסורדיות ופתטיות לכשעצמה 🤓 –
  משער, שבעתיד יגיעו עצמונית לתפישתי 😀 זו.

  #רצי1נל


  מכניקת מחשבה קונסרבטיבית #96

  התניה, אינסטינקט, נטייה, הטיה,
  רגשית,
  אוטומטית, נטולת בקרה,
  סופחת תשומות אינטלקט וטיעונים (לעתים פסאודו) רציונליים,
  להצדקת תפישה מקדמית, שרירותית, מוטמעת ערכית.

  #רצי1נל


  הוויה קובעת תודעה #97

  תפישת מציאות ‘נכונה’.

  חיוויי מציאות שנתפשים על־ידי חושים,
  מתעבדים בתודעה סינתטית – ללא הטיות מקדמיות.

  התוצר: התייחסות ‘נכונה’.

  השאיפה, החתירה, לכך: תשתית רציונליות.

  הידיעה שאין תפישת מציאות סינתטית, נקייה מהטיה, מהווה ביטוי לרציונליות.

  #רצי1נל


  תודעה קובעת הוויה #98

  לפרט יש רק את תודעתו
  כאמצעי תיווך חיוויי מציאות
  לאחר חישה, טרום פעילות תואמת רצונו.

  חיוויי־מציאות נתפשים חושית, מעובדים בתודעה
  כשיקוף לתפישת מציאות מסוימת,
  שנחווית שונה אצל בעלי תודעה אחרים.
  [בשונה מחיווי נטול תודעה (נניח, מד מרחק, זמן).]

  #רצי1נל


  טיפול בהוויה–תודעה: רציונליות/אי #99

  שאיפה רציונלית:
  לאמן וליימן תודעה, כאמצעי התנהלות במציאות,
  תוך מזעור הטיות מעוותות תפישה,
  במטרה
  לשנות ולהתאים את המציאות במידת האפשר והיכולת לקידום רצון בעל התודעה.

  טיפול ישיר בתודעה במקום במציאות – חיווי פסיכיות.
  אי־רציונליות.

  #רצי1נל


  הינדוס תודעה #100

  ניסיון של בעל עניין להשפיע על בעל תודעה שיתפוש חלקי מציאות באופן שמקדם את רצונו, מהווה היבט של מציאות.

  שיח עמדות – ניסיון לתווך תפישת מציאות סובייקטיבית.

  תיווך תפישת מציאות מכוון, אינטנסיבי, להשגת רבותא ריאלית, רעיונית – מניפולציה, הינדוס תודעתי.

  #רצי1נל


  דיסוננס קוגניטיבי #101

  התמודדות תודעה עם ערכים סותרים ביחס לסוגיה מסוימת.

  הקוהרנטיות ההתנהלות נפגעת,
  עד להתעלמות או ליישוב הקונפליקט,
  באמצעות דירוג ערכי התפישות הסותרות והכרעה בסדר העדיפויות.

  מיומנות איתור דיסוננס מודגמת בעיקר על חיוויי תודעה זרה, פחות על שלי 😀.

  #רצי1נל


  פוליטיקה #102

  פוליטיקה פרט חברה ריבון סובייקט
  פוליטיקה פרט חברה ריבון סובייקט

  סוגיות במרחב פרט – חברה – ריבון.

  סינתטית, רעיונית
  מכלול הנושאים
  התחומים בין שלושה קודקודי משולש.

  מעשית, ריאלית
  מכלול הנושאים מנקודת מבט סובייקטיבית
  מרחפים בפירמידה בת ארבעה קודקודים.
  הרביעי – השקפות, תפישות הטיות, הסובייקט הבוחן.

  #רצי1נל


  לאומנות, צורך אנושי? #103

  לא.

  לאומנות: תחושת גאווה על שיוך אתני
  [לאומיות: אתניות בירוקרטית, ללא ערכיות] –
  תשוקה למימוש סנטימנט הזדהות מוטמע.

  סנטימנט אינו צורך קיומי, שכן
  בעוררות תשוקה למימוש סנטימנט
  חתירה לרציונליות בוחנת, מבקרת ומרסנת לעתים
  מימושי יצרים והתניות.

  #רצי1נל


  זהירות #104

  מוכנות
  ➖ להגביל מימוש רצון,
  ➕ להקצות משאבים,

  במטרה
  ➖ להקטין סיכון ערכו של טובין נתפש,
  ➕ להגביר תחושת ביטחון.

  #רצי1נל


  דמוקרטיה #105

  שיטת התנהלות וקבלת החלטות
  של צֶבֶר פרטים מובחן,
  בה בהכרעה על סוגיה נידונה
  כל השתתפות בהצבעה נספרת כקול אחד,
  בכוונה מקדמית לשקף את תמהיל רצון רוב המשתתפים.

  #רצי1נל


  ריבוי תצורות ממשל דמוקרטי #106

  על עקרון דמוקרטי – קול אחד לכל משתתף בהצבעה –
  מונחים ארכיטיפים, שיטות ופרשנויות ליישום תצורות ממשל שונות.

  עיקרן – פרשנות יישומית למורכבות יחסי הכוחות בין אזרח לממשל.

  ביטוי למורכבות –
  אין שתי מדינות עם יישום ממשל דמוקרטי זהה.

  #רצי1נל


  דמוקטיה שלטון הרוב, ממשל העם #107

  שלטון הרוב

  עממי, קונסרבטיבי:
  מעצים את זכויות וצביון הרוב
  ואת הסמכות המשטרית באמצעות מנהיג סמכותן, נערץ, לטווח ארוך.

  ממשל העם

  פרוגרסיבי:
  מקדם את זכויות הפרט והמיעוטים,
  מבקר תדיר את המשטר הזמני וליקוייו בריבוי היבטיו.

  #רצי1נל


  דמוקרטיה ישירה, יצוגית #108

  ישירה

  הצבעת משתתפים בכל נושא.

  יצוג הרוב, לא יעילה, נתונה לסנטימנט בורים.
  אינטואיטיבית, כעת אפשרית טכנולוגית.

  יצוגית

  בחירת נציגים מכריעים.

  מאפשרת חריגת נציגים מכוונת מצביעיהם.
  מורכבת, מופשטת, בחיכוך מתמיד.
  מיושמת ברוב הדמוקרטיות המערביות.
  #רצי1נל


  דמוקרטיה יצוגית רובית, יחסית #109

  רובית

  בהצבעה מתמנה רק הזוכה ברוב.
  פשוטה, מעצימה רוב, חותרת הכרעה ומשילות.
  מקור בריטי, מיעוט מפלגות.

  יחסית

  מינוי יחסי למספר מושבי הנציגים.
  מסורבלת, מייצגת מיעוטים, נתונה למניפולציות ולמיקוח מעבר לייצוג האלקטורט.
  קואליציית מפלגות.

  #רצי1נל


  מנהיג ממונה, מייצג #110

  מייצג

  את תמהיל הערכים והעמדות של מצביעיו.

  ממונה סמכותן

  על־ידי אלקטורט שסומך עליו שיפעל ‘נכון’ גם אם נוגד עמדה מקדמית.
  ימין: הבנה שמחויבות לאידאה, לצביון, למחווה, יתקפלו מפני סבירות או סמכות.
  בגין–סיני, שרון–התנתקות, גנץ–נתניהו, בנט–הקמת ממשלה.

  #רצי1נל


  דמוקרטיה מתגוננת #111

  אוקסימורון.

  החלה על דמוקרטיה הגבלות חופש ואיסורים אנטי־דמוקרטיים, כדי לשמר את שלטון ותפישות המשיתים.

  על־פי רוב, יוזמת ימין מגייס רציונל
  להישמר מפני אימת פרוגרסיה
  או,
  להתגונן מאיומי אלימות קונסרבטיבית רדיקלית, עוד פחות דמוקרטית.

  #רצי1נל


  שיטת ממשל דמוקרטי מושלמת #112

  אין.

  שיטת ממשל דמוקרטי היא תמהיל תפישות של מוקדי כוח ועניין בעת ניסוחה.

  אין פרקטיקה מושלמת לתצורה שלטונית כלשהי,
  ואין שתי מדינות עם שיטה דמוקרטית זהה.

  כמיהה לשיטה מושלמת מעידה על השואף,
  דומה לכמיהה לפופוליזם אישי סמכותני, לא דמוקרטי.

  #רצי1נל


  שיטת ממשל מושלמת #113

  ממשל – ישום ראלי של רעיון מופשט.

  לא יתכן סנכרון מלא מוסכם בין המשתתפים, בוחני השיטות והמתפעלים אותן;
  הם בעלי הטיות, עניין, ערכים ופרשנויות שונות ומשתנות.

  הכמהים לשיטה מושלמת
  מוטים לערכיהם האישיים
  לדת,
  או למונרכיה של סמכותנית
  ואינם שוחרי דמוקרטיה.

  #רצי1נל


  שיטה דמוקרטית נשאפת #114

  [בהבנה שאין שיטה מושלמת –]

  מערך אנשים, חוקים, ומוסדות המאפשרים תשתית סדר יציבה
  תוך בקרה, עדכון, חיפוש ותיקון של תקלות ועיוותים,
  באופן שמבטא את תמהיל התפישות, הרצונות והערכים המוסכמים על רוב המשתתפים
  כמקדם אותם אישית
  יותר מאלטרנטיבות.

  #רצי1נל


  סדר חברתי #115

  שיטת התנהלות
  של צבר פרטים מובחן
  המוותרים
  בהסכמה, אדישות, חוסר מודעות, כפייה,
  על היבטי חירות
  כדי ליצור תחושת שפע וביטחון משותפת.

  בסדר חברתי,
  פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
  תופשים את תמורת ויתורם
  כמקדמת את תמהיל רצונם,
  שווה יותר ונעלה על הוויתור.

  #רצי1נל


  ליבת ימין #116

  ספיחת ערך
  אישי,
  למפרע,
  מהקרבת רצון, היבט חופש, טובין, מהחלת מגבלה ריאלית,
  בהווה
  של נוהג רוטיני שהוטמע בעבר,
  משרת ייחול מופשט ש(לא) יתממש בעתיד.

  מוכנות להקצאת משאבים להגן על האידאה, להחיל צביון על הסביבה, גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לסנטימנט.

  #רצי1נל

  סנטימנט להחלת מגבלה ריאלית בהווה:
  טקס, סמל–דגל, תפילה צום איסור וקדושה, לבוש והטלת מום מבחין, מדינה–דת–לאום כערך מיסטי־גורלי, מקנה/מונע זכויות.

  סנטימנט שהוטמע בעבר,
  מייחל למימוש האידאה בעתיד:
  אמונה, לאום, מדינה, גן־עדן, אלוהים.

  המחיר במזומן, בהווה:
  סבירות, רצון, חופש, נוחות, שוויון ומשאבים.


  אידאה ימנית #116a

  ספיחת תחושת ערך
  אישית,
  למפרע,
  מהקרבת טובין, החלת מגבלות על חופש הפרט בהווה,
  של ציווי, סנטימנט, ערך, רוטינה, שהוטמעו בעבר
  משרתים פנטזיה מופשטת ש(לא) תתכן בעתיד.

  מוכנות להקצות משאבי־כלל להגנה ולהחלה של ישומי ליבה על הציבור
  גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לתפישה.

  #רצי’ונל


  שימור מסורת, טקס #117

  שחזור והטמעת פעולה,
  בתאריך או במאורעות קבועים,
  למטרה שונה מתכליתה הראשונית,
  כדי להתמיר מהות ריאלית לסמל מופשט,
  לצורכי תחושת העצמה אישית פרטית וליכוד קהילתי רעיוני.

  ככל שיישום המעש המסורתי אבסטרקטי, מופרך, מהווה מטרה לעצמה, מוחצן צביונית, מונע טובין, צורך משאבים, חופש וסיגוף רבים יותר,
  כן יתפש כנעלה יותר בקהילת המשמרים.

  #רצי1נל


  פרדוקס רציונלי #118

  ההבנה
  שחתירה מתמדת למציאת קשרי סיבה־תוצאה
  שעשויים להיתפש גם על־ידי תודעה זרה,
  היא תנאי הכרחי ולא מספיק לרציונליות,
  שקול בחשיבותו ודר בכפיפה אחת ובחיכוך
  עם מקרים שיחסי סיבה–תוצאה לא נמצאו כי
  ⛔️ או שאינם,
  ❌ או שאין תנאים מקדמיים הכרחיים למצוא אותם.

  #רצי1נל


  ייחוס ערך לאתניות#119

  עיסוק ערכי בהשתייכות אתנית

  ⬇️ מתוך שאיפה לספיחת כבוד, הבנה, חמלה, הגנה מהגחכה,
  ⬆️ או (כאילו) מתחושת עליונות אישית, או מהנחתת אחר, מעצם השתייכות מולדת לקבלת או מניעת זכויות,

  מעידה אותנטית
  על תחושת ערך אישית נחותה,
  זקוקה ליניקת ערך חיצונית שרירותית
  לחמיסת הטבה פרקטית.

  #רצי1נל


  האם יש חוויה אנושית ללא תמלול? #120

  לא.

  #רצי1נל


  לא אוהבים שלטון #121

  ודיאטה;

  הסכמה להגביל חופש,
  מכורח – האלטרנטיבות גרועות יותר,
  כדי להמעיט ולעכב ישום גחמות ויצרים
  שמדרדרים ומעצימים נזקי חיים ובריאות,
  בלתי נמנעים,
  באין, או בשלטון ודיאטה בולימיים.

  שאיפה:
  בקרת סבירות שלטון ודיאטה,
  כמשרתי רווחת הפרט,
  לא שלטון ותיאבון מזונו.

  #רצי1נל


  תרבות #122

  בהרחבה כוללת (בהכללה מרחיבה

  smile

  ):
  כל פעילות אנושית חורגת מפרקטיקה קיומית.

  #רצי1נל


  תרבות #123

  אחיזה תודעתית מצמצמת:

  סטנדרטים של ערכים אסתטיים.

  #רצי1נל


  עוצמה תרבותית #124

  כשצבר פרטים בעלי מאפייני תרבות מובחנים
  מתחכך בפרטים עם צבר מאפיינים אחר,
  כשמובחן במובהק
  כיוון הפיעפוע – אימוץ ערכים וסטנדרטים התנהגותיים,
  או דומיננטיות ערכים מאפיינים בתרבות שנוצרה בסינתזה – אופי התמהיל המתקבל,
  מחווה על עוצמת תרבות ביחס לאחרת.

  #רצי1נל


  תרבות גבוהה #125

  אחיזה בסטנדרטים אסתטיים
  בדיסציפלינה תרבותית מובחנת,
  שרכישתם מחייבת הקצאת משאבי אינטלקט
  לצבירת ידע, מיומנות טיפול במורכבות והתייחסות להקשרים,
  מעל לסף כניסה רעיוני, יחסי, סובייקטיבי.

  אם רכישת הסטנדרטים מחייבת רק ניסיון או משאבי כלכלה – טעם תרבותי נמוך.

  #רצי1נל


  גן עדן | גיהנום #126

  לא בנמצא.

  חתירה לפתרונות רעיוניים מוחלטים
  – יוצרי טוב, מונעי רע, אבסולוטיים –
  מעידה על פוטנציאל סיכון של האידאליסט החותר;

  פועל ממצע של
  ♠ מכניקה תפישתית מצמצמת מורכבויות,
  ♣ החצנת מוטיבציה מצוקתית,
  ♥ פוטנציאל אלימות,
  ♦מניפולציה מסתלבטת על חולשת הקהל.

  #רצי1נל


  גיבוש עמדה #127

  (כל) עמדה ב(כל) נושא
  מתגבשת באמצעות גירוי של סנטימנט שהוטמע מקדמית.

  על הסנטימנט מופעלת בקרת רציונל;
  🔴 האם לממש את הסנטימנט?
  🟢 התאמת היבטי המימוש למציאות מקומית, ברירת אמצעים והקצאה אנרגטית לסיפוקו האופטימלי,
  בהתאם להתניות בעליו.

  כל עמדה חדשה מעדכנת סנטימנט מוטמע.

  #רצי1נל


  אינסטינקט #128

  תגובה לא נשלטת, מדלגת על עיבוד רציונלי,
  לגירוי נקלט,
  באמצעות לפחות חוש אחד.

  הגירוי מזוהה, מוטמע ומתויג מקדמית כ’שלילי’ להיבטי קיום.

  ככל שתודעה מפותחת יותר, כן רבים
  🟥 האיומים,
  🟧 דרכי הטיפול בהם,
  🟨 האבחנה בעוצמתם,
  🟩 על מגוון היבטי חיים.

  #רצי1נל


  סנטימנט #129

  הטיית רצון
  מהותה הוטמעה בינקות,
  מתעדכנת תדיר בשוליה, בהתאם לסביבה וניסיון חיים נצבר.

  בחשיפה לגירוי מעורר סנטימנטים
  מופעל רציונל מבקר:
  ⛔️ מונע מימוש סנטימנט, או
  ⚖️ מתעדף סנטימנטים סותרים
  ✅ מקצה משאבים ואנרגיה למימוש הסנטימנט.

  סיפוק סנטימנט = הנאות חיים חשובות,
  דחייתו = תסכול.

  #רצי1נל


  אינסטינקט | סנטימנט #130

  הבחנה

  יסודות התנהגות של בעלי תודעה מוכוונים על ידי שני ערוצים עיקריים:

  תגובתיים עצמונית

  השרדותיים מיידיים פיזיולוגיים שלילה
  אבחנה

  רצוניים

  מבוקרים מתמשכים מנטליים מוכתבי טעמים גורמי הנאה

  בין אינסטינקט לסנטימנט מקננת התניה תודעתית אישית.

  אינסטינקט מושא השוואה סנטימנט
  באיום, מניעת שלילה, סכנה טיפול ברווחה, קידום חיובי, סיפוק הנאה.
  פיזיולוגי–ריאלי; יתכנו היבטים משניים מנטליים ממשות מנטלי–רעיוני; יתכנו היבטים משניים פיזיולוגים וטעמים.
  מיידית תגובתיות מימוש מתמשך על ציר זמן.
  פרטים חולקים אינסטינקטים משותפים שונות פרסונלית סט סנטימנטים של אינדיבידואל שונה מצבר התניות של אחר: במכלול הסנטימנטים, בטריגרים המפעילים אותם, במדרג העדיפות ביניהם, בבקרה עליהם, בהקצאה האנרגטית למימושם, בעוצמת ואפיקי ההנאה ממימושם ובתסכול מניעתם.
  מארג סנטימנטים הוא טביעת אצבע תודעתית אנושית. מובחנת יותר מטביעת אצבע, ומסובכת הרבה יותר לאבחון.
  כשמידע נקלט על ידי חושים ומקודד פיזיולוגית כמאיים, מופעלת המערכת הסימפתטית (כנראה, אני יודע? wink) לתגובה מיידית, כונסת תשומות פיזיולוגיות לטובת שרידה טריגר מידע נקלט על ידי חושים, מעובד רציונלית, מופעל הליך match-up לסנטימנטים רלוונטיים ממכלול שמתאים לסיטואציה. אז נעשה הליך תעדוף בין סנטימנטים סותרים לטובת נקיטת התייחסות ופעולה או מניעה.
  מנגנון ביולוגי אורגני התפתחות התפתחות הכרתית מושפעת מאינטלקט והשפעות סביבתיות של חינוך, תרבות, התבגרות, השפעת דמויות דומיננטיות מעצבות – גורמות לאימוץ ערכים והטמעת התנהגויות.
  עצמוני רפלקסיבי, קשה עד בלתי אפשרי לנטרול, להעצמה או למיתון, ואם כן – בשוליים. [אינסטינקט אינו נתון לכוונון והשפעה משמעותיים; באימון ניתן, אולי, להשהות תגובה במטרה להעביר בקרה רציונלית, כבסנטימנט.] כיוונון סנטימנט לא ניתן להסרה. ניתן לקבל החלטה להימנע מיישומו. [ייתכן שסנטימנט שהחליד – שלא נעשה בו שימוש יינגף לעומת סנטימנטים סותרים חזקים יותר.]
  אין. מנגנון השרדות פיזיולוגי קודם לעיבוד הכרתי בקרה רציונלית
  pre פעולה
  לפני הליך בקרה, ישנו צומת החלטה רציונלי, האם להפעיל מימוש סנטימנט – כן/לא. אם הופעל – תיעדוף ביחס לסנטימנטים אחרים וסותרים, ואז כינוס משאבים והקצאה אנרגטית למימוש הסנטימנט.
  אורגניזם עוסק בהישרדות ישירה, אין הקצאת משאבים להערכת פעולה שננקטה בקרה רציונלית
  במהלך פעולה
  במהלך האירוע בקרה מתמדת על ניהול משאבים למימוש הסנטימנט, וכן לאור חיוויים רגשיים של האם ‘נעים’ ונכון, או לא נכון, הערכה על מימוש הסנטימנט.
  לאחר הפעלת אינסטינקט ישנה – בקרה האם התגובה הייתה מתואמת לאיום. [יתכן, אולי, שהמערכת מעדכנת את עצמה לאור צבירת ניסיון; מטמיעה את האינסטינקט או עורכת את התגובתיות לגירוי.] בקרה רציונלית
  post פעולה
  לפני הפעלת יישום סנטימנט; האם להפעיל? אם כן, כינוס משאבים והקצאה אנרגטית למימוש.
  הישרדות, מזעור נזקים פוטנציאליים תוצר בהצלחה תחושת הנאה.
  ביטויים פיזיולגיים ניתנים להבחנה על ידי בעלי תודעה לא קשורים, וכן על ידי אינסטרומנטים מודדים, מכניים, נטולי תודעה התכנות המודל המוצע קונסטרוקט; הצעה, הסבר תאורטי רעיוני, ללא בחינה אממפירית ויכולת אישוש, בבחינת ‘הסבר לא בלתי נכון’.
  נזק פיזיולוגי תוצר בכשל תסכול מנטלי.
  מעגל משני של אינסטינקט התניה מימוש רצון טרם בקרה רציונלית.
  יישום עוקף הליך רציונליות, לרוב יש הערכה רציונלית של אירוע, בדיעבד רציונליות הטמעת הטיות וטעמים הינם תהליכים הכרתיים מורכבים. מימוש סנטימנט מחייב היערכות רציונלית למימושו.
  יחוס רווח של רציונליות לאימוץ, טיפוח ויישום סנטימנט.
  טעות נפוצה! מערך סנטימנטים וטעמים, התיעדוף ביניהם מתפתח עם ולצד הרציונל. הרציונל מבקר את הפעלת הסנטימנט, את תיעדוף הסנטימנטים הסותרים, הקצאת משאבים ואנרגיה למימושו.
  סוגיות במרחב פרט–חברה–ריבון, להלן ‘פוליטיקה’, הינן סנטימנט. יישומן מצריך משאבים רציונליים.
  מתגובות לאיום השרדותי התפתחו תגובות אוטונומיות שאינן השרדותיות, שמדלגות על עיבוד רציונלי. אבולוציה
  עד עתה
  פיתוח ריבוי סנטימנטים כחורצי עמדה, בדילוג או בהפחתה של בקרה רציונלית – עצם היות הסנטימנט, הוא העמדה, זיהוי אותנטיות הסנטימנט, הסינתטיות שלא טומאה בבקרה רציונלית היא, לעיתים, צידוק כשלעצמו לתחזוק עמדה ולתקפותה.
  שינויים הוויים פתחו אינסטינקטים, חידדו וניוונו אינסטינקטים, עדכנו והתאימו מנגנונים אבולוציוניים שפותחו בעידני עבר להווה עכשווי, ויובילו להווה עתידי. אבולוציה
  מעתה
  הליך כפול בשני מישורים: ♠ תודעה פרטית מתפתחת אינדיבידואלית, על מצע מקביל של: ♣ ריבוי תודעות משפיעות אחת על אחרת שיוצרת מכלול רכיבים רציונליים יותר. שני רבדים אלה מקדמים התפתחות  מודעות חותרת בקרה רציונלית על סנטימנט, תיעדוף והקצאה אנרגטית למימושו.

  למה?

  אני כורך את מושגי ה’אינסטינקט’ וה’סנטימנט’ יחד, כתוצרי התנהגות אנושית מול גירוי חיצוני.
  אין התנהגות כשלעצמה, נטולת גירוי מקדים.

  להבנתי, אינסטינקט וסנטימנט, כשביניהן ההתניה מכילים את מכלול ההתנהגות האנושית.

  מה עושים עם זה?

  לא כלום מיידית. מבינים שכך, בוחנים אולי אחרת. מבחינים ביניהם, מודעים לתהליך ואז (אולי) מגדילים את הסיכוי להגשים רצונות, ולהפחית פעולות בלתי נשלטות שמבזבזות משאבים מתכלים על מה שלא הושג.

  #רצי1נל


  התנהגות אנושית; אינסטינקט–סנטימנט–התניה–רציונל #131

  התנהגות אנושית:
  תוצר
  מימוש התניות של
  אינסטינקטים וסנטימנטים
  מבוקרים רציונלית.

  #רצי1נל


  התניה #132

  תוצר התנהגותי
  של פיתוח תודעה
  תשתיתי, ראשוני, טרום בקרה רציונלית,
  של תגובה – ‘אז’
  לגירוי מקדים – ‘אם’.

  תגובה
  ♠ לאינסטינקט הישרדותי, מיידי, או
  ♣ לסנטימנט מקדם הנאה, על ציר זמן.

  מערך התניות אישי מתייצב ונקרש,
  מהווה ‘טביעת אצבע’ תודעתית.

  #רצי1נל


  מימוש סנטימנט #133

  הזדהות קהילתית, אתנית, עם קבוצת ספורט,
  מהווה ביטוי לסנטימנט התכנסות הזדהותית,
  תוצר הטמעה חברתית.

  מיצוק והטיה לסנטימנט אינם נשענים על רציונל.

  מימוש סנטימנט מסב הנאה, אך נתון לבקרה רציונלית:
  מצריך תיעדוף וייחוס ערך יחסי לסנטימנטים אלטרנטיביים,
  אינו אינסטינקט קיומי בלתי נמנע.

  #רצי1נל


  התמכרות ##

  גמילה ##

  התניה – דינמיות ##134

  התניות אינסטינקטיביות השרדותיות מתפתחות עם התבגרות אורגניזם, דועכות עם בלותו.

  התניות סנטימנט עשויות להתמצק או להתנדף בהתאם לבקרה רציונלית שמחווה האם שירתו חיובית או שלילית את טובת בעליהן.

  #רצי1נל

  אינסטינקט | סנטימנט – רציונל ##134

  * הטיה העדפתית, רצון, אינם בבחינת ‘רציונליים’, או לא;
  הטמעתה – התפתחות התנהגות.
  מניעתה או הקצאת האנרגיה וברירת דרכי מימושה רציונליים.

  סנטימנט שגוי ##

  סנטימנט אינו ‘נכון או לא נכון’, הוא הטייה רצונית לכיוון מסוים בהינתן אלטרנטיבות.

  מבחן נכון או לא הוא ביחס לדרכים למימושו האם צלחו,
  והמשמעות של מימוש ביחס לויתור או קידום סנטימנטים אחרים,
  או צריכה אנרגטית,
  במבחן בקרה רציונלית של בעל תודעה בוחן ביטויים של סנטימנט.

  עימות בין עמדות: סנטימנט | רציונל ##131

  תדיר.

  סנטימנט גובר:

  ♠ אמפירית, בצפייה על התנהגויות.

  ♣ רציונליות נתונה לביקורת, סנטימנט מוטמע פטור,

  ♥ רציונליות מונחת על סנטימנט של בעליו,

  ♦ תיחזוק סנטימנט מניב סיפוק.

  #רצי1נל


  ההבדל בין רגש לסנטימנט

  האם רציונל נוגד סנטימנט?

  התנהגות אנושית ##130

  מעבר לתחזוק ביולוגי,
  התנהגות אנושית היא תגובה לגירוי מקדים.

  תגובות:

  ♠ אינסטינקט השרדותי,
  ♣ סנטימנט מקדם,
  בתווך ♠ וְ- ♣ המרחב המשותף של ההתניה,
  בבקרה רציונלית מאוחרת, מתווה מימושי התנהגות בהווה וביטויי התנהגות בעתיד.

  #רצי1נל


  השתכנזות ##135X

  (נוסח לטוויטר, לכאן להעתיק את #135X)

  אשכנזים
  אתנית טכנית: יהודים שהוריהם נולדו ב…
  סוציו־תרבותית: השילו סממני שייכות לקהילה אתנית מקדמית.

  משתכנזים
  תיוג נגטיבי של לא אשכנזים, משמרים ערכים, הזדהות, צביון, סממני מסורת ומנהגים קהילתיים,
  יהודים אחרים, לא אשכנזים, משילים ונרתעים מהחצנת סממני אתניות מקדמית.

  #רצי1נל
  #135

  #רצי1נל


  מכניקה ##

  אנחנו מונעים מסנטימנטים.
  בכל חיכוך עם מופע מציאות, ישנו גירוי למערך סנטימנטים שמתממשקים עם הגירוי.
  הרציונל – כשזה לא אינסטינקט – הרציונל נכנס לפעולה ועושה בחינה האם לממש את הסנטימנט או לדחות אותו.
  אם הרציונל קובע ‘מימוש’, אז הרציונל מגייס את המשאבים והכלים למימוש אופטימלי של הסנטימנט,
  והרגש מחווה על מדת ההצלחה של המימוש.

  סתלבט על ##

  הגחכה ישירה בכוונה ראשית להפחית אחר ומשנית – הנאת המסתלבט.

  אקסקלוסיביות ##

  אצל בנים במובהק,
  אולי אצל בנות פחות,
  אהבה למישהי היא לא בהכרח אקסקלוסיביות.
  כלומר אפשר לאהוב את…
  ולרצות להתנשק עם…
  ומין עם…

  ייתכן שבזיהוי אצל אחר סיפוק תשקות ורצונות יש ספיחה של תשומות שמתועלות לפרסונה מסויימת,

  באקסקלוסיביות, אימוץ הבניה חברתית, כדי שחברה תשמור על עצמה ועל שלום פרטיה.

   

  אהדה ספורטיבית ##

  העדפה לאלוף ##

  בתחרות בין טוען לכתר ספורטיבי לבין אלופה מכהנת שתשבור שיא זכיות,
  למי נתונה אהדתך האינסטינקטיבית הסנטימנט?

  אהדה לאלוף מכהן שובר שיא זכיות
  תואמת התכנסות הזדהותית, נטייה להיררכיה, למנהיגות חזקה, לצביון על מרחב ציבורי, רהב מלל סמל וטקס,
  קונסרבטיביות בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.
  לא קשורה לספורט.

  #רצי1נל

  טהרנות רעיונית – השפעה ##137

  אידאליסטים רדיקליים משפיעים על עמיתיהם המתונים יותר,
  בהסטתם את מרכזי הכובד ההתנהלותיים של קהילתם הרעיונית
  בהשפעתם לכיוון תפישותיהם.

  הם מנרמלים היבטי מציאות של רעיונות,
  גם אם אינם מגשימים את מימושם המלא, הבלתי אפשרי.

  #רצי1נל


  קנאה ##141 (ויקימילון)

  ביטוי הכרתי של פרסונה שמזהה שברשות אחר נמצא ערך חיובי –
  ♦ רעיוני נתפש,
  ♦ [או] גשמי,
  שרוצה לייחס לעצמו.
  הזיהוי מפיק מהמקנא התייחסות שלילית עויינת כלפי בעל הטובין.

  #רצי1נל


  אין לבחון איכות רעיון בשל יישום כושל ##138

  מאפייני חברה מתקדמת ##139

  מקדמת ערכי בקרה רציונלית בחתירה לחופש הפרט, שוויון פורמלי ושלום.

  תפישה מורכבת של מיקסום טובת פרט מסוים במסגרת תמהיל פרטים אנונימיים הרואים את צבר טובת הפרטים האחרים במרחב,
  לא מתוך אידאה מוטמעת או חמלה פרטיקולרית,
  בידיעה שאין טובה מושלמת ומוחלטת.

  האנושות בהתקדמות פרטיה, משילה סממני צביון ייחודיים לקולקטיב לכיוון פרקטיקה אסתטית.

  השלת צביון לטובת נוחות אישית וסבירות מקדמת רצון פרט.

  כריזמה ##

  יכולת להעביר מסר מורכב שמקדמית אינו מוסכם על הקהל, שמקבל רגשית את הדובר בשל תגובתיות לאיכויות המתקבלות ושימוש בעזרים היקפיים להעברתו. אלה מתקבלים על סט סנטימנטים מקדמיים שמאפשרים לתכני המסר לעבור הדובר תוך כיבוי מנגנוני הבקרה הרציונליים.

  אהדה ודת ##

  הרוב מאמינים שוטים,
  מיעוט כוהנים,
  ריב על הצבין, על הסמלים,
  מי יותר גדול,
  ידע במיסטיקה לא מיומנות רציונלית
  תגמול חברתי לאדיקות.

  תבנית הרציונליות/הליך הכרתי ##??

  מצע מציאות
  סובייקט עליה,
  ספיחת גירויים מהמציאות,
  טיפול אינסטינקט – השרדותי קיומי, טיפול באיום,
  או בסנטימנט.
  שניהם הוטמעו במערכת ההפעלה האורגנית.

  הסנטימנט נתון רציונל:
  בקרה על עוצמת וכיוון מימושו – הקצאת משאבים לריסון, כיוון או מימושו.

  סיפוק הסנטימנט יוצרת תחושת סיפוק. זמני.

  תכלית ##

  אין.

  יש שימוש שתודעה עושה בעצם או ברעיון.

  אצל מאמינים יש כוח עליון ‘אל’ שהוא תכלית כשלעצמה, וממנה נגזרות תכליות־על ותכליות משנה, ומשם תכליות דומסטיות נמוכות יותר.

  אהדה ספורטיבית ##

  עניין בענף ספורטיבי,
  על פי רוב קבומתי,
  מתועל
  להתכנסות הזדהותית,
  מיישם ומיימון אינסטינקט לאומני.

  #רצי1נל


  פופוליזם ##

  דמוקרטיה ##

  בדוק אם לא נעשה

  מוסר ##
  דמוקרטיה עממית ##141

  ימין ##

  הטיה פוליטית ##

  סיפוק רגשי ##

  חיווי מתומלל או שלא, על תחושה שצרכים, רצונות, מאוויים מסופקים.

  מָכְוֶון פעולה קמאי, ראשוני, שמנחה בעל תודעה לפעול באמצעות הרציונל כדי להגיע לסיפוק.

  שאיפה להגיע לסיפוק במכלול נושאים.

  כלל שהנושא גבוה יותר בהיררכיית חיי פרט מסוים, כן הסיפוק מועצם יותר.

  סיפוקים שונים גם במשכם, .

  פרדוקס ##

  תגובה אינסטינקטיביות #

  חושפות אותנטית מערכת הפעלה התנהגותית, טרום בקרה רציונלית מתאימה.

  משמעות

  פיקציה

  השלכה

  דימוי

  כמו

  גזירה שווה

  ימין – שמאל

  ימין, שימור מוותר על מנהג לשם צביון.

  כולם.

  איו היפוך, יש פרמטרים שבהם אני מוכן לוותר על היתר לא,
  יש נטייה, קרבה לליבה והקצאת משאבי שימור.

  שליטה ##115

  הקצאת והכוונת משאבים לאחיזה במכלול ממשקים של פרסונה בהתאם למושאי ההעדפה האישיותית.

  בעיה ביחס לנורמה.

  הסימפטומים הניבעים הם בגילוי הנמנעות במקרים שהחתירה לשליטה לא מסופקת.

  התכנסות הזדהותית ##

  יש לי יותר

  “לא רוצה להיות ‘מוסרי’, רוצה להיות יהודי.” הסנטימנט להשתייכות אמורפית חזק יותר ממימוש התנהלות.

  “אני מרגיש קרוב יותר לחרדי מברוקלין מאשר לחבר הדרוזי שלי מהצוות” – הסנטימנט הכמה להזהות רעיונית גבוהה יותר מאשר מאשר לעניין המשותף הפרקטי.

  התאבדות #

  הפסקת חיים בהחלטה עצמונית.

  אמת אידאולוגית

  ז’רגון אמוני.

  אין רעיון לדרך חיים נכון יותר מאחר.

  רעיונות שומים משרתים סנטימנטים שונים.

  חוסר כבוד לתחושה מודרת שוויון נמוך מהם

  פרוגרסיה > קונסרבטיביות

  בהתפתחותה, האנושות משילה גילויי צביון ושרירות משרתים סנטימנט התכנסות הזדהותית, נעה לכיוון פירוק קונסטרוקטים, חילוניות ורציונליות.

  התנייה אנושית – שימור קיים.
  גם שמרנות אדוקה מתמודד עם סוגיות שגרתיות.

  קדמה תועצם ותואץ; יקר, לא נוח לשמר שרירותיות וצביון על חלופה רציונלית.

  בפירוק, יתרון למסה נצברת.

  התנועה אינה רציפה, ולא ליניארית.

  #רצי1נל


  חרטה

  אלכוהול סמים משככי תודעה #

  תצורה מופחתת של התאבדות, בשני מישורים:
  קלה יותר, זמנית

  השפעה

  #רצי1נל

  הצדקת חרדה

  קודש הקודשים

  היררכיה בין שני ערכים קדושים.

  מבחינתי – תודעתי, לי.
  מכאן תודעתך לך,
  וכול אחת ואחד לתודעתן ותודעתם.

  פעילות ימין שמאל ##

  פעילות

  • תחזוק שלטוני
  • תחזוק צביוני

  #רצי1נל

  תחזית, נבואה ##

  אהדה ##

  הרגל

  התמכרות

  בין הרגל להתמכרות

  עלבון ##

  הפחתת ערך וולונטרית בעקבות ביטוי חיצוני שנתפש שלילי.

  העלבת אחר ##

  אין יכולת לגרום לאחר להפחית ערך עצמונית.

  יש יכולת להציב בפני פרט גירוי תודעתי,
  בתקווה שיפחית לעצמו ערך עצמונית.

  כוונה של מעשה כזה נתפשת כעלבון על ידי מי שעומד על זכותו להפחית לעצמו ערך.

  #רצי1נל

  דרמה ##

  כאמצעי ספיחת ערך, כמה תשומות נספחות מהסביבה.

  ברכות חג ##

  תחזוק תשתית תקשורתית,
  החצנת סממן תרבותי מאפיין,
  אמצעי תקשורת שמהווה תחליף או סיבה ליצירת קשר פרקטי או משמעותי יותר.

  היררכיה התכנסות הזדהותית ##

  הבדל בין פרדוקס לאוקסימורון

  אוקסימורון: ביטוי שמכיל סתירה – ‘דממה מחרישת אוזניים.’

  פרדוקס: טיעון סותר היגיון – מים שקופים. כל מה שלא שקוף הוא לא מים. כל מה ששקוף מים.

  מוות

  הפסקת חיים.

  לא קיים כשלעצמו, אלא תלוי בהיות חיים ובהפסקתם.

  התייחסות למוות

  התניה לאבל.

  לעיתים מוות הוא ידיד לבעלי חיים לא ראויים, ולנותרים.

  אבל על מות של אנונימיים הוא השלכה עצמית של תחושות.

  השלכת צער על עצמנו.

  #רצי1נל


  אבל

  מורשת

  רצון המת

  צוואה

  הבנת מטה

  התנהלות באי־וודאות

  ניהול תשומות

  חזרת מנסיעה ארוכה.
  תמלא את מיכל הדלק טרום ההגעה, או לפני הנסיעה הבאה?


  אמפתיה, חמלה

  המדיום הוא המסר

  זהות

  זהות יהודית

  אוקסימורון זהות

  יום זיכרון

  ציון יום …
  שפוגש את

  רצון הפרט להכרה
  ושל חברה אופפת למיצוק קהילתי.
  אהבת המדינה

  התבלבלות בין ודאות לבין רציונליות ויש מי שלא נוקט במעשה כי אין לו וודאות הוא מייחס לזה רציונליות הוא למעשה הוא לא פועל וזה חוסר רציונליות

  עימות מקצין עמדות

  חשיבות שימור חברה

  למה? מי שגורס כך רוצה לשמר את יישום האינסטינקט.

  יש לשמור על פרטים, ופרט שישמור על הסנטימנט ההתנהלותי שלו.

  #רצי1נל


  רצון–רציונל–רגש #72

  התניית הרצון מתניעה
  את גיוס הכישורים המנטליים למימוש סיפוק צורך, תשוקה, שאיפה,
  הרגש מחווה האם התוצאה מספקת את ההתניה המניעה.

  #רצי1נל


  ‘אבל אנחנו אנושיים’

  מותר האדם מן הבהמה

  הסבר רציונלי ככלי שכנוע – לא

  למדתי שדיבור על פוליטיקה ודת הוא אויב של איש המכירות אנמר לי זבן האופנועים שלי

  הזדהות פרסונלית או סמכותנית.

  אינטרס

  נדר

  עריכת חוזה במעמד צד אחד מול הידוע והבלתי ידוע.

  ניסיון נואל, מכמיר לב של פרט להשפיע על מציאות מחוץ לשליטתו.

  אחריות

  לקיחת אחריות

  נעלבתי. האחריות של מי?

  התביישות בשם אחר

  סבירות (מדעית)

  התייחסות של תודעות זרות*
  למרכיבי נושא, לקשרים, ליחסי הגומלין ביניהם, מתפתחים על צירי זמן וסיבה–תוצאה,
  באופן שמאפשר מסקנות וחיזוי של ההתפתחות הבאה בהינתן תנאים מקדמיים דומים.

  * חולשת ההתיימרות, מעצם רכישת שפה, אין תודעות זרות לחלוטין.

  #רצי1נל


  ייצוג

  בפרקטיקה מתמטיקה, כסף, לא על התפר אלא גם וגם,

  הסמלה

  אמנות

  ההבדל בין ייצוג והסמלה

  אחיזה תודעתית

  אלימות

  אכזריות

  פגיעה באחר,
  כשהפוגע

  כוונה משמעותית של המעשה על ידי הפוגע,
  היא גם פגיעה ברגשות יו מעבר לטובין הכלכלי הנספח ממנה.

  טעמים

  רעיון תפילה ##

  פרקטיקה לשינוי מציאות

  ספיחת תחושה של איכותיות מסיפוק

  כניסה למצב תודעתי

  #רצי1נל


  הכרה

  תודעה היא מכלול המהויות שאינן פיזיות באורגניזם,
  הכרה הוא מצב בו מידע מעובד, ושניתן בהמשך לתמלל אותו.


  תכלית תודעה

  ניהול סיפוק צרכים, יצרים, תשוקות, רצונות, שאיפות, מטרות של בעליה לשרידה וניהול קבלת חיוויים מהנים.


  תודעה מנהלת

  התודעה, בהפשטה – מנגנון הקצאת משאבים בשליטתה, לסיפוק צרכים, יצרים, רצונות, על־פי סדר קדימויות מקדמי, מוטמע, תוך בקרה מתמדת ובחינת אלטרנטיבות.


  מקורות תודעה – פנימיים

  מכלול החושים, ראייה, שמיעה, הרחה, מגע – טעם שיך למגע, שנקלטים במנגנון עיבוד, זכירה והחצנה.


  מקורות תודעה – חיצוניים

  ממשקים עם סביבה, סיפוק תזונתי, הקניית שפה בבית גידול, ערכים, תפישות והתניות.


  אינטלקט

  הפגנת יכולת עיבוד של רעיונות מופשטים. רעיון אבסטרקטי הוא צבר רעיונות נתפשים שכינוסם האנושי יוצר מהות ‘ומפשטת’, מורכבת לתפישה.

  הכרה, אדם, מדינה, הם רעיונות מופשטים.


  מעצבי תודעה חיצוניים

  ניסיון חיים נצבר בהתממשקות עם בית גידול מקיף, משפחה, סביבה, סוכני חינוך, דת, ממשל ואכיפה.


  ספקטרום רציונליות––אי־רציונליות

  לרציונליות אין רמת עצימות.
  להטייה רגשית כמאפיין יש רמת עצימות.


  סובייקטיביות

  בחינת נושא מתוך ההכרה של בעל תודעה.


  אובייקטיביות

  התייחסות לנושא מתוך ניטרול כוונה של השפעות היבטי פרט.

  טהרנית אין פרט ‘אובייקטיבי.’

  בפועל, ניתן לאבחן נטיית לבחינת מציאות מתוך תפישות רגשיות, תומכות ברצונות, יצרים ורגשות, לעומת הדגמת ניסיון לנטרל היבטים אלה.


  מחיר רציונליות

  אם תודעה מחווה ש’יש מחיר לרציונליות’ – היא אינה רציונלי.
  תודעה נוטה ל’נחמה’ רגשית על חתירה להבנת מציאות, אינה רציונלית.


  משמעות החיים

  מיקסום הנאה מצרפית של פרט, בעת הבחינה.


  רגש – טיפול ישיר

  טיפול ישיר ברגש אינו מהווה תחליף לטיפול במציאות.

  רציונלית, מצב נשאף הוא פירוק מצב לגורמיו ויחסיו עם היבטים נוספים טרום הפעלת התניה ‘המשך’, ‘שינוי’ שרגש מנפיק.


  רגש – עיבוד רציונלי

  חתירה לרציונליות מציעה
  – פעולות לטפל במציאות טרום תגובה אינסטינקטיבית שמטפלת ב’המשך’, ‘עצירה’,
  – בקרה לאחר פעולה האם שירתה את הסובייקט לטובת אגירת ניסיון לשימוש עתידי.


  סבירות התנהגותית

  בחינה של גורם מנותק רגשית
  התנהגות של פרסונה אחרת,
  איתור הגיון, סבירות בהתנהלות, הן ברמת המעשה והן ברמת המניעים.

  בהירות מודגמת במובן שפרסונה שאינה קשורה, בהינתן תנאים מקדימים דומים הייתה פועלת באופן דומה.

  פטריוטיות

  ‘פטריוט, אוהב את המדינה’. מוכר?

  תרגום: אין לו תשומות שכליות ורגשיות לתאר עצמו חי במקום אחר.
  לכן הוא במוגבלות, בנחיתות, לא בעוצם.


  נאבק באומץ על חייו

  אמירה על חולה בהערכה.

  אולי מי שלא רצה ליפול לחיות בסבל, עם מגבלות קשות, כנטל על סביבתו, החליט וולונטרית לסיים את חייו, נטל את הסיכון שלא יצליח, אמיץ יותר?  הסבר לסנטימנט

  העדפה התנייתית למימוש ערך תודעתי אישי נתפש.

  הלחמה מלאכותית של רגש לרציונל.

  התמרה רציונלית שרירותית: ייחוס טבעת לקשר, שישה נרות לשואה, שבירת כוס בחתונה.

  ייחוס רציונל לעצמי ותיווך לסביבתי להסבר אפשרי לתגובתי.

  הזדהות כמקור דעות
  הסבר סנטימנט הוא מצע מקדים לתוכנית פעולה
  מיגרנה פערים בין מציאות לבין בריאת מציאות

  הסברי פיקשנס

  ‘הוא אמוני כי…’ ‘היא פטריוטית מפני ש…’ כך חונכו ונטמע בהם,
  ‘אני לא לא עצוב כי זה לא יעזור.’

  תפקיד ההסבר הוא לנסח אסטרטגיית תגובה ולגזור טקטיקת פעולה.


  הקדשה

  אינטואיציה

  האדם עליה חברתית כרציונל

  נטישת רציונליות

  הסבירות ננטשת בשילוב אחד או יותר של הגורמים:

  • טעות, ייחוס שגוי של הטייה רגשית כסבירות.
  • העדפת סנטימנט
   • כהתניה,
   • לחץ רגשי מנטרל מנגנוני בקרה, פונה לפרוטוקול מוטמע fight or flight mechanism,
   • טיפול בתפישת ערך עצמי,
   • לחץ להתכנסות סביבתית.

  פטריוטיות אהבת מדינה

  רעיון אבסטרקטי שבו פרט מחצין את חוסר יכולתו לשער שיוכל לחיות חיים ראויים לו בסביבה תרבותית תקשורתית שונה מזו אליה הוא משתייך.


  אלוהים

  הנחה אקסיומטית בבסיס דת.

  הסיבה להיות וקיום היתר.

  #רצי1נל


  מונותאיזם

  פוליתאיזם

  אגנוסטיות

  דת.

  יצריות לעומת רציונליות

  ניתן להגדיל רמת רציונאליות?

  ברמה האישיות, מניח שלא.
  פרסונה כן יכולה באופן מודע, מקומית וזמנית לבחון את מהלכיה, האם היא משחזרת התניות או פועלת באופן שתודעה בלתי קשורה הייתה פועלת.
  זה כמובן לא מבטיח פעולה רציונלית, ועם זאת מעלה את הסיכוי מול כל מקרה בודד.


  1. אהבה
  2. הגרת אהבה, להוסיף לפוסט על אהבה, תחושה חיובית,
  3. הכרת טובה – חיווי מעודד את הפעולה הדומה הבאה.
  4. הגרת טובה – תחושה חיובית על מעשה ערכי.

  חיבה

  “החבר שלי בגד בי – אז שכבתי עם אחיו ונכנסתי ממנו להריון”

  זו סיבה למה

  יעוד, הגשמה עצמית

  התוויית דרך או מסלול

  מין, סקס ##140

  מכלול פעילויות ממשיות או רעיוניות של אורגניזם מדמה היבטי רבייה, בכוונת סיפוק.

  1. ‘מערכת יחסים מחייבת’ מונוגמיה
  2. מונוגמיה, אקסקלוסיביות רומנטית
   (בהתעלם מפיזיולוגיה) אהבה רומנטית עוצמתית, לעיתים מספקת את אחד השותפים.

  התניה להעצמת אהבה בהחצנת אקסקלוסיביות.

  אבולוציה חברתית מעודדת אקסקלוסיביות, כדי לשמר יציבות חברתית.

  מקושר עם ספיחת ערך כנשאף ומוסרי.

  #רצי1נל


  התכנות ##

  המאורע ה’מופרך ביותר שהתקיים’ ממשי יותר מכל מה שסביר לקרות וטרם קרה

  בגידה

  אמון שהכזיב.

  תיוג והעצמה של תחושת פגיעה ריאלית או רגשית
  בעקבות הסבת נזק מפר עקרון מוסרי נעלה,
  מעבר לספיחת טובין ריאלי.

  #רצי1נל


  1. התנשאות

  2. יהירות

  3. שחצנות

  4. יכולת לחיות עם אי-וודאות

  5. אתוס מיתוס מורשת
  6. כוחה של מילה
  7. כאוס, ולו רק מפני שאינני מוצא את הסדר
  8. הספד, צוואה, רצון המת?
  9. קרות מקרה בלתי סביר כ’הוכחה לקיומו של האל’
  10. התבצרות בעמדה
  11. אולי מקריות, ובכל מקרה כדאי לחפש קשר נסיבתי חבוי שאיפשר.
  12. דתיות רציונלית
   אוקסימורון. דת מכבה בזמן, מקום, או תחומים מסויימים את החתירה לקשר רציונלי.
  13. שיפוטיות
  14. הצדקת התנהלות מקדמית
  15. חיקוקי חסר או יתר
  16. של מי המרחב הציבורי?
  17. סנטימנט
  18. הסבר לסנטימנט: ייחוס רציונליות בעת ההסבר להתניה שהופעלה בעבר. בריאת רעיון זמני.
  19. קלישאה
  20. תפישת ערך,
   1. מהי
   2. על ידי מי
  21. אופטימיות
  22. פסימיות
  23. ‘לא טוב להיות קיצוני’ למה? באיזה מובן? חתירה לרציונליות אינה נורמטיביות, שם ההרוב. טוב להתרחק מרציונליות.
  24. ‘אני מודע לעצמי’ – הבעת קיווי של לקיחה בחשבון של מכלול היבטים של סוגיה הנוגעת בי, מולא טיפול רק בממד אחד שלה.
  25. פרסום ברכות אישיות בפייסבוק אוקסימורון.
  26. ליברליות – חופש. המנעות מאיסור הגבלת אחרים במעשה או בביטוי, אלא אם מהווה פגיעה באחר.
   גבול מטושטש, גם אם מגמה אופיינית ניתנת להבחנה.
   ליברליות מאפשרת, אינה מהווה הסכמה לעשייה של אחרים.
  27. חתירה לסדר
   אינדוקטיבית, לא דדוקטיבית החלטה שיש, החלטה שאינני יודע, כל זמן שלט מצאתי מחפש, לא אומר שיש
  28. יציבות רגשית
  29. משפטים לט בלתי נכונים, קלישאות שאין בהם התכנות, ומצד שני לא חופנים רעיון עמוק. ‘מי שמאמין לא מפחד’.
  30. מחיר רציונליות
   אם מישהו
  31. אינסטינקט, תחושת בטן
   גיבוש עמדה על ידי צבר תפישות מקדמיות בלתי מתומללות.
  32. הגדרה, אחיזה תודעתית
  33. רציונליות בקונפליקט מול אי רציונליות.
  34. אמת ושקר
  35. אינטימיות: שאיפה לחשיפה. ברמות שונות. הגבוהה שבהן, ללא מיסוך; לא במיטב, אלא במי ומה שאני. אחת לאחד.
  36. נלחם באומץ במחלה
  37. אפשר לפתוח דלת אחת בלי לסגור את השניה. אבל אי אפשר לסגור דלת שניה בלי לסגור את הראשונה. אפשר אפשר
  38. רצח על רקע
  39. טוהר הנשק
  40. הסתרת מידע שיש לי עניין בו גם אם לא
  41. המנון
  42. דגל
  43. סמל
  44. אהבת מנהיג
  45. אהבת ארץ
  46. אהבת מדינה
  47. דתי נאור
  48. המתת חסד הבחנה בין האם לבקשה או בחוסר תודעה
  49. מניעת זכות המתה עצמית
  50. נשאלת זה סוג של קשר
  51. ייחוס ערך לתאריך
  52. ייחוס כוח למילה
  53. השפעת מה שקורה בתודעה על מציאות חיצונית
  54. צבירת כוח מהתכנסות הזדהותית
  55. ייחוס לגורם אחד את סיבת הדברים. זה תמיד מכלול
  56. רציונל לסנטימנט. הסבר שמסביר הטייה את ‘למה
  57. מילים בוראות מציאות
  58. דימויים כהוכחה למשהו
  59. שבועה
  60. נשמה
  61. נדר: סגירת עסקה בין בעל עניין לבין גורמים שמחוץ לשליטתו,
   1. התשלום: סבל של בעל העניין, יינתן אם רצון כורת העסקה יתממש,
   2. שאיפה תודעתית של נודר משפיעה אקטיבית על מרחב פיזי מחוץ לתודעתו.
  62. פעולת הסמלה של ייחוס תכונות או שליטה על משהו באמצעות התייחסות למשהו אחר

  חילוניות

  אתאיזם

  אמוניות

  משמעות חיים

  מהי,
  מי קובע,

  אהבה

  1. אהבה לחפץ
  2. אהבה לאידאה מופשטת לרעיון
  3. אהבה לקבוצה

  מין

  שלושה היבטים:

  מגע פיזי בין זכר לנקבה שמאפשר רבייה

  סיפוק פיזיולוגי אישי

  היבטי מוסר, יחסי פרט חברה.

  1. אשמה
  2. גמילה – הליך הפסקת צריכת מאווה. ככל שהרצון לצרוך מקושר יותר לתפקוד מיטבי כן המחסור משמעותי יותר, הקושי להיגמל רב יותר.
  3. התמכרות
  4. רעיונות חיים
  5. רומנטיקה
  6. לוכד חלומות, שם כולל לסמל שאוחז קונספט (יש תמונה dream catcher

   לוכד חלומות
   לוכד חלומות
  • מסורתיות – ספקטרום
  • מסורת מה אני מוסר אין שיפוטיות מה לקחת, אחריות שלי היא לספר, מספרי סיפור’ הרב שי פירון, מסורתיות כמתודה פרופ’ בוזגלו, ‘יחד כערך שדוחה ערכים אחרים, לא יחד שנותן לחיות’. – בשונה דתיות – מה אתה עושה, בדקדקנות
  • מתי בין חופש לדאגת הריבון
  • מהי סליחה

  טעם (אסתטי)

  • סף כניסה
   • הקשר תרבותי
   • כספי

  מולדת

  צורך

  מרכיב של במהות שבהעדרו אין למהות קיום.

  מושג מושלך מאורגניות לתחומים משיקים

  • צורך קיומי
  • צורך רגשי
  • בלבול בין צורך לבין רצון
  • נורמטיביות מול סבירות
  • גאולה
  • קולקטיבית
  • גורל
  • התכנות
  • מזל
  • שיוך לאומי לאומני כמו תיאולוג לאיש דת
  • מצווה
  • מרחב ציבורי
  • טקס
   העצמת רגיל לכדי מיסטי באמצעות התמרה תודעתית של חפץ גנרי או פעולה אורדינרית מחוץ להקשרה
   האם טקס אזרחי הוא אוקסימורון? בעצם טקס הוא היבט דתי
  • אינטימיות מוחצנת
   אוקסימורון
  • מידת רציונליות
  • מצפון
  • הלכה פרוטוקול התנהלות
  • אוניברסליות
  • לאום יציקת מהויות ביורוקרטיות להכרה
  • התפתחות רעיונות
  • שמאל ימין
  • חירות שוויון אחווה לא צריך
  • מסורת
  • חילוניות
  • פוליטיקה
  • רצונות תשוקה טעמים
  • שאיפה לייצוב מצב רוח
  • מורשת
  • קונסרבטיביות פוליטית: שאיפה למימוש סנטימנט אמוני, לאומני, משמר התכנסות הזדהותית, כמיהה לקהילתנות, להיררכיה, לסמכותנות ולרהב מלל, טקס וסמל.
  • פרוגרסיה פוליטית: חתירה לבקרה רציונלית, פירוק קונסטרוקטים רעיוניים ופרדיגמות, אינדיבידואליות, חופש הפרט והכלכלה, שוויון פורמלי ושלום.
  • מנגנון רדוקטיבי(?) רוורסבילי(?)
   1. מטרה פרקטית – שליטה – שלטון פועל
   2. מטרה רעיונית – התכנסות הזדהותית –יהדות
   3. פעולה פרקטית – ביצוע טקס
   4. פעולה רעיונית – היות סמל
   5. פעולה פרקטית – קישור שני היבטי מציאות זרים, לא קשורים אחד לשני – מיסטיקה.
  • יישום מנגנון רדוקטיבי
   1. מטרה פרקטית – שליטה – שלטון פועל
    הנהגה שולטת
   2. מטרה רעיונית – התכנסות הזדהותית –מדינה
    קולקטיב
   3. פעולה פרקטית – ביצוע טקס
    הנפת דגל, שירת המנון
   4. פעולה רעיונית – יצירת סמל
    עיצוב דגל, שירת המנון
   5. פעולה פרקטית – מיסטיקה
    פיסת בד צבועה, טקסט לירי – פרקטיקת מחוייבות בין פרטים.
  • יישום מנגנון רדוקטיבי, באינדוקציה
   1. מטרה פרקטית – שליטה – שלטון פועל
    הנהגה שולטת
   2. מטרה רעיונית – התכנסות הזדהותית –מדינה
    קולקטיב
   3. פעולה פרקטית – ביצוע טקס
    הנפת דגל, שירת המנון
   4. פעולה רעיונית – יצירת סמל
    עיצוב דגל, שירת המנון
   5. פעולה פרקטית – מיסטיקה
    פיסת בד צבועה, טקסט לירי – פרקטיקת מחוייבות בין פרטים.

  תודעה קובעת הוויה

  בפועל


  פסיכיות

  טיפול במציאות באמצעות הטיפול בהיבטים הרגשיים.


  אקסקסלוסיביות רומנטית
  זיהוי באחר כספק מאויים עוצמתי, או מגוון עוטף, שאין את הכמיהה לקבל אותם מאחרים. מצב שובע. וולונטרי.
  למה נורמטיביות תובעת את זה? שמירה על סדר חברתי. אחלה.
  למה פרטים צריכים לקבל על עצמם ווךונטרית את ההגבלה?


  שפיטה


  ספורט
  הפרשת חולצה
  נישוק גביע


  נורמטיביות זה רע?
  לא.
  עצור לבחון מקומית.


  אופי משתנה?
  לא.
  כן, בקרה של כאן ועכשיו, אולי מעשה שונה מההתניה המקדמית.


  שיפוטיות

  אין בעיה בבחינה ערכית של התנהלות אחרת. לכל פרסונה מערכת ערכים שונה שמתממשקת עם אחרים.
  יש בעייה בבחינה שגויה – ייחוס מוטעה של תוצאות ונסיבות.


  נרטיב

  נרטיב זה כמו חזון, רק לאחור. עטיית ערכיות לפעולות.
  נרטיב, בחינת פעולות עבר, חזון פעולות בעתיד.
  חזון: המצאת הווה של פעולות שיבראו מציאות עתידית ערכית,
  נרטיב: המצאת הווה של נסיכת ערכיות חיובית על פעולות עבר.

  ניסיונות בהווה לגייס הסכמה להמצאות הווה מומצא בעבר, והווה מומצא בעתיד.
  חזון עתידי אולי יתממש. אם נרטיב היה ‘מציאות’ בעבר, הוא היה היסטוריה.


  אושר

  מימוש רצון.

  ‘רצון’ כולל את

  • דינמיות, שינוי על ציר זמן,
  • מורכבות
   • אינטרסים
   • ערכים
   • תוכניות
   • שאיפות
   • יצרים
   • צרכים.

  #רצי1נל


  רצון

  הוכחת היבטים אמוניים


  נשמה

  ייחוס מיסטיקה להכרה. הוצאת היבטי הכרה מהתחום הריאלי לתחום הבדיה.


  סוגיות אמוניות – נורמטיביות

  האם רצח על רקע אמוני מאפשר הקלה?

  רצח על רקע כבוד המשפחה?

  רצח של הינדים מוסלמי על שחיטת פרה קדושה?

  למה שמאמין יקבל חוק אזרחי כעליון על חוקי אמונה?

  למה אמונה מקלה מחומרה?

  הסקה שגויה

  למה להיתפס להגות קטיגורית של ליבוביץ בענייני שטחים, שלום וכיבוש, ולהתעלם מעולם התורה והמצוות לקיום היהדות?

  רק בסמכותנות: אם את זה קיבלת אז גם את זה, אין פה מבנה שקול רציונלי.

  Share

  21 תגובות בנושא “מהות רציונליות”

  סגור לתגובות.

  Share
  %d בלוגרים אהבו את זה: