הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

הערכת משך קריאה: 139 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1


מילים מהוות אמצעי לרכישה, עיבוד, הבנה ותקשור היבטי מציאות. ככאלה, מילים הן אינסטרומנטים שמאפשרים אחיזת מציאות אם מדייקים את משמעותן ויוצרים סטנדרט שימוש שמאפשר החלפת מידע בין משתמשים.

* הלקסיקון החסר

‘חסר’ במובן שחתירה לרציונליות לא יכולה להיות מושלמת לא בהיבט ‘סיום’ ולא של ‘נטולת שגיאות’, ובעיקר בכך שהתנהלות אנושית חסרת רציונליות.

‘אמרו את זה קודם לפניי’ – כשאני בשטחיותי שאינני יכול להתמודד עם נבירה מולקולרית בטקסטים של ענקים, מגלגל את ההמצאה מחדש, לוקח מושגים טעונים, מנסה לנסח אותם, לאחוז אותם תודעתית.

זהו ניסיון שלי לאחיזה תודעתית של ועל מושגים, ניסוח תובנות, ביקורת על קונבנציות התנהגותיות, התנהלויות נורמטיביות שאינן עומדות בבחינת(י) רציונליות, סבירות. הארות על פערים, ניסוח עקרונות, הערות על גליצ’ים רציונליים, מופעי פרדוקס ואוקסימורון שנחשפתי אליהם על מצע רציונליות.

אדבוקט רציונליות

ההצעות להגדרות המצורפות מוטות ומתיימרות לכיוון תפישתי מחשבה רציונלית.

הטקסט הוא סוג של מילון, מסודר אלפביתית. אין כאן את היומרה האישיותית של מחוייבות למשימה גדולה ממידותיי – לכנוס את כל המילים. מאידך, בשונה ממילון, אני מטפל בתפישתיות המושגים, במהותם, לא רק בהנגשתם באמצעות מילים נרדפות – אולי אני מתכנס לסוג של טאוטולוגיה תפישתית.

אני מחוייב לתפישה תודעתית שרגלה אחת סמנטית השואפת לזיקוק סינתטי, ורגלה האחרת נטועה בהבנה האנושית הרווחת.
על פניו פרדוקס. עם פרדוקס זה, ביומרתי, אני מנסה להתמודד.

צידוקים והצטדקויות cool

כמה מדורשי שלומי, ההולכים וכלים, מטובי ידידיי הרצים ומתפיידים, מחווים לי ישירות ונחרצות – ‘החומר בלתי קריא’ “מצרפי מקדמי” מכנה אהובה את ניסוחיי מחד, וגם לא מובן מאידך.
במתכונת ‘לך לא ‘כפת לי לשקר את עצמי – לא מוכן’; כשאני חוזר להגדרה מסוימת בדומה להתעוררות בוקר, כאדים על שמשה, הטקסט – אוי לבושתי – מטושטש. לא מובן גם לכותבו.
בקריאה חוזרת, אני מנסה להביא ‘מה עבר לו בראש’ כשכתב.
על פי רוב, לא תמיד, אני מוצא את הקוהרנטיות. לעתים אני משייף עם פצירה של קאטר ציפורניים סימן פיסוק, מחליף מילה באחרת – לא יודע אם אני הופך את החומר למובן פחות, או מטשטש אותו אף יותר.
עם זאת, אני מבין שהחומר נועד לצריכה עצמית. לאחרים אין עניין בו. אני מכוון לכך שלי יהיה מובן, בבחינת משקפיים עם רצפט (– איזו מילה חמודה שנעלמה) שטובות (רק) לי להבין יותר את המציאות. ומי שרוצה שירכיב אותן, ואם אקבל חווי, כמו שמקבל מדי פעם ‘לא ברור’, סיבה מצוינת לבחון את הנכתב שוב.

הניסוח לא מתיימר ‘להסביר’ מושג,
אך כן ‘לאחוז’ את מהותו במינימום מילים
כפי שאני תופש אותו. אני חותר ל’אחיזה’ נתנת להבנה על ידי תודעה בלתי תלויה.

אני כן מתיימר להציע למושגים שגורים שהמשתמשים בהם מודעים להיותם, שנעשה בהם שימוש רווח, לנסות להגיע לתמצית מהותם הסינתטית. ליצור מצע לסטנדרט.

באמצעות ד”ר אשר לוי נחשפתי לאמירה “הפילוסופיה המערבית אינה אלא כתבי אפלטון והערות שוליים לכתבי אפלטון (שכן הוא גם תיעד את דברי סוקרטס)” (Alfred North Whitehead: “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato“). בשטחיותי, במקום לקרוא את מה שכתבו פילוסופים מוכרים אני מנסח בעצמי, לעצמי.

הקודקס ‘חסר’ במובן שלא ניתן להשלימו. זו משימה אינסופית בהגדרתה וממילא לא אסיים אותו. האתגר שלקחתי על עצמי ל’אחוז תודעתית’ כל מילה בערכים של הלקסיקון מערערת את יומרתי ש’ליהירותי אולי אין תקרה אבל אני מקווה שיש לה רצפה’. רצפה עם חורים

.

שפה? דיאלקט? מקווה שלא

אני אכן משתמש בביטויים אישיים־מקומיים, אך אין לי כוונה להחצין שפה פרטית.
כוונתי לשוות פרשנות רציונלית לביטויים בשימוש רווח.

ההצעה היא קודם כל היא לצריכה עצמית, במובן שמושג משוייף משקף זמנית את יכולתי לאחוז בו בעת ניסוחו. התקווה שבחינה נוספת, ישירה שלי, או בתגובה לגירוי חיצוני, תניב ניסוח אחר, ‘משובח’ יותר, בזה הסדר:

♠ אוחז יותר מהות,
♣ נהיר יותר לקורא זר,
♥ קצר יותר.

את תועפות האלה, אני מנסה לתחוב (בעדינות של כף של נעליים) לטוויט.

השימוש בטוויטר, X, נועד ל:
♠ לאלץ עצמי לדחוס את התוכן ל- 280 תווים, כלומר שיהיה מינימליסטי.
♣ לשמור, לתעד, את התוכן מחוץ לרשותי.
ומי שיאמר שבעצם כך אני רוצה גם לפרסם אותו – פְּסֶדר… לא יכול ולא מתכוון להכחיש או להתמודד עם אמירה זו.

המוכוונות לטקסט מזערי אוחז מהות – עור ועצמות, אם להשתמש בדימוי, עלול וגורם לניסוח להיות בלתי מובן ולעורר תחושת של גריסת ביצים על קליפתן ותבניתן. אני מודע לכך. התיימרות חופנות בתוכה את משמעויות הכשל לממש את כוונתה.

לסדר ההופעה של המושגים אין חשיבות. כאן הסדר יהיה אלפא ביתי.

אני מייחס לתוכן כאן חשיבות רבה ביותר, עבורי. סוג של תיעוד מערכת ההפעלה. אולי אני מייחס לכך חשיבות רבה מדיי, גם לערכיי שלי, בבחינת ‘כמה עלה לי’, על מה אני מוותר כדי לעסוק ‘בשטויות שלך, שאף אחד לא קורא’.
ייתכן.

המניע שלי #3

אני כותב למחייתי, לא לפרנסתי. כג’ים לתודעתי.
יש הארות שטוענות אותי אנרגיה.

מצייץ בידיעה שמתי מעטים בעניין.

המאמץ בחציבת ההבנה ובכריית הניסוח.
ההשקעה בפרסום פעוטה.

תכלית העבודה

צריכה עצמית.
♣ פלט: תרומה צנועה להיבטי חתירה לרציונליות.
♥ קלט: הערות נוגדות כטריגר לי לבחינה חוזרת.

לקסיקון


אגואיזם #56

טובתי על חשבון סביבתי

תיוג ביקורתי
על התנהלות פרט,
הרואה את קידומו
מעל טובת סביבתו.
תכלית הסביבה, מבחינתו, לספק משאבים לקידומו
באופן מובהק חורג מתפישת הנורמטיביות של המתייג.

פילוסופית,
משאבי אורגניזם מתועלים לקידום מצרפי של תפישת טובתו –
השרדותו, צרכיו, נוחותו, רצונותיו, ערכיו.


או #321

חלופה (אלטרנטיבה)

מילה שמפרידה בין אפשרויות לדבר מסוים.


אובדן #219

הפסקת נגישות לטובין

טובין ממשי או רעיוני שהיה נגיש,
לאחר כשל יישום כוונה מקדמית, השתנה לבלתי נגיש
ויש תקווה שיימצא בעתיד.

‘אבידות’ חיי אנוש – מינוח מנחם, דתי, מניפולטיבי, ללא התכנות; רציונליות שוללת החייאת מתים (בעתיד).


אובדן | הפסד #222

גריעה זמנית | גריעה תמידית

אובדן
הכרה שמהות בעלת ערךממשית או רעיונית – נגרעה מרשות בעליה, ויש אפשרות שתִמָצא בעתיד.

הפסד
♠ חסר כלכלי ביחס לערך תשואה צפוי מנכס מניב,
♣ סיום התמודדות בין מתחרים בעלי מטרה משותפת להשגה, באופן נוגד את הכוונה והרצון המקדמיים.


אובייקט #301

נושא התייחסות

כל מה שניתן להתייחסותו של סובייקט,
מחוץ לו,
לרוב גשמי אך גם רעיוני,
בעת ההתייחסות אליו.

פרדוקס: האם אני, כסובייקט, יכול להתייחס לעצמי כאובייקט?


אובייקט סובייקטיבי #383

פרט אחר

פרט שאינו אני, מהווה לעצמו סובייקט.

עלי להכיר בכך שהאובייקט הזה הוא סובייקט עם תודעה, תפישות, ערכים, רגשות.
כמוני.

מכאן רציונל השיוויון הבין אישי.


אובייקטיבי #302

התייחסות מכניסטית

התייחסות לאובייקט אחר ללא מעורבות תחושת ערך של הסובייקט המעריך.

האם אפשרי? סוגיה פילוסופית:
♠ באמצעות מכשירים.
♣ התייחסות אנושית יכולה להיות חתירה מודעת לנטרול תחושות ערך, לא אובייקטיבית.


אוטומט #162

תגובה לא מותנית לתנאי מקדים

פעולה שנעשית כתגובה למימוש תנאי מקדים, ללא השהיה, בחירה או כוונה.

פעולה אוטומטית מקושרת ליישום מכניזם עצמאי, נטול תודעה.

ChatGPT automatic
אישור ChatGPT להגדרה

אומץ #191

תיוג חיובי למצב שמצריך החלטה לכנוס משאבים יקרים, תוך לקיחת סיכון והתגברות על פחד ממשמעות ההשלכות אם ההחלטה תתברר ככשל או כשגיאה, לא תגשים את תכליתה ותוצאותיה יתפשו כחמורות יותר בהשוואה לפעולה חלופית.


אחיזה תודעתית #122

תפישה. התייחסות למושג;
מוצק מהסבר, רך מהגדרה

תמלול תפישה, מכוונת ל
תודעה זרה, שאינה קשורה לנושא,
שתבין, תתפוש – שלא לומר תאחוז 🙄 – באמצעות התיאור הנלווה את מהות הנושא
כפי שנתפש על ידי המנסח האוחז תודעתית.

התודעה האחרת אולי לא תראה בהצעה ל’אחיזה’ הגדרה, אך גם לא ניתנת להפרכה.


אידאה פיקס #209

תפישה חסינת ערעור

דעה כרעיון אחוז בתודעת בעליה באופן שאינו מאפשר בחינה, בקרה, או ערעור.

בעלי ‘דעה מקובעת’ דבקים באמונה מקדמית, אי־רציונלית.

חשיפה לאידאה פיקס מעידה על תכונות נוספות כמכניקה מחשבתית אמונית מאפיינת.


אידאולוגיה #186

צבר רעיונות מנחה

צבר רעיונות אחוד ומנוסח, נסמך על סנטימנטים, אמונות וערכים, שמציע יישום אורח חיים מובחן במרחב פרטחברהריבוןקהילה.


איום #81

חשיפה להכרעה: אם – אז פוטנציאל שלילי

חיווי תפישתי, רעיוני פיזיולוגי או ממשי,
לגירוי תחושתי, לעתים טרום תמלול,
מזהה התרחשות עתידית,
נתפשת שלילית,
להיבטי הישרדות או לרווחת הפרט,
מעוררת החלטה האם לטפל בהסרתו או להתעלם ממנו.

עוצמת האיום תלויה בתפישה של ערך הנזק האפשרי
והתכנותו.

פרטים מאופיינים ונבדלים גם בטביעה תודעתית
לאופן ומידת תגובתיותם למגוון איומים שונים.


איכות #134

הערכת הבוחן,
באיזו מידה
מושא הבחינה
תואם את הציפיה ממנו,
בעת הבחינה.

תאימות גבוהה תניב תיוג ‘איכות’.


אימה #84

‘פחד’ בעצימות

תיוג מצב רגשי,
בתצורת פחד קיצוני,
ניכר פיזיולוגית – שיתוק או החצנת תגובות,
כתגובה לאיום מיידי הישרדותי, פיזי,
או הכרה בהתכנות השפעה שלילית קיצונית על היבטי תפישת נוחות.


אין #259

לא

שלילת קיום.


אינטואיציה #67

היסקי תחושתי

מודעות לחיווי טרם התממשותו במציאות.

התייחסות בהווה לאירוע עבר או עתידי עם מידע חסר – לא עובדתי – באמצעות ניסיון נצבר והיסקים ללא תמלול התהליך.


אינטרס #193

עניין במושא נתפש

העניין שיש לבעל תודעה, פרטי או בהתאגדות, בתצורה מסוימת של מושא חיצוני נתפש.

העניין בתצורה מסוימת מהווה מוכנות להקצאת משאבים אנרגטיים, ממשיים ורעיוניים, להשגה או להגשמה.

האינטרס, העניין בתצורה רצויה, היא תפישתית־רעיונית להיבטים יישומיים ממשיים מורכבים יותר מאשר יחסי פעולה־תוצאה ישירים.


אינסטינקט #128

תגובה ראשונית לגירוי

תגובה עצמונית (– ריאקציה אוטונומית)
של תודעה
מתגונן מפני זיהוי איום.

תגובה לא נשלטת, טרום עיבוד רציונלי,
לגירוי נקלט,
באמצעות לפחות חוש אחד.

הגירוי מזוהה, מוטמע ומתויג מקדמית כ’שלילי’ להיבטי קיום.

ככל שתודעה מפותחת יותר, כן רבים
🟥 האיומים,
🟧 דרכי הטיפול בהם,
🟨 האבחנה בעוצמתם,
🟩 על מגוון היבטי חיים.


אינסטינקט | דחף #158

השרדות | התנהגות

אינסטינקט
ל’אינסטינקט’ מיוחסים פעולות נוירולוגיות, פיזיולוגיות, לשרידה.

דחף
‘דחף’ מיוחס בעיקר, לתגובה מנטלית, מממשת סנטימנט התנהגותי.


אינסטינקטים, דינמיקת שינוי #153

אינסטינקטים, ככלים השרדותיים, מתפתחים עם התבגרות אורגניזם, בהתאמה ליכולות פיזיולוגיות וקוגניטיביות.

האפקטיביות, איכות התגובתיות – מהירותם, אבחון ומידת ההתאמה שלהם לחיוויי מציאות דועכת עם בלות, עד לרמת אי־רלוונטיות או אף מסבה נזק לייצר הקיום המפעם.


אינסטינקט | סנטימנט #130

דחף | בקרה

יסודות התנהגות של בעלי תודעה מוכוונים על ידי שני ערוצים עיקריים:

תגובתיים עצמונית

השרדותיים מיידיים פיזיולוגיים שלילה
אבחנה

רצוניים

מבוקרים מתמשכים מנטליים מוכתבי טעמים גורמי הנאה

בין אינסטינקט לסנטימנט מקננת התניה תודעתית אישית.

אינסטינקט מושא השוואה סנטימנט
באיום, מניעת שלילה, סכנה טיפול ברווחה, קידום חיובי, סיפוק הנאה.
פיזיולוגי–ממשי; יתכנו היבטים משניים מנטליים ממשות מנטלי–רעיוני; יתכנו היבטים משניים פיזיולוגים וטעמים.
מיידית תגובתיות מימוש מתמשך על ציר זמן.
פרטים חולקים אינסטינקטים משותפים שונות פרסונלית סט סנטימנטים של אינדיבידואל שונה מצבר התניות של אחר: במכלול הסנטימנטים, בטריגרים המפעילים אותם, במדרג העדיפות ביניהם, בבקרה עליהם, בהקצאה האנרגטית למימושם, בעוצמת ואפיקי ההנאה ממימושם ובתסכול מניעתם.
מארג סנטימנטים הוא טביעת אצבע תודעתית אנושית. מובחנת יותר מטביעת אצבע, ומסובכת הרבה יותר לאבחון.
כשמידע נקלט על ידי חושים ומקודד פיזיולוגית כמאיים, מופעלת המערכת הסימפתטית (כנראה, אני יודע? wink) לתגובה מיידית, כונסת תשומות פיזיולוגיות לטובת שרידה טריגר מידע נקלט על ידי חושים, מעובד רציונלית, מופעל הליך match-up לסנטימנטים רלוונטיים ממכלול שמתאים לסיטואציה. אז נעשה הליך תעדוף בין סנטימנטים סותרים לטובת נקיטת התייחסות ופעולה או מניעה.
מנגנון ביולוגי אורגני התפתחות התפתחות הכרתית מושפעת מאינטלקט והשפעות סביבתיות של חינוך, תרבות, התבגרות, השפעת דמויות דומיננטיות מעצבות – גורמות לאימוץ ערכים והטמעת התנהגויות.
עצמוני רפלקסיבי, קשה עד בלתי אפשרי לנטרול, להעצמה או למיתון, ואם כן – בשוליים. [אינסטינקט אינו נתון לכוונון והשפעה משמעותיים; באימון ניתן, אולי, להשהות תגובה במטרה להעביר בקרה רציונלית, כבסנטימנט.] כיוונון סנטימנט לא ניתן להסרה. ניתן לקבל החלטה להימנע מיישומו. [ייתכן שסנטימנט שהחליד – שלא נעשה בו שימוש יינגף לעומת סנטימנטים סותרים חזקים יותר.]
אין. מנגנון השרדות פיזיולוגי קודם לעיבוד הכרתי בקרה רציונלית
pre פעולה
לפני הליך בקרה, ישנו צומת החלטה רציונלי, האם להפעיל מימוש סנטימנט – כן/לא. אם הופעל – תיעדוף ביחס לסנטימנטים אחרים וסותרים, ואז כינוס משאבים והקצאה אנרגטית למימוש הסנטימנט.
אורגניזם עוסק בהישרדות ישירה, אין הקצאת משאבים להערכת פעולה שננקטה בקרה רציונלית
במהלך פעולה
במהלך האירוע בקרה מתמדת על ניהול משאבים למימוש הסנטימנט, וכן לאור חיוויים רגשיים של האם ‘נעים’ ונכון, או לא נכון, הערכה על מימוש הסנטימנט.
לאחר הפעלת אינסטינקט ישנה – בקרה האם התגובה הייתה מתואמת לאיום. [יתכן, אולי, שהמערכת מעדכנת את עצמה לאור צבירת ניסיון; מטמיעה את האינסטינקט או עורכת את התגובתיות לגירוי.] בקרה רציונלית
post פעולה
לפני הפעלת יישום סנטימנט; האם להפעיל? אם כן, כינוס משאבים והקצאה אנרגטית למימוש.
הישרדות, מזעור נזקים פוטנציאליים תוצר בהצלחה תחושת הנאה.
ביטויים פיזיולוגיים ניתנים להבחנה על ידי בעלי תודעה לא קשורים, וכן על ידי אינסטרומנטים מודדים, מכניים, נטולי תודעה התכנות המודל המוצע קונסטרוקט; הצעה, הסבר תאורטי רעיוני, ללא בחינה אממפירית ויכולת אישוש, בבחינת ‘הסבר לא בלתי נכון’.
נזק פיזיולוגי תוצר בכשל תסכול מנטלי.
מעגל משני של אינסטינקט התניה מימוש רצון טרם בקרה רציונלית.
יישום עוקף הליך רציונליות, לרוב יש הערכה רציונלית של אירוע, בדיעבד רציונליות הטמעת הטיות וטעמים הינם תהליכים הכרתיים מורכבים. מימוש סנטימנט מחייב היערכות רציונלית למימושו.
יחוס רווח של רציונליות לאימוץ, טיפוח ויישום סנטימנט.
טעות נפוצה! מערך סנטימנטים וטעמים, התיעדוף ביניהם מתפתח עם ולצד הרציונל. הרציונל מבקר את הפעלת הסנטימנט, את תיעדוף הסנטימנטים הסותרים, הקצאת משאבים ואנרגיה למימושו.
סוגיות במרחב פרט–חברה–ריבון, להלן ‘פוליטיקה‘, הינן סנטימנט. יישומן מצריך משאבים רציונליים.
מתגובות לאיום השרדותי התפתחו תגובות אוטונומיות שאינן השרדותיות, שמדלגות על עיבוד רציונלי. אבולוציה
עד עתה
פיתוח ריבוי סנטימנטים כחורצי עמדה, בדילוג או בהפחתה של בקרה רציונלית – עצם היות הסנטימנט, הוא העמדה, זיהוי אותנטיות הסנטימנט, הסינתטיות שלא טומאה בבקרה רציונלית היא, לעיתים, צידוק כשלעצמו לתחזוק עמדה ולתקפותה.
שינויים הוויים פתחו אינסטינקטים, חידדו וניוונו אינסטינקטים, עדכנו והתאימו מנגנונים אבולוציוניים שפותחו בעידני עבר להווה עכשווי, ויובילו להווה עתידי. אבולוציה
מעתה
הליך כפול בשני מישורים: ♠ תודעה פרטית מתפתחת אינדיבידואלית, על מצע מקביל של: ♣ ריבוי תודעות משפיעות אחת על אחרת שיוצרת מכלול רכיבים רציונליים יותר. שני רבדים אלה מקדמים התפתחות מודעות חותרת בקרה רציונלית על סנטימנט, תיעדוף והקצאה אנרגטית למימושו.

למה?

אני כורך את מושגי ה’אינסטינקט’ וה’סנטימנט’ יחד, כתוצרי התנהגות אנושית מול גירוי חיצוני.
אין התנהגות כשלעצמה, נטולת גירוי מקדים.

להבנתי, אינסטינקט וסנטימנט, כשביניהן ההתניה מכילים את מכלול ההתנהגות האנושית.

מה עושים עם זה?

לא כלום מיידית. מבינים שכך, בוחנים אולי אחרת. מבחינים ביניהם, מודעים לתהליך ואז (אולי) מגדילים את הסיכוי להגשים רצונות, ולהפחית פעולות בלתי נשלטות שמבזבזות משאבים מתכלים על מה שלא הושג.


איפוק #160

ריסון דחף לסיפוק סנטימנט

מלווה בתחושת אי־נעימות.

ריסון דחף הוא תוצר של
אינסטינקט – הכרעה לא מתומללת, שיישום הדחף יפגע בסיפוק סנטימנט גבוה יותר היררכית,
רציונל – מניעה של סיפוק סנטימנט בעקבות הערכה של השלכות לא רצויות,
מלווה בתחושה מנחמת של ‘שליטה עצמית’.


אכפת ##


אלוהים ##


אלטרואיזם #57

זולת מעל פרט

תיוג, לרוב חיובי, של התנהלות פרט המציב את טובת הזולת מעל שלו.

פרדוקס:
בקידום טובת אחר תוך ויתור על תועלתו,
פרט, בעצם, מקדם את ערכיו, את כוונת ענייניו,
ברובד מעל המשאבים ש’הקריב‘.


אלמנט #213

מרכיב מהותי

אובייקט אחד מהותי במכלול אחוד של נוספים, שהיותו משפיע על מהות אחרת והיעדרו משנה את תפישת קיומו.


“אל ת…” #359

משטור

הוראה מכוונת להחיל איסור או הגבלה על מימוש חירות או רצון של אחר, מכוח סמכות או החצנת אי־נוחות אישית שתובעת התחשבות או חמלה.


אמונה #30

הנחות כידיעה

מערך הנחות לא ניתן להוכחה, מוסכם א-פריורית, פטור מניסיונות הפרכה.

פרטים נבדלים
🔻בין נטייה מובחנת לאימוץ אמונות
🔺לבין התניה להפרכתן,
🔹בין יחוס ודאות לקיום תופעה
🔸לבין הערכת התכנותה.

מאמין עוין ערעור אמונותיו,
שואף שסביבתו תאמץ אותן
כאישרור ‘אמיתותן‘.


אמונה דתית #32

סדר רעיוני מוחל

רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־עליון,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט לחברה/קהילה לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך תוכן.


תכלית אמונה דתית #33

הסדרת חיי קהילה

הסדרת יחסי היררכיה בין פרט – קהילה / חברה – ריבון,
לטובת קהילה, בשליטת הנהגה סמכותנית, באמצעות פרטים מצייתים מחשש הלא נודע.

כוח־על מסייע רגשית למאמין
😱 להתמודד עם הלא נשלט והבלתי מובן המאיימים
😇 ולייחל ללא נשלט והבלתי אפשרי הרצויים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.


ידע – אמונה #195

רציונל, קידום – מיסטיקה, מצוקה

תודעה מפותחת שואפת לספוח ידע אמפירי ולעבדו כדי למטב התנהלות במציאות מורכבת לשם הישרדות ולטובת התפתחות.

בהעדר או חוסר ידע, במצוקה, נעשה שימוש באמונות במערך הנחות לא ניתן להוכחה, מוסכם א-פריורית, מתוחזק, פטור מניסיונות הפרכה.


ידע | אמונה #196

תקפות שרירותית | ערעור מתקף

🟥 אמונה מייתרת את תיקוף מרכיביה.
🟥 תכלית תודעה זרה – לחזק את ההבנה המקדמית.
🟥 דת וחיי קהילה אנושיים נסמכים על מערכות אמוניות.

🟦 ידע נסמך על תיקופו.
🟦 תודעה זרה מפריכה או מאששת תקפות.
🟦 שרידה, התפתחות אנושית ומדע שוללים ומפריכים אמוניות.


אמונה, תכלית #35

סדר שרירותי בכאוס

חיים נטולי ודאות מצריכים אימוץ הנחות ללא הוכחה מקדמית.

ממשקי חברה מיימנים התמרת הנחות עם התכנות לאֱמונות.

בחתירה לסדר ושליטה,
המתקשים בהתנהלות בחוסר־ודאות
ממצקים רצונות לאמונות.

עצימות, נטייה לאימוץ ולערעור אמונות לסוגיהן
מהווים מאפייני אישיות.


אמוניות, פרדוקס #36

הוכחת הנחה מקדמית בלתי ניתנת להוכחה, כאמת.

לאחר שמבנה, קונסטרוקט, אמוני הונח,
התייחסות למציאות כזירת הוכחה,
שמה שהונח מקדמית,
ולא היה ניתן להוכחה
מהווה אמת מוכחת.


‘מאמין ש…’ #370

כמיהה להתערבות מיסטית

“אמונה” מבטאת כמיהת של פרט להתערבות מיסטית במציאות למימוש רצונו.

בהיות אמונה הנחת קיום ללא נטל הוכחה,
שימוש ב’אמונה‘ במקום ‘אפשר‘, ‘הערכה, השערה‘, ‘התכנות‘, ‘תקווה’,
בהתייחסות פרט למאורע במציאות שכולל מרכיבים במורכבות שלא מאפשרת ודאות או חיזוי,
שימוש ב’אמונה‘ מבטא ייחול להתערבות מיסטית, לא רציונלית.


אמת #25

ניתן לאישוש

תוכן נתון להוכחה או הפרכה רציונלית, נסמך על ידע,
שפרט יכול לתפוש באופן שתודעה זרה עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת


ב”אמת” #299

אמירה לא ניתנת לתיקוף

הוספת “באמת” לאמירה, טענה, עמדה או נראטיב, מעידה על מודעות או תחושה, שהאמירה לא ניתנת לאימות ולכן נסמכת על ביטוי חיצוני לנסוך תקפות חסרה.

ביטוי לחיזוק טענה שאינה מגובה בעובדות שבדרך כלל מבטאת עמדה או נראטיב.

פרדוקסלית, השימוש ב’באמת’ מחליש אמינות מאמירה, שכן השימוש בו, באמת wink, מבטא חוסר יכולת תיקוף.


אני #300

סובייקט

מכלול אורגני מכיל תודעה, שמסוגל לתקשר עצמונית את המילה ‘אני’.


אנרגיה #244

תוצר מפגשי כוחות

תוצרים ממשיים – חום או תנועה – ניתנים למדידה שמשתחררים בכוחות מתממשקים.

צריכת אנרגיה יזומה מתועלת לתוצרים בכוונה מקדמית.

התנהלות רציונלית:
מוכוונות לחיסכון אנרגטי; צריכת אופטימלית להשגת תוצר רצוי, למניעת בזבוז משאבים
♠ אם התוצר לא יושג,
או שניתן להשיגו בפחות אנרגיה.


אסתטיקה #47

יחוס לרעיון או לחיווי ראייה, שמע,
שאינו צורך קיומי או יישום מקדם,
ערך חיובי
בשל התאמתו לערכים חיוביים
שהוטמעו מקדמית.

בשל ריחוקו משרידה ומפרקטיקה מקדמת,
עיסוק באסתטיקה מחווה על שפע ורווחה מנטלית,
ועל יכולת הקצאת תשומות אינטלקט.

זהו רובד התפתחותי מעל רגש פיזיולוגי.


אפשר ##


אצילות #263

ערכיות נשאפת, מנותקת מהשפעה

בעל ערך נתפש גבוה.

הכרה במעמד רשמי או בהתנהגות עצמונית מובחנת חיובית ולכן נשאפת – כ-הגינות, נדיבות, אדיבות,
תוך ניתוק ממאמצי השרדות, מיישומים תועלתניים מיטיבים זמנית מקומית ומהשפעה זולה ומפחתת.


“[לא] בא לי” #279

התייחסות לרצון ללא הסבר

ביטוי ילדותי, חמוד, מגניב, מבטא שלילה או רצון למימוש יצרי, נמנע מהסבר רציונלי לדחייה או להעדפה.


בדיה תודעתית #66

חוויה שלא הייתה כמציאות

ידיעה של פרט שחווה מאורע שלא נכח בו, או שנכח במאורע וחווה מה שלא קרה;
תחושת הווה של מעורבות במאורע בעבר,
כשתודעה זרה נוכחת באירוע, שוללת קיום או התכנות.

שקר: קיימת מודעות לבדיה [– לא ניתן להוכחה אמפירית].


תכלית בדיה תודעתית #305

קידום ערך אישיותי

נעשה במטרה אינסטינקטיבית, לא מודעת, לצרכי תחזוק וקידום תמהיל ערכים רעיוניים עכשוויים (בעת תחזוק הבדיה), ומתוך כך ממשיים של פרט.

יש לצפות שבדיה מודגמת אינה חד־פעמית, אלא מהווה חלק ממערכת הפעלה אישיותית.


ביטחון #388

הומאוסטאזיס. קיום מיטבי

תחושת רווחה נשאפת של קיום מיטבי – הומאוסטאזיס,
בה תודעת פרט חופשיה, אין לה צורך להקצות משאבי הישרדות להגנה מפני איום על קיום של ערך גבוה עבורה.


בקרה רציונלית #181

בחינת סבירות

הליך עימות מרכיבי תפישה עם סבירות ומציאות, באמצעות חיפוש נתונים מקדמיים, טעויות מוטמעות, ערעור הנחות מקדמיות, ניטרול הטיות בעלי־עניין ורגש של מחזיקי תפישה.

שימוש בתיקוף המידע ובחינת היסקים מאורגנים בדירוג קשרי סיבה–תוצאה,
בכוונת תחילה שבעלי תודעה זרה יוכלו לבחון ולהבין את מכלול מרכיבי הסוגיה, יחפשו בהם כשלים מערערים, ולא ימצאו.


בקרה רציונלית – אישוש | הפרכה #182

תפישה: תמיכה | שלילה

עימות מרכיבי תפישה עם סבירות ומציאות באמצעות ניסיונות הפרכה של נתונים מקדמיים, ערעור הנחות בסיס, ניטרול הטיות עניין ורגש.

אישוש
איתור מרכיבים תומכים.

הפרכה
תפישה תקפה זמנית, עד הפרכה.
איתור כשל – תפישה מופרכת עד ניסוח מחודש.


ברירת מחדל #163

האפשרות שתמומש בצומת אפשרויות, אם לא נעשתה בחירה.

ChatGPT אישר:

ברירת מחדל ChatGPT
אישור ברירת מחדל ChatGPT

גורל #142

סדר התרחשויות שנקבע טרם קרותן

יעד מיסטי, מיוחס על ידי בעלי תודעה אמונית לרצון של כוח עליון מארגן, באמצעות סדר ארועי מציאות מקדימים ובלתי נמנעים.

תפישתגורל‘ שמוחל על ידי כוח עליון מהווה תשתית אמוניות דתית ולאומנות מדינית.

במניפולציות תודעתיות, דתות מטיפות למאמינים במצוקה פרוטוקול הנחיות, שמבטיח להיטיב איתם מול אימת גורל עלום. מערך טקסים, קמעות, זבחים קורבנות, לחשים, נדרים, תפילות, צומות, תעניות ואיסורים אמור לרצות כוחות עליונים עלומים, המזמנים עליהם, לאמונתם, אירועים ‘גורל’יים.

רציונליות שוללת כוחות עליונים, סדר ידוע מוכתב, אינה מכירה בהתכנות מושג ‘גורל’, בזה למיישמי פרקטיקות מיסטיות.


גורל | קארמה #147

עתיד אדם נקבע על ידי מעשיו או מראש |
מציאות תגובתית מיסטית למעשים

גורל אלוהי

אחרית האדם נקבעת על פי מעשיו או שנקבעה מראש (פרה-דסטינציה בלתי נמנעת), עצמים וחיות מהווים אינסטרומנטים סבילים, הסדר האלוהי מואנש ונתון (על פי גרסאות זרמי דתות מסוימות) למשא ומתן ולריצוי זעם האל גם לאחר המעשים.

קארמה

מעשי אדם משליכים בקשר מטפיזי על המציאות, כשמרכיבי הסדר במציאות מתחשבנים ומגיבים אקטיבית לערכיות מעשיו.


גחמה #159

קפריזה, התנהגות פתאומית

תיוג ביקורתי
על התניה התנהגותית פתאומית, מספקת סנטימנט, לא אינסטינקט,
שבבחינתם תוצריה נתפשים שלילית.

דחף כמניע פעולה, נחשב
♠ לנָחוּת מהליך נשאף – סָדור, רציונלי, שנתפש כאיכותי וראוי, שהיה מניב תועלת או ערך חיובי לו כן היה ננקט,
♣ לביטוי אישיותי אותנטי.


גירוי #123

חישה; עיבוד חיווי מתווך

עיבוד (אם אורגני – תודעתי) של חיווי פיזיולוגי או מכני מתווך על־ידי קולטני טעם, מגע, ראייה, ריח, שמע.

לאחר עיבוד הגירוי תתכן תגובה של פעולה אקטיבית או פסיבית.


גמילה #136

המנעות מהנאה שהותמרה לצורך

תהליך מצמצם עד מפסיק צריכה של פעולות או חומרים
שבתחילת צריכתם הסבו הנאה,
בהמשך הועלו לרמת התמכרות – מחסור בהם משפיע על איזון פיזי או רגשי.

תהליך הגמילה סופח משאבי השרדות שחורגים מסיפוק הנאה.

מטרת הגמילה – לחזור לצריכה מבוקרת ונשלטת עד כלל לא.


גן עדן | גיהנום #126

לא בנמצא.

חתירה לפתרונות רעיוניים מוחלטים
– יוצרי טוב, מונעי רע, אבסולוטיים –
מעידה על פוטנציאל סיכון של האידאליסט החותר;

פועל ממצע של
♠ מכניקה תפישתית מצמצמת מורכבויות,
♣ החצנת מוטיבציה מצוקתית,
♥ פוטנציאל אלימות,
♦מניפולציה מסתלבטת על חולשת הקהל.


געגוע #331

תחליף חסר

חיווי תודעתי, שתחליפים למושא הגעגוע – הסנטימנט הלא מסופק – (לא) מספקים.

עוצמת געגוע תלויה ב

 • קרבת מושא הגעגוע לחשיבות הסנטימנט במבנה האישיותי,
 • מידת סיפוק התחליפים; מידה נמוכה, געגוע רב.

דאטה #199

תוכן גולמי לעיבוד

תצורה מקדמית, פרוטו־מידע, של תכנים בסיסיים, שאמצעים נטולי תודעה יכולים למדוד, לעבד ולשמור, טרם הפיכתם למידע נגיש להבנה של תודעה אנושית.


דאטה | מידע #200

דאטה היא תצורת תוכן גולמי טרום הסבתו למידע נגיש לעיבוד תודעתי.


דז’ה וו #68

חוויה שנחוותה

חיווי תודעתי, תחושה,
שביטוי מציאות בהווה
נחווה בעבר.

תעתוע תודעתי,
קשור לתחושה, ללקות קוגניטיבית מקומית, זמנית,
לא למציאות.

תופעה נורמלית רווחת,
בעצימות גבוהה אצל בעלי ‘תודעה רחבה‘,
שמייחסים לתוצרי תודעתם תקפות מציאותית.


דחיית סיפוקים #278

מניעת סיפוק רצונות פיזיולוגיים

מימוש רצונות מספק יצרים, הנאה.

פרטים נבדלים ביכולת לנהל מימוש תשוקות, בעיקר בהיבטים פיזיולוגיים, לדחותם בזמן או בכלל, אם בשל ראיית טובתם או בשל תגובתיות לסמכות.

היבטי מימוש רצון שנתפשים כבעיה בדחיית סיפוקים מתוייגים כלקויות ב

🌖 ‘שיקול דעת’
🌗 ‘התמכרות
🌘 ‘נורמליות’
🌑 ‘פשע’.


דחף, אימפולס #271

פעולה פתאומית שלא רוסנה

התניה לפעולה שמטפלת בגירוי בהקשר מיידי ולטווח קצר, טרום בקרה רציונלית.

תיוג ‘פעולה אימפולסיבית’ – תפישה בבחינה לאחור (– רטרוספקטיבה), כהתנהגות פתאומית שלא רוסנה בבקרה רציונלית.
נראה, שלו ננקטה בקרה, הריסון היה מיטיב עם בעליה, גם לדעתם.


דילמת טיפול בחרדה #92

הגברה או הפחתה

בחשיפה למופעי אימה עם התכנות נמוכה,
האם

😇 הגברה:
שיתוף פעולה עם חרדה כמהה לאשרור האיום;
סיוע להרגעה, ספיחת אמפתיה מיידית, זולה,
אך גם מיצוק לגיטימיות חשש מה לא סביר שיקרה,

או,

📊 הפחתה:
הפרכה רציונלית של לגיטימציית החשש מהתכנות נמוכה שיארע בעתיד.


דימוי #77

יניקה מאחר

אמצעי מילולי
לתיאור אובייקט ממשי, תפישתי, ויזואלי או דמיוני־רעיוני,
בהשוואתו לאחר, מוכר.

דימוי בינארי ➕➖,
או מורכב.

🖌️🆓 אמנות:
השלכה ומתיחת דימויים בדויים באופן חופשי,
בטקסט, צליל או גרפיקה.

🖋️🔎 רציונליות:
הֶקשר ישיר סדור, שטרם הופרך,
לתקשור מציאות לתודעה מבקרת.


דיסוננס קוגניטיבי #101

ערכי התנהלות סותרים

התמודדות תודעת פרט עם ערכים סותרים ביחס לסוגיה מסוימת.

הקוהרנטיות ההתנהלותית נפגעת
עד ליישוב הקונפליקט (או התעלמות)
באמצעות דירוג ערכי התפישות הסותרות והכרעה על סדר העדיפויות ביניהן.

מיומנות איתור דיסוננס(ים) מודגמת לרוב על חיוויי תפקוד תודעה אחרת, פחות על שלי 😀.


דמוקרטיה #1000


דמוקרטיה ייצוגית רובית | יחסית #109

רוב זוכה בכל | שיווי משקל נזיל

רובית

בהצבעה מתמנה הזוכה ברוב.
פשוטה, מעצימה רוב, חותרת הכרעה ומשילות.
מקור בריטי, מיעוט מפלגות.

יחסית

מינוי יחסי למספר מושבי הנציגים.
מסורבלת, מייצגת מיעוטים, נתונה למניפולציות ולמיקוח מעבר לייצוג האלקטורט.
סרבול קואליציית מפלגות.


דמוקרטיה ישירה | ייצוגית #108

הכרעה אזרחית | בחירת נציגים מכריעים

ישירה
הצבעת משתתפים בנושאים עיקריים.

 ייצוג הרוב, לא יעילה, נתונה לסנטימנט בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה.
אינטואיטיבית, כעת אפשרית טכנולוגית.

ייצוגית
בחירת נציגים מכריעים.

מאפשרת חריגת נציגים מכוונת מצביעיהם.
מורכבת, מופשטת, בחיכוך מתמיד.
מיושמת ברוב הדמוקרטיות המערביות.


דמוקרטיה מתגוננת #111

אוקסימורון אוטו-אימוני

החלה על דמוקרטיה הגבלות חופש ואיסורים אנטי־דמוקרטיים, כדי לשמר את שלטון ותפישות המשיתים.

על־פי רוב, יוזמת ימין מגייס רציונל
להישמר מפני אימת פרוגרסיה
או,
להתגונן מאיומי אלימות קונסרבטיבית רדיקלית, עוד פחות דמוקרטית.


דמוקרטיה, שיטת ממשל מושלמת #112

לא ייתכן יישום מושלם

שיטת ממשל דמוקרטי היא תמהיל תפישות של מוקדי כוח ועניין בעת כינונה.

אין פרקטיקה מושלמת לתצורה שלטונית כלשהי,
ואין שתי מדינות עם שיטה דמוקרטית זהה.

כמיהה לשיטה מושלמת מעידה על השואף,
שדומה לכמיהה לפופוליזם אישי סמכותני, לא דמוקרטי.


דמוקרטיה, שיטת ממשל נשאפת #114

הכרה שאין שיטה עדיפה

מערך אנשים, חוקים, ומוסדות המאפשרים תשתית סדר יציבה,
תוך בקרה, עדכון, חיפוש ותיקון תקלות ועיוותים,
באופן שמבטא את תמהיל התפישות, הרצונות והערכים המוסכמים על רוב המשתתפים
כמקדם אותם אישית יותר משיטות שלטון חלופיות.


דמוקרטיה שלטון הרוב, ממשל העם #107

מתח בגישות

עממי, קונסרבטיבי:
מעצים את זכויות וצביון הרוב,
את הסמכות המשטרית באמצעות מנהיג סמכותן, נערץ, לטווח ארוך.

ממשל העם

פרוגרסיבי:
מקדם את זכויות הפרט והמיעוטים
ומבקר תדיר את המשטר הזמני וליקוייו בריבוי היבטיו.


דעה #205

התייחסות לנושא

מענה ערכי נטול יישום, או אופרטיבי – הצעה פרקטית,
המתייחס לסוגיה רעיונית עם השלכות ממשיות.

תמהיל של:
♠ מענה לתפישות – סינתזה רציונלית של סנטימנטים וערכים מוטמעים, מודעים ושאינם
♣ הטייה אישיותית לטפל ברבדים מופשטים
♥ השפעות סביבתיות.


דעה, מיצוק #207

נטייה לדבקות

לתודעה נטייה לדבוק בדעה, למצקה ולתקף אותה באמצעות חיוויי מציאות.

תהליך הטמעת דעה מורכב, עתיר משאבים ומשמעותי בריבוי ממדים ומשמעויות.

בחשיפה למצב חדש, אבולוציונית, יעיל יותר להתבסס על דעות והנחות מקדמיות מוטמעות מאשר להתייחס לכל אירוע כ’חדש’, נטול דעה לגביו.


דעה, ניסוח #206

התפתחות שכלית

עם פיתוח מיומנויות קוגניטיבית לטפל במורכבות, הפשטה, וניסוח, מאומצות ‘דעות‘ בהתאמה אישית.

ה’דעות‘ – השפעות של תוצרי בית גידול, קהילה אופפת, מוסדות חינוך, השכלה ודת, תקשורת – מתווכות באמצעות דמויות סמכותיות לפרט, ומוטמעות לאחר כיוונון והתאמות להטיות אינטלקטואליות אישיות.


דעה | עמדה #210

אבסטרקט | פרקטיקה

🟥 דעה – הפשטה
תמלול התייחסות סינתטית לנושא מסוים, לא מחויב לפרקטיקה.

🟧 עמדה – פרקטיקה
תמלול של כוונות יישום בהתמודדות עם מציאות מאיימת על מימושן.
עמדה נסמכת על דעה מקדמית במטרה למקסם את מימוש היבטיה.

דעה, שינוי #208

אם שימור מזיק

שינוי דעה כרוך בערעור תפישתי, מתחולל כאשר בעליה מזהה
♠ שהמשך החזקתה נתפש כמזיק,
♣ אומץ נוסח דעה חלופי.

תודעות נבדלות במידת נטייתן לשמר או לשנות תפישות מקדמיות.


דת #34

ציוויים לתחזוק קהילה

מערכת ציוויים, ערכים ומסרים
להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון.

נשענת על כמיהה לכוח־על מארגן
שימגר את איומי הלא מובן והבלתי נשלט,
שישיג את הלא ניתן,
מתווך באמצעות נרטיבים תומכות.

הטמעת ציות ביישום ציוויים וטקסים,
ובאיום של כוח־על בעונשים ובהבטחות תגמול.


האם יש חוויה אנושית ללא תמלול? #120

לא.


הבחנה נטיית אישיות #72

טיפול במציאות או ברגשות

בחשיפה למצב,
אישיות נוטה

😱 להקדים טיפול ישיר ברגשות
באמצעות מתיחה/ כיווץ היבטי מציאות
ואז לטפל בה,

או,

🔧 לכנוס את מכלול הידע, הניסיון, ההעדפות וההטיות
לטיפול בהיבטי מציאות,
ואז
לבחון האם יש סיפוק הצלחה רגשית
או תסכול מכשל ואז טיפול נוסף.


הבנה #6

פיענוח מידע

חיווי תודעתי
על פענוח מערך היסקים והיררכיה, קשרי סיבה–תוצאה,
של מידע שנקלט מחושים
באופן שמאפשר פעולה שתניב תוצאה חזויה, טרם פעולה.

נקודה בזמן,
בה תודעה מחווה
שפענחה את מערך ההיסקים וההיררכיה,
את קשרי סיבה–תוצאה,
של צבר מידע נקלט.
בקרת הבנה:
האם פענוח ההיסקים, ההיררכיה וההקשרים,
מאפשר יישום פעולה
שתניב תוצר של כוונה מקדמית?


הגינות #227

חלופה שווה

חלופת תשומות וטובין ממשיים, רעיוניים או אנרגטיים, באופן שנתפש כישר, גלוי, נטול הפתעות, מתכוון ותואם את הערכת השווי של הניתן והמתקבל לכל אחד מהצדדים לפני ואחרי החלופה.


הדדיות #188

מוטאליזם, החלפה טובין

בעלי חיים (אורגניזמים) מחליפים לטובתם, לעיתים להישרדותם, מהויות טובין, ממשיות או רעיוניות, שונות במהותן ובערכן.


הדדיות | סימביוזה #190

אנושית | ביולוגית

הדדיות אנושיות

תצורת תקשורת; יוזמת ומגיבה הכרתית. מנעד תוכן ההחלפות כולל פעולות וטובין ממשיים (- מחוות נתפשות), אך לא אורגניים ואינם קריטיים לשרידה.
הדדיות משפיעה על איכות חיים, יוזמה ותגובתיות לה מהווה איכות אנושית מאפיינת פרט.

סימביוזה ביולוגית

נטולת מורכבות ובחירה; זו תלות השרדותית של לפחות אחד מהשותפים במהות נצרכת.


הוויה קובעת תודעה #97

תפישת מציאות ‘נכונה’.

חיוויי מציאות שנתפשים על־ידי חושים,
מתעבדים בתודעה סינתטית – ללא הטיות מקדמיות.


הומאוסטאזיס #389

אורגניזם, יציבות מיטבית

מצב נשאף בו אורגניזם מאִוזּן ויציב פיזיולוגית, כימית ורגשית, מתואם עם מכלול מרכיביו לתפקוד מיטבי.

בשל החשיבות ההישרדותית, במודע או אינסטינקטיבית, אורגניזם מקצה תשומות לשמירת האיזון במטרה להימנע ממצב הישרדותי.


מצב נשאף בו אורגניזם מאִוזּן ויציב פיזיולוגית, כימית ורגשית, מתואם עם מכלול מרכיביו לתפקוד מיטבי.

בשל החשיבות ההישרדותית, במודע או אינסטינקטיבית, אורגניזם מקצה תשומות לשמירת האיזון במטרה להימנע ממצב הישרדותי.


הומאוסטזיס הכרתי #180

תודעה בשגרה

תודעה בשגרה, מצב מאוזן ויציב,
פועלת באמצעות הרגלים ורוטינות
לא נצרכת לכנוס משאבי השרדות והתאוששות מחסור,
אינה נדרשת לברור מערך פעולות רציונלי, לא מוכר, מאומץ ויקר תשומתית.


הזדהות #334

קידום הידמות

תחושה חיובית מודעת של הידמות להיבט מסוים של מצב אנושיהתנהגות פרט או רעיון.

מושא ההזדהות נתמך בסנטימנטים מוטמעים או בהתכנסות חברתית.


התכנסות הזדהותית #29

רצון להשתייכות ערכית

תחושת סיפוק מהזדהות והשתייכות,
באמצעות אימוץ ערכים אידאות, הנחות מקדמיותעמדות ותפישות, של פרט אחר, קהילה או רעיון,
בסוגיות חברתיות
שנתפשות כנאצלות.


התכנסות הזדהותית, איפיון #384

הטיה אישית

פרטים נבדלים בסנטימנט, בנטייתם, ברצונם להשתייך, לאהוד ולאמץ, או לבקר ולערער פרדיגמות, עמדות ורעיונות מקובלים.

התכנסות הזדהותית מתווכת על־ידי דמויות משמעותיות.

קשה לאבחן אם עמדה פוליטיתמתכנסת הזדהותיתאורציונלית‘.


התכנסות הזדהותית: תיווך ואימוץ #385

כריזמה סמכותנית

התכנסות הזדהות מתווכת (לרוב) באמצעות דמויות סמכותניות או כריזמטיות.

סיפוק מהתכנסות נובע
♠ מתחושת הזדהות עם הדמות המתווכת את מושא ההזדהות,
♣ מקרבה לנושא
♥ מרצון להשתייך לקהילת עמיתים, שהמתכנס מייחס לה ערך נעלה על שלו ומבקש באמצעותה לטפל בתחושת הערך שלו.


התכנסות הזדהותית, אימוץ עמדות #386

אינסטינקט ספיחת ערך, בהשתייכות

התנהגות אנושית מסכימה, מאמֶצת ומטמיעה, מרצון ולא במודע,
התייחסויות רגשיות, תפישתיות או ערכיות, בסוגיות קהילתיות,
כמענה נורמטיבי לאינסטינקט התנהגותי חברתי (או כאוורסיה).


התכנסות הזדהותית, נושאים #387

עמדות וטעמים נרכשים חברתית

הטיות חברתיות כ –
–♠ תפישות פוליטיות,
לאומנות,
♥ אימוץ סממני צביון קבוצתי,
♦ אהדה ספורטיבית,
הן דוגמאות רווחות להתכנסות הזדהותית.


התכנסות הזדהותית לחלש #48

עוצמה

הזדהות רגשית של חזק עם חלש יחסית לו בסוגיית החולשה:

⬅️ ‘לו אני במקום’ – השלכה מצבית של מצוקה על המזדהה,
⬅️ ‘אני חזק נדיב‘ – הגרת נדיבות של חזק ביתרון
על מי שבנחיתות מצבית יחסית לו
במטרה לספוח תחושת ערך וסיפוק רגשי.

האם ההזדהות מלווה גם בוויתור על טובין להעצמת חלש?


התכנסות הזדהותית לעוצמה #382

שאיפה נחותה

התכנסות הזדהותית, לבד או עם עמיתים, לבעלי יתרון יחסי
– הערצת דמות, ארגון, קהילה, קבוצת ספורט –
בשאיפה להעצמה אישית מחצינה תחושת נחיתות.


הזדהות רגשית #28

אמפתיה; הבנה של תחושות אחר

הבנה של פרט את התחושות של אחר (לרוב אך לא רק) במצוקה, והבעת השתתפות מקלה.

ההזדהות מתעצמת כלפי פרט אהוד
או ברגישות רבה לגורמי המצוקה.

עוצמת המצוקה של החווה גדולה, לרוב, מזו של המזדהה.

אמפתיה לסובייקט אחר מהווה כלי חברתי.
חוסר יכולת הזדהות היא לקות; פסיכופתיות, סכיזואידיות, אינסטרומנטליות.


החלה #165

קביעה של ריבון, בעל־סמכות,
על התחלת מצב חדש, שונה ממצב רעיוני מובחן – חוק, תקנה, מועד אירוע,
במרחב פרט–חברה–ריבון – היבטי שלטון, דת, משפט, מדינה,
עם משמעויות והיבטים ממשיים.

שינוי התוכן נתון להחלטה של בעל־הסמכות הריבונית, והחלתו אדישה לרצון הנתינים.


הטייה ##


הטלת ספק #40

ערעור לוגי

בחינת רעיונות, חיוויים, הסברים, מתומללים –
האם ובאיזו מידה
עומדים במבנה היררכי לוגי, ישומי, חזוי,
ניתנים להפרכה.

הנטייה ומיומנות הערעור מהווים בסיס לחתירה לרציונליות,
הכרחית ולא מספיקה,
לניתוץ פרדיגמות מקדמיות שהתמצקו.

היעדרה, מאפיין נטייה לאֱֱמוניות.


היבט #367

אספקט, פן

מרכיב אחד מסוים מתוך כמה של מהות אליו תודעה מתייחסת, אותו בוחנת, מעבדת.


היסטוריה #43

תיעוד מאועות

רצף מאורעות מתועדים
עם הֶקְשֶר משותף
על ציר זמן.

התייחסות לאירועים,
הסברים להתפתחותם,
הם פרשנויות,
תוצרי הבנה, הטיות, ערכי המתייחסים (– נרטיבים).


היררכיה #290

מדרג השפעה סדורה

סדר יחסים בין מרכיבים אחודים, כשלעליון יותר כוח השפעה על מי שתחתיו.

יחסי דירוג מתקיימים בטבע גם אם אין מודעות להם ובמסגרות חברתיות.

מקור ההשפעה ביחסי כוחות מובנים או בהסמכה חיצונית.

סיפוק צורך הישרדותי גבוה היררכית מסיפוק רצון מהנה.


היררכיית סמכות אנושית #291

יכולת החלת רצון

מארג יחסים בנושא סדור בין דמויות, בו למי שבמעלה המדרג יש יכולת מוסכמת לכפות רצון על מי שנמצאים נמוך יותר.


מטרת ניתוץ היררכיה #293

שיפור בהשוואה

דרישה לניתוץ היררכיה אנושית מוסדרת שואפת להיטיב עם הדורשים;

מטרת הדרישה:
לממש כוונה של ספיחת טובין ממשי, רעיוני, או רגשי, מול התנהלות של מוסד מדרג שנתפש כּמֵרע עם הדורשים או שמיטיב איתם פחות מציפייתם בהשוואה לאחרים.


מניע ניתוץ היררכיה #294

שיוויון | אינטרס

מטרת ניתוץ היררכיה מקדמת שיוויון נתפשת חיובית,
➖ ושלילית אם מיטיבה עם מנתץ יוצר עוול.

נדירים המקרים שדרישה לניתוץ היררכי אינה לטובת האינטרס של הדורשים.

רפורמות והפיכות במוסדות וגופים היררכיים כמשטרים, מוסדות, משפחות, שמיטיבות עם המנתצים משווקות כחותרות שיוויון.


ניתוץ היררכיה, החלפתה באחרת #295

שימור תשתית, שינוי אישי

אם נותרו התנאים שגרמו להתפתחות מבנה היררכי חברתי שנותץ,
יש לצפות שסדר חברתי חדש יצמח על הריסות ותשתיות הסדר המדרגי הקודם,
הפעם – בשירות פרסונות חלופיות.


הכרה #390

קשר עם מציאות

מצב בו
מכלול היבטים מנטליים של פרט
[– עיבוד של אינסטינקטים, סנטימנטים, מחשבות, ניסוח, הבנה, ידע, שפה, רגשות, תחושות רצונות, רעיונות…]
פעילים ומתפקדים בקשר דו־כיווני עם אובייקטים חיצוניים.


הכרח, כורח #161

בחירה נוגדת רצון, בשל איום בחלופה נתפשת גרועה בהרבה.

הנעה למניעה או לנקיטה
של פעולה, רעיונית או ממשית,
מנוגדת לרצון,
באמצעות איום – הכרה טרום פעולה של המוכרח,
שאמנם חלופה לפעולה אפשרית, אך לא כדאית, שכן תניב למוכרח תוצאות שליליות גרועות בהרבה ממימוש הכורח.
♠ ב’הכרח’ יש חלופות, אלא שהן גרועות בהרבה,
♣ האיום לא בהכרח מוחל על ידי מאיים, אלא תחושת איום עצמונית, על ההכרה – ‘אם לא אזהר, יאונה לי רע.’


הכרעה דמוקרטית #105

הצבעה

שיטת טיפול בסוגיה
של צֶבֶר פרטים מובחן,
בה בהכרעה על סוגיה מובחנת נידונה
תיענה ב ‘בעד’, ‘נגד’, ‘נמנע’,
לכל משתתף יחד קול אחד,
בכוונה מקדמית לשקף את תמהיל עמדת רוב המשתתפים.


הליך #325

פעולה ביורוקרטית או משפטית

פעולה  או שלב בהתנהלות ביורוקרטית או משפטית, חלק מתהליך.

הליך הוצאה לפועל, הליך בחירות.


הנאה ##


סנטימנט כהסבר רציונלי #155

תקלה כהסבר רציונלי

יישום סנטימנטים שנתפשים על ידי בעליהם
♠ כמשרתים את טובתם,
♣ כמספקים רגשית,
מוסבר באופן טבעי ורווח בטיעונים רציונליים.

תקלה.

תוצר תמימות או מניפולטיביות:
ניתן לממש סנטימנטים מקדימים באמצעים רציונליים,
לא מצדיקים יישום סנטימנט באמצעות רציונליות מאוחרת.

ניפוק הסברים, הצדקות, למה מאחרים או לא, למה מבזבזים או חוסכים, ובעצם זהו סנטימנט מקדמי שעליו מולחם הסבר, או מודבק רציונל, אחרי היותו.


הנחה #211

Assumption, התכנות קיום מרכיב

ניסוח טרום הוכחה של התכנות קיום מרכיב בתפישה,
שיחד עם מערך אמירות מקדמיות ועובדות נוספות
מהווה בסיס ליצירת מסקנה שמטרתה שבאמצעותה ניתן יהיה לנסח טיעון, הוכחה, תובנה או פעולה.

Chat GPT

שאלה

What is the following definition for: “Preliminary statement, linking other hypothetical statements and facts in order to provide a basis for creating a conclusion.”

תשובה

The definition describes the concept of a “preliminary statement” or “אמירה טרום הוכחה” in Hebrew.
It refers to a statement made at the beginning of an argument or discussion, which connects other hypothetical statements and facts to establish a foundation for creating a conclusion. The preliminary statement serves as a basis for the argument or discussion that follows and helps to provide context and coherence to the overall argument or discussion.


הסכמה #254

ויתור על עמדה למען יותר ערך

מצב בו בעלי עמדות נוגדות
בחנו וקבלו במודע עמדות אחר(ים)
בוותרם מרצונם על חלק או מלוא עמדתם המקדמית
בהבנה,
שהוויתור מקדם אותם יותר.


הסכמה | פשרה #257

ויתור להשגת ערך גבוה יותר | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

הסכמה

ויתור על חלק או מלוא עמדה מקדמית, כדי לקדם ערך גבוה אחר.

פשרה

נתינה או גריעה של חלק מטובין, מרצון, כדי לשמור על יתרת העמדה המקדמית של כל צד.


העדפה #


הערכה, השערה #31

ניסוח הנחה על המציאות,
ניתנת לאישוש אמפירי, לבחינה או ערעור,
עם התייחסות לסבירות התכנותה.


הפסד #216

תוצאה פחותה מסף מכוון ונשאף של השגת טובין – ממשי, רעיוני או אנרגטי – שהופק במועד ובהקשר מסוימים של פעילות מובחנת.

כלכלית
כשסך התשומות להשגת תוצאה עולה בערכו על התשואה.

מאבק
תוצאת הביצוע פחותה משל יריב באותה פעילות.


הפסד | ויתור #217

תוצאה רעה | חלופה חיובית

הפסד
הכרה בתוצאה פחותה מכוונה ורצון.

ויתור
תחושה חיובית בשל השגת ערך חיובי גבוה יותר מתחושת אובדן.


הפסד כוויתור = מניפולציה #218

[פרקטיקה אנושית נפוצה –]
הכרזה על הפסד כ’ויתור‘ היא מניפולציה של המכריז על עצמו או על שומעיו, במטרה להימנע מתחושת כשל, וזאת באמצעות יחוס כוונה מקדמית להפסד בכך שנעשה ויתור.

לעיתים,
הפסד שגורם תחושת כֶּשֶל שלילית מתויג כ’ויתור’ כדי לספוח תחושת ערך חיובית.


הפסד – עצימות #223

השלכות וערך טובין

תחושת הפסד מועצמת ככל שתמהיל
♠ הרצון המקדמי לנצח וההשלכות לאחריו,
ערך הטובין הנתפשממשי או רעיוני – שלא הושג,
♥ ההשקעה הממשית, הרעיונית והאנרגטית שנגרעה בניסיון לנצח,
♦ החיוויים השליליים החיצוניים,
גדול יותר למזדהה עם ההפסד.


הפתעה #157

אין מוכנות לחיווי

תיוג אירוע פתאומי בו תודעה נחשפת באחת, לחיוויים שלא צפתה ולא הייתה מוכנה להם.

מיידית לאחר ‘הפתעה’, תודעה כונסת משאבי עיבוד להבנת היבטים, להערכת משמעויות, לגזירת תגובות ולהקצאת משאבי תפעול.

לרוב, ‘הפתעה’ מיוחסת להתנהגות מיישמת סנטימנט, לא לתגובה אינסטינקטיבית השרדותית.


הקצאה #317

תכנון חלוקת משאבים במידה

תכנון כמותי לחלוקה עתידית של משאב – ממשי, רעיוני, אנרגיה או זמן – לגורם אחר.


הקרבה #58

החלפת ערך נתפש ברעיון גבוה יותר

ויתור ללא אפשרות חרטה
על טובין
עבור ערך רעיוני נשגב שנתפש כגבוה יותר,
מרצון ובמודעות.


התמורה הממשית המתקבלת בהקרבה פחוּתה כלכלית מהוויתור
כשרעיונית ערכית – גבוהה יותר בהיררכיית הערכים של ל’מקריב‘.


🔸הבנת הערך ה’מוקרב‘, טרום מעשה ה’הקרבה‘,
🔸ללא מודעות טרם ה’הקרבה’ – המעשה בבחינת טעות/ אילוץ/ ומתויג כ’הקרבה‘ לאחר מעשה במטרה לטעון אותו בערך חיובי נתפש לאחריו.


הקרבה #59

ויתור על טובין לטובת רעיון

טובין ממשי או רעיוני בעל ערך, שניתן בהסכמה*,
לרעיון נשגב (– כאל או מדינה)
שערכה הריאלי של ההקרבה נתפש כנמוך יותר ממימוש הרעיון.

אידאת השיחלוף הנשגב נמתחת מלאכותית* בשימוש רווח גם לתיוג הפסד טראגי, עצמוני ונכפה.

* הפסד כפוי אינו הקרבה.


הרגל #173

אימוץ תודעתי על ציר זמן מתמשך
להפעלת תוכנית סדורה של פעולות רעיוניות או ממשיות,
כתגובה לגירוי מובחן.

הרגל מתמצק בחזרתיות קבועה – כשגרה נינוחה של עוררות תודעתית נמוכה.

נטייה לאימוץ הרגלים מהווה מאפיין תודעה מובחן.


הרגל | התמכרות #177

הרגל – התנהגות.

התמכרות – הרגל שהותמר לצורך פיזי או מנטלי
שאי־סיפוקו מאיים על תקינות תפישה קיומית.


הרגל, מניעה #174

מניעת ישום הרגל היא הפרת שגרה.
הפרה תתרחש כדי לטפל בגירוי גבוה יותר במדרג החשיבות.

ישום הרגל מספק תועלת או סנטימנט.

הפרת הרגל תקרה בעקבות
⬛️ התעוררות אינסטינקט השרדותי
⬛️ או החלטה רציונלית
▪️ לספק רגש חיובי חילופי אחר
▪️ או לטפל בפוטנציאל נזק.


הרגל | רוטינה #176

הרגל – התנהגות.

רוטינה – תוכנית פעולות סדורה.


הרגשה #19

חיווי סובייקטיבי

תמלול סובייקטיבי מתומלל לגירוי תודעתי של
מצבים רעיוניים כ- שמחה, עצב, סיפוק, חרדה…
או
♣ ניבוי התרחשות במציאות.

להרגשה רעיונית יתכנו גם חיוויים פיזיולוגיים ממשיים כ-צחוק, דמע, קול, הזעה, הסמקה…


הרגשה | עובדה #361

פטור מ– | בקרה רציונלית

הרגשה – תמצית האותנטיות של פרט מסוים; היא פטורה מתיקוף אמת ובקרה רציונלית.

עובדהניתנת לתפישה גנרית; בתיוג ‘עובדה‘, היא צלחה ניסיונות הפרכה וממשיכה לעמוד למבחן של תודעות זרות.


ביטוי הרגשה #362

פיזיולוגיה | מלל

ביטויי הרגשה פיזיולוגים כ– צחוק, דמע, יזע, סומק, רעד…,
מהווים תגובת המשך ההרגשה בתצורה שניתנת להבחנה של תודעה זרה.

תמלול הרגשת פרט הוא שיקוף של תחושה פיזיולוגית סובייקטיבית, מותמרת רציונלית וככזו מהווה רובד נפרד נתון למניפולציה ופרשנות.


תהליך החצנת הרגשה #363

קליטה > עיבוד > פיזיולוגיה > תמלול > החצנה

 1. קליטת מידע בחוש או ממלל
 2. עיבוד תודעתי של המידע
 3. ביטוי פיזיולוגי של ההרגשה (יכול להיות מובחן חיצונית לפרט הקולט או שלא)
 4. תהליך ניסוח, התמרה של תחושה למלל
 5. ביטוי מילולי של ההרגשה.

תמלול הרגשה: הַתְמָרות #364

התכת רכיבים נפרדים

תמלול הרגשה –
תהליך בחירת מילים, ניסוח ושימוש רציונלי בכלים תקשורתיים
לתיאור ביטוי פיזיולוגי
מנותק, בממד אחר,
שמותמר לרעיון מופשט של מצב תודעתי,
ושוב מותמר בתקשורת לקליטה, תפישה ופרשנות של תודעה אחרת.

[הניסוח הממסססורררבבל מכולם? cool. אמשיך לנסות לשפר אותו.]

“Colorless green ideas sleep furiously.”


תמלול הרגשה: בעייתיות #365

אבסורד (טלפון שבור)

תמלול הרגשה
כרוך בהתמרת היבט פיזיולוגי לתיאור רעיוני
ואז לביטוי תכני לתקשור לתודעה אחרת קולטת,
שעשויה להבין אחרת את כוונת הפרט המנסח בהתאם להטיות, סנטימנטים, פרדיגמות, מקדמיים של הפרטים המעורבים.


תמלול הרגשה – רציונליזציה #366

התמרה לא אותנטית

הסברים להרגשה כ–
למה אני מרגישרוצה/ עצוב/ שמח/ מתבייש/ גאה/ נעלב …’
וכן עצימות ההרגשה
בדומה להסברים על היות ומימוש סנטימנט,
אינם יכולים להוות ביטוי רגשי אותנטי
אלא החצנת עיבוד רציונלי משרת עניין או תפישת ערך עצמי.


השלכה #78

שינויים נתפשים בעקבות פעולה:

 1. פעולה
  רעיונית או ממשית
  של אובייקט גורם,
 2. שינויים ומשמעויות
  לרוב מנטליים
  יתכנו ממשיים,
 3. אובייקטים
  עליהם נעשתה הפעולה
  ונבחנה השפעתה,
 4. סובייקט
  תודעה תופשת, מנסחת ומתייגת.

המרכיבים ניתנים להאחדה עד לסובייקט הכרחי.


השלכה הזדהותית #79

Projective Identification
החלת התנהגות החוצה (אקסטרינזית)

החלה של פרט
על אחר
יחוס, ציפייה,
שייאמץ התייחסויות רגשיות, תפישות ערכים, טעמים,
של המחיל.

אם מאפיין אישיותי – תקלה.


התגוננות #87

תגובתיות פיזית או רעיונית,
אינסטינקטיבית או מודעת,
בעקבות חשיפה לחיוויים מאיימים
על
🚑 שרידה או שלמות פיזיולוגית,
😂 תפישת נינוחות רגשית,
💵 טובין ממשי,
במטרה למנוע או למזער נזקם.


התמכרות #52

המרת הנאה לצורך

רצון, דפוס פעולה, צריכה, התנהגות, התנהלות,
מהנים,
שהתפתחו והתעצמו בהדרגה להתניה
עד להתמרתה
לצורך פיזיולוגי או מנטלי,
שמניעת סיפוקם מאיימת על התנהלות אישית ותפישת תקינות החיים.


התמכרות #135

צריכה – הנאה ⇐ מחסור – איום קיומי

תהליך שינוי לא רצוי
ממצב צריכה רעיונית או ממשית של פעולה  או חומרים המספקים ערך או הנאה,
למצב צריכה קבוע או מתעצם.

מחסור בצריכת הגורם שאליו מכורים מערער איזון נפשי או פיזי, מחלץ התנהגות מצוקתית המדמה איום קיומי עד להספקתו.

הספקה מטמיעה ומעצימה את ההתמכרות.


התמכרות | כפייתיות #172

עיוות:
הנאה כצורך השרדותי | סבירות כמותית

צריכה שגויה עד בלתי נשלטת, רעיונית או ממשית
♠ התמכרות –
העלאת מימוש הנאה וסנטימנט לרמת צורך
שחוסר סיפוקו מחלץ תגובה השרדותית,
♣ כפייתיות –
הגזמה כמותית של מימוש פעולה סבירה
שמתמירה ערך ותועלת ב-בזבוז ונזק.


התנהגות (אנושית) #131

אינסטינקט–סנטימנט–התניה–רציונל

תוצרים רעיוניים וממשיים
מיישמים התניות של
אינסטינקטים וסנטימנטים
מבוקרים רציונלית מול גירויים פנימיים וחיצוניים.


התנהלות ##


התניה #132

תגובה אופיינית לגירוי מוכר

תוצר התנהגותי
של פיתוח תודעה
תשתיתי, ראשוני, טרום בקרה רציונלית,
של תגובה – ‘אז’
לגירוי מקדים – ‘אם’.

תגובה
♠ לאינסטינקט הישרדותי, מיידי,
♣ לסנטימנט מקדם הנאה, על ציר זמן.

מערך התניות אישי מתפתח מתייצב, נקרש,
לעיתים מבוקר ומרוסן,
מהווה ‘טביעת אצבע‘ תודעתית.


ויתור #214

הכרזה על מניעה, נתינה או דחייה עצמונית של טובין ממשיים או רעיוניים,
מרצון חופשי ובמודע להשלכות ההפסד ולערכים הנמנעים, טרם ההכרזה,
כדי לממש ערך, ממשי או רעיוני, שנתפש כגבוה יותר מהטובין שנגרע בהסכמה.


ויתור | פשרה #256

הפחתה מעצמי, להגדלת ערך חלופי | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

ויתור

הסכמה חד־צדדית על מניעה, נתינה או גריעה של טובין.

פשרה

הסכמה בין צדדים שונים על נתינה או גריעה של חלק מטובין כדי לשמור על יתרת העמדה המקדמית של כל צד.


זהירות #86

הקצאת תשומות הכרתיות, מודעות,
לטובת נקיטת אמצעים ממזערים עד מונעים
נזקי השלכות של איומים נתפשים
על
🚑 שרידה ושלמות פיזיולוגית,
😂 תפישת נינוחות רגשית,
💵 טובין ממשי.


זהירות #104

הגבלת רצון להגברת בטחון

מוכנות
➖ להגביל מימוש רצון,
להקצות משאבים,

במטרה
➖ להקטין סיכון הפחתת ערך של טובין נתפש,
➕ להגביר תחושת ביטחון.


זמן #71

היבט של ממד תנועה

התייחסות תפישתית
לממד עצמאי (לא ניתן להשפעה)
(אך כן) ניתן למדידה אובייקטיבית,
של רצף תנועה רעיוני,
חד־כיווני,
שמוחל על כל דבר נתפש.

הווהרעיון דינמי על ציר זמן, מבחין בין
עברמה שקרה,
עתידמה שאולי יקרה.

מהות ממד הזמן נתפשת על־ידי תודעה אנושית,
שנעזרת לכימות והשוואה במכשור חיצוני.


זמן, עבר #284

קרה בממד זמן

כל מה שקרה בממד הזמן, הסתיים או עדיין קורה בהווה ואולי ימשיך בעתיד, אצור בזיכרון אישי, וייתכן שהוא בדיה תודעתית – “העבר הוא קונסטרוקציה שאנחנו מייצרים בהווה.” – דוקטור יצחק בנימיני.

האישוש לקיום מאורע בעבר הוא התייחסות דומה למרכיביו בתודעות זרות.


זמן, הווה #285

הפרדה רעיונית בין עבר לעתיד

נקודה רעיונית בזמן, נטולת ממשות, שמפרידה בין העבר – מה שקרה, לְמה שאנחנו משערים שיקרה – עתיד.

כל התייחסות לכל נושא נעשית בנקודה המופשטת של ‘כעת’.

ישנם מאורעות שהתחילו בעבר, עדיין הווים, וניתן להניח שיימשכו גם בעתיד.


זמן, עתיד #286

שאולי יקרה

מה שייתכן שיקרה בממד זמן, שבהווה כלשהו ניתן להתייחס אליו לאחר שהותמר לעבר.


זמני #270

מצב קיים יסתיים

הבנה מצפה שמערך תנאים אחוד ובמתכונת מסוימת יסתיים וישתנה למצב אחר,
בשל כוונת שולט במצב,
או,
בשל תנאים חיצוניים שלא מאפשרים המשך מצב קיים.


חופש #53

אידאה
של אפשרויות מחשבה ופעולה
ללא מניעה, מגבלות, אילוצים, הכרח או כפייה.

מחשבות ופעולות מונָחות על תשתיות מקדמיות
שמאפשרות את קיומן,
מכתיבות את התנהלותן ואת תוצריהן.

חופש מוחלט לא ניתן ליישום.
אפשר לחתור להסרת מגבלות.

אין ‘לתת חופש’ לאחר.
ניתן להסיר מגבלה שהושתה.


חוק #228

ניסוח קביעה על ידי בעל סמכות
על קיום או איסור פעולה מסוימת בתנאים קבועים.

על הקביעה להיות ניתנת לאכיפה,
ולנקיטת אמצעים, סנקציות או עונשים, ידועים נגד המפירים.


חוש #197

קליטה פיזיולוגית של מידע

ערוץ פיזיולוגי לקליטת מידע לעיבוד תודעתי.


תחושה #333

תוצר חוש

התייחסות לאירוע במציאות באמצעות קֶלֶט של (לפחות) אחד מהחושים.

לרוב, תחושה מנוסחת לאחר עיבוד תודעתי.

תוצר תחושה עשוי להיות דחף פיזיולוגי, תגובה אינסטינקטיבית או רעיוניתהבנה.


חינוך #65

תהליכי לימוד להנחלת ערכים ונורמות התנהגות
באמצעות דמויות סמכותיות.


חירות #91

מימוש רצון

מצב בעיקרו רעיוני שמאפשר יכולת לממש רצונות.


חופש | חירות #192

הסרת מגבלות ממשיות | תפישתיות

🟩 ‘חופש’ – שאיפה להסרת הכרח ואילוצים
בעיקר ממשיים, שעשויים להיתפש גם על־ידי תודעה זרה, על מימושי רצון.

🟦 ‘חירות’ – תפישת חופש מופשטת;
שאיפת פרט למצב נטול השפעות פנימיות וחיצוניות, שמונעות יישום רצונות מתומללים.


חלום #70

הכנת תודעה למציאות

הכרה רדומה, עם התניותיה, ללא שליטה, מודעות ובקרה רציונליים,
בודה התרחשויות רעיוניות מחיוויי מציאות מהעבר,
ברמות התכנות שונות – ממשיות עד מופרכות,
לתרגול, יימון ומיצוק סנטימנטים ופרדיגמות
כתגובות במציאות על מצבי בדיה שנחלמו.


חרדה #85

מצב ‘אימה’,
תוצר חשש ממימוש פוטנציאל מלא של נזק אפשרי,
בהתעלם מסבירות התכנותו.

חרדת 😱 טיסה ✈️

💻 פוטנציאל תקלה – מוות 💀,
🚐 סבירות התכנות תקלה נמוכה יותר מהגעה יבשתית לשדה תעופה ⚠️.

חרדה כטביעת תודעה

מנגנון תגובתי מאפיין –
לרוב, לסובייקט חרד, יותר ממושא חרדה אחד.


חשיבה #5

עיבוד מידע

תהליך אנושי של עיבוד מידע,
שנקלט באמצעות חושים, מתומלל,
לצרכי פעולה ותקשור.


חשש #83

איום טרם מימוש

תצורה מתונה, ‘אינטליגנטית’, של ‘פחד‘;
תיוג איום רעיוני או ממשי אך לא מיידי
לאחר עיבוד ותמלול.


טביעת תודעה #80

(הֶקְשֶר לטביעת אצבע)

סך ההטיות, התניות, העדפות, טעמים, רצונות, כישורים ומיומנויות
המהווים תווי אישיות יחודית, מאפיינת, תודעה מסוימת.

מרכיבי טביעת תודעה
נצברים ונטמעים במהלך חיים, מתמצקים לאישיות נתפשת.
די בחשיפה לביטויי חלקם כדי להבחין בין פרסונות.


טוב #264

מהות רצויה

תיוג מהות רעיונית או ממשית רצויה.


טובין #220

סחורה, מוצר או שרות – בעיקר ממשי, אך גם רעיוני – בעל ערך כלכלי, ניתן למימוש.


טיעון ##


טיפול בהוויה–תודעה: רציונליות/אי #99

שאיפה רציונלית:
לאמן וליימן תודעה, כאמצעי התנהלות במציאות,
תוך מזעור הטיות מעוותות תפישה,
במטרה
לשנות ולהתאים את המציאות במידת האפשר והיכולת לקידום רצון בעל התודעה.

טיפול ישיר בתודעה במקום במציאות – חיווי פסיכיות.
אי־רציונליות.


טקס #231

העצמה רעיונית

העצמה תודעתית של רעיון או אירוע
באמצעות יישום רוטינה מוטמעת
על מצע תוכן מעורר רגשית
למרכיביו:

 1. נושא
  רעיון או אירוע משמעותי – סיבת הטקס,
 2. תיווך
  סמל – פעולה או חפץ שרירותי, ללא יישום פרקטי, מוטמע ברוטינה כמייצג את הנושא בתודעת המשתתפים,
 3. אירוע מעצים
  יישום הרוטינה – הטקס.

תכלית טקס #232

מיצוק קהילה־פרט

טקס מיושם חזרתית בהינתן גורם מפעיל – trigger – מוסכם,
אמור להניב

למשתתפים
ספיחת תחושת ערך,
התעלות רגשית.

למפיקים
(יתכן) ערך ממשי.

למנהיגי הקהילה
מיצוק לכידות, בשימור צביון משותף.


טקס, שימור מסורת #117

ליכוד קהילתי

שחזור והטמעת פעולה,
בתאריך או באירועים קבועים,
למטרה שונה מתכליתה המקורית –
כדי להתמיר מהות ממשית להסמלה אבסטרקטית,
לצורכי תחושת העצמה אישית פרטית וליכוד קהילתי רעיוני.

ככל שיישום המעש המסורתי אבסטרקטי, מופרך, מהווה מטרה לעצמה, מוחצן צביונית, מונע טובין, צורך משאבים, חופש וסיגוף רבים יותר,
כן יתפש כנעלה יותר בקהילת המשמרים.


טקס = מניפולציה #233

הכוונת מצב תודעתי

פרקטיקה מתמירה רעיונית חפץ או פעולה ללא יישום מעשי לסמל,
כאינסטרומנט מתווך תודעתית רעיון ⇐ למהות
לשם יצירת תחושת מציאות שונה
בכוונה ליצור תפישה אחרת – להלן מניפולציה תודעתית.

– הסרת עורלה, הנפת דגל, הדלקת נר, הענקת מדליה, חבישת כיפה, עמידת בצפירה ובשירת המנון, שבירת כוס בחתונה…

ללא טקס, לרעיון או לאירוע היה נופך ועצימות שונה.


טקס, תכלית #234

העצמת לכידות קהילתית

קהילות חברתיות, שלטון, דתות, לאומיות, ארגונים ומוסדות חינוך מחילים סדר, מעצימים סנטימנטים מתכנסים הזדהותית, משמעת, ציות ותחושות משמעות באמצעות יצירת ותחזוק טקסים משותפים

פרטים סופחים ערך, נוסכים עניין, משמעות וסדר לחייהם, מיישומם.


טקס | רציונליות #235

יצירת אי־רציונליות ממשית

מטרת יצירה ותחזוק טקסיםפעולה רציונלית למימוש מניפולציות אי־רציונלית להפקת טובין רעיוני עם משמעויות ריאליות.

חתירה לרציונליות, למהויות ממשיות, נרתעת מטקסים כהבניות חברתיות וכמניפולציות תודעתיות.


טקס – תנאי | רוטינה #236

תנאי – הסמלה

פעולה חזרתית מובנית מהווה טקס אם כוללת רכיב הסמלה:
מרכיב שרירותי מוטמע, כאינסטרומנט תודעתי, מתווך בין רעיון או אירוע משמעותי לבין נושא הטקס.

בהינתן טריגר מובהק להתנעת פעולות חזרתיות ללא אינסטרומנט סמלי – לא ‘טקס’, רוטינה.


טקסים, הסמלה #237

העצמת הנושא

ככל שהאינסטרומנט המסמל מופשט, רגשי, מופרך ומנותק מפרקטיקה, מהווה מטרה שלעצמה, מוחצן צביונית, מונע חופש וטובין, צורך משאבים יקרים וסיגוף רבים יותר,
בשל מחיר ואנרגיה יישום והטמעה,
יתפש כנעלה יותר בקהילת המשמרים
וזה הסיבה להצדיקו ולשמרו.


טקסים, פרטים #238

פרטים נבדלים במידת נטייתם להפשטה טקסית;

יש מי ש

♠ ‘אינם זוכרים למה‘ –
הטמעה חברתית ללא בקרה,
קונפורמיות אינסטינקטיבית;
חתונה

♣ מתמללים –
טקסים כמייצגי סדר, התכנסות קהילתית ואמצעים לתפישה מובחנת של מרכיבי מציאות,
נורמטיביות קונסרבטיבית;
ברית מילה

♥ חותרי רציונליות –
ביקורת נרתעת מתעתועי הסמלה תודעתית.


טראומה #352

קוועץ’ תודעתי

צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


חשש טראומתי #353

ודאות מתגוננת

התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
שיש סבירות שישתבשו,
בביטחון שגוי שישתבשו,
וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


תיחזוק טראומתי #354

דיזוננס רציונלי

תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
✔️ להזדהות עם החווה,
✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


התייחסות לטראומה – העצמה רגשית #355

חמלה מקבעת

היענות לדרישת חווה טראומה להצדקה של התנהגות טראומטית, לא רציונלית,
במטרה טובה ונאצלת כתמיכה רגשית, כחמלה,
מהווה הקלה לטווח המיידי קצר,
ועלולה להטמיע ולמצק רגישות והשלכות שליליות לעתיד.


טראומה, רציונליזיציה #356

ייחוס סבירות

בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


פוסט טראומה, פירוק רציונלי #357

 עימות מול סבירות

שימוש בהסבר רציונלי להפרכת קשרים לא סבירים
בין תפישת המצב בעת הטראומה למצב עכשווי,
במטרה לשחזר התנהגות תגובתית נורמטיבית, שנסמכת על מערכת פרדיגמות טרום טראומטית.


אסטרטגיית טיפול בפוסט טראומה #358

חיזוק רגשי לפירוק רציונלי

הבעת הבנה ואמפתיה למצוקת הטראומה היא מצע מאפשר לפרק רציונלית למרכיבים ולהקשרים במטרה למנוע אימוץ והטמעת תגובות טראומטיות שמטפלות בחרדה ולא במציאות עכשווית ולחיזוק פרדיגמות קודמות.

התהליך עלול לגרום להתנגדות.


ידע #64

אינפורמציה – ארגון רעיונות

תפישה רעיונית של צבר פריטי מידע מאורגן בהקשרים לוגיים והיררכיים, ניתן לאחזור, לתקשור ולאישוש באמצעות תודעה זרה בנושא מסוים.


תחזוק ידע #194

הרחבה, טיוב ותיקוף

רציונליות שואפת לספוח ידע, לבקרו, לערער, לאשש, לדייק ולהרחיבו במטרה להפיק תוצרים מוספים מקדמים.

תחליף שגוי לידע – אמונה.


ידע | מידע #198

צבר אחוד, נגיש לתודעה, של פריטי מידע קשורים להבנת נושא מסוים, מהווה ידע.


יושר אינטלקטואלי #23

ללא השלכה אישית

תפישת מציאות, בעיקר בהיבטים ערכיים, שואפת לנתק השלכות אישיות.
חתירה לנווט על מפת התנהלות אוניברסלית.

אין ‘יושר אינטלקטואלי’.
יש חתירה ל-,
שכן אי אפשר להמיר סובייקט לאובייקט,
אלא לדמות בחינה נטולת פניוּת.

יושר אינטלקטואלי נדיר
לא בשל מחסור,
אלא, כי לא לו ביקוש.


יושר | יושר אינטלקטואלי #24

יושר

מידע מועבר,
ניתן להפרכה בבחינה חיצונית.

יושר אינטלקטואלי

תוכן כפוף לשיפוט ערכי רגשי של סובייקט,
אינו ניתן להפרכה,
אלא לשיפוט נקודת הבחינה,
נתון לדיון האם חותר ל’יושר אינטלקטואלי’.

בין יושר ליושר אינטלקטואלי


יחוס ערך לאתניות #119

לאומנות

עיסוק ערכי בהשתייכות אתנית

⬇️ מתוך שאיפה לספיחת כבוד, הבנה, חמלה, הגנה מהגחכה,
⬆️ או (כאילו) מתחושת עליונות אישית, או מהנחתת אחר, מהשתייכות מולדת לקבלת או מניעת זכויות,
מעידה אותנטית
על תחושת ערך אישית נחותה,
זקוקה ליניקת ערך חיצוני שרירותי
לשם פרקטיקה של קבלת טובין ממשי או רעיוני.


יאוש #381

ללא תקווה להטבה

הבנת פרט שתרחיש רצוי, מיטיב מצב משמעותית – ממוצב גבוה בהיררכיה של שרידות – לא יתממש.

[בשונה מ’היעדר תקווה‘, בו אין סבירות ולא ציפייה שתרחיש רצוי יתממש. (– אין תקווה לחזרה בזמן.)]


ימין – קונסרבטיביות – שמרנות #94

החלת שימור ערכים מוטמעים

החלת סממני צביון קהילתיים על מרחב ציבורי

הטיה ערכית והתנהלותית למימוש תמהיל סנטימנטים
🛐 אמוניים,
🏛️ לאומניים,
👰 משמרי התכנסות הזדהותית.

כמיהה ל –
💂‍♂️ היררכיה,
👮 סמכותנות,
🧝‍♀️ החלת צביון על מרחב ציבורי,
⛪️ קהילתנות,
📜רהב מלל, סמל וטקס.

נטייה ל –
🔨פשטנות רציונלית
🧙ולמורכבות מיסטית.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.


יכולת #298

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


ימין רעיוני #151 (לערוך מחדש, בפוסט)

גירוי בעלי סנטימנט אמוני לאומני, חשים קורבניות, מודרות ערכית ותרבותית, צמאי כבוד והכרה,
להזדהות עם סמכותנות מנהיגותית, מבטיחה גן עדן, שלא מתממש בשל דמון מאיים.

♠ מסרים פשוטים,
♣ כונסים הזדהות רגשית,
מניפולציות על האמת, מחוייבות לאינטרס,

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

ימין, אידאה #328

הקרבה למען רעיון

ספיחת תחושת ערך אישית,
מהקרבת טובין, החלת מגבלות על חופש הפרט בהווה,
של ציווי, סנטימנט, ערך, רוטינה, שהוטמעו בעבר
משרתים רעיון מופשט ש(לא) יתכן בעתיד.

מוכנות להקצות משאבי־כלל להגנה ולהחלה של יישומי ליבה על ציבור
גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לתפישה.


ימין, שאיפה #150

כפיית צביון ציבורי

החלה סמכותנית של סממני קהילה אמוניתלאומנית על מרחב ציבורי.

הצדקה

רעיונית: ערכים שמרניים מקדמיים,
♣ בטחונית: התגוננות מאיום דמוני,
כריזמת מנהיג נערץ.

מעשה

♠ הרחבת זכויות הרוב,
♣ הצרת זכויות הפרט,
♥ פגיעה בשיוויון,
♦ אפליית מיעוטים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.


יעד #144

תכלית להשגה

ניתנת לכימות, למדידה או לציון גאוגרפי.

בשל מובחנות זו, לעיתים, הגעה ל’יעד’ מחווה על התקדמות נשאפת לעבר ‘מטרה‘ רחוקה, גדולה, או מופשטת יותר מיעד מקדמי מסוים.


יעוד #145

הכוונת גורל

ביטוי לתפישה בה גורם שמיוחס לו עוצמה מיסטית מטיל על פרט תפקיד שמתגמל ערך נשגב.

טעינת ממדי גורל, מיסטיקה, העצמה, על ידי הסביבה או פרט על עצמו, לעיסוק משמעותי.

‘יעוד’ – תיוג כחיווי של שביעות רצון יתירה מכינוס כישורים ומשאבים לקידום מטרה נעלה,
או, הכרה מנחמת שעיסוק נבחר לא מתגמל דיו?

במקור – רציונל להנחייה דתית נשגבת להקצות בכורים, לוויים, כהנים (והמקבילות בדתות אחרות) לשמש את האל ולא בפרקטיקה גנרית מתבקשת.


יעילות #249

לא יעד, שאיפה; חתירה לשיפור מתמיד

ביטוי
להקצאת צבר משאבים ממשיים, רעיוניים, כלכליים, אנרגטיים,
פחותים, מינימליים,
על ציר זמן,
להשגת מטרה,
בהשוואה יחסית
לצבר משאבים שונה, מניב תוצר חלופי בתנאים דומים.


יצר #272

צבר תשוקות אחוד

מכלול תשוקות מובחן; לחיים, למין, תחרות, לספורט, לאמנות…

אורגניזם מקצה תשומות תודעתיות וממשיות רבות מסך תשומותיו לסיפוק יצריו.

מידת סיפוק יצרים משפיעה על מידת שביעות רצון – אושר, של פרט.

צבר היצרים, תמהיל התשוקות בַּצֶּבֶר, מידת עצימות הקצאת התשומות למימוש (בעיקר הרעיוניות), התסכול או ההנאה המודגמים ממניעת יצר או סיפוקו מהווה טביעת אצבע תודעתית של פרט.


יצר ≠ צורך #273

הנאה | שרידה

יצר
מניעת סיפוק יצר מונעת הנאה.

צורך
מניעת סיפוק צורך לא מאפשרת חיים.

קישור יצר לצורך שגוי; נועד
♠ לתאר את רמת חשיבות מימושו,
♣ צידוק ורבלי – לא רציונלי – להקצאת משאבי־יתר לסיפוקו.


יצר > תשוקות #274

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


יצרים, מימוש #275

מימוש רצונות כתנאי לאושר

ככל שהרצונות והייצרים הממומשים גבוהים יותר במדרג האישי, כן השמחה שמסבים עוצמתית יותר.

ולהיפך –
מניעת וריסון רצונות מעוררים תסכול מתון עד זעם בלתי נשלט התנהגותית.


יצר, רציונליות #276

סיוע, הקצאה וניהול

רציונל אינו סותר יצר.

שימוש ברציונל:

 1. סיוע
  למימוש תשוקות; כינוס משאבים, יצירת דרכי פעולה, בקרת ביצוע למיקסום כוונה.
 2. ניהול
  מדרג תשוקות למיטוב סיפוק מצרפי, מניעת מימוש סותר – בחיי חברה, חוקים מגבילים ומשאבים מוגבלים יש מצבים בהם מימוש תשוקות ימנעו אחרות, חשובות יותר.

יצרים, ניהול #277

מדרג וסתירת תשוקות

מימוש יצרים, צבר תשוקות – הוא מקור הנאה,
אינו דחף השרדותי בלתי נשלט.

מדרג הנאות – טביעת אצבע תודעתית.

תודעות מבקרות את משמעות היישום, הקצאת התשומות, עלות והפסד אלטרנטיבי למימוש תשוקות, כדי להניב הנאה מצרפית מיטבית,
בהטיות וברמות מודעות ויעילות שונות.

יריב #268

חולק כוונה, שלילי

תיוג למשקיע תשומות ואנרגיה, ממשיות ורעיוניות,
שותף למימוש כוונה להשיג אותה מטרה
באופן שמימוש רצון מתחרה – הצלחה – נוגד את רצון האחרים – יריביו.

ניצחון יריב אחד הוא הפסד ליתר.


יש #261

גישה אפשרית אליו

מקרה פרטי של ‘קיים’ –
נמצא בחזקת מי שמודע לבעלותו הרעיונית או הממשית שמאפשרת עריכת שינויים בתפישה לגביו.


ישום #281

Application, התמרת רעיון למציאות

תהליך עיבוד רעיון והתאמתו למציאות, במטרה להשיג תכלית מסוימת מניבה תוצאה רצויה באופן שניתן לתפישה והבחנה של תודעה זרה.


ישום | מימוש #283

התמרת רעיון למציאות | פעולות הטמעת רעיון במציאות

ישום Application
רצף פעולות אחוד שתחילתו רעיוני והמשכו במציאות במטרה מקדמית מובחנת.

מימוש Realization, Implementation
פעולות המשלבות היבטים רעיוניים שהותאמו למציאות במנגנונים קיימים.


יתרון XX


כוונה #76

מיקוד תודעתי מודע להקצאת תשומות תודעתיות וממשיות להגשמת רצון.

◀️ בעוד ‘רצון’ הוא מוכנות תודעתית רעיונית מופשטת, מקדימה מימוש והתייחסות למושאה,
⏮️ ‘כוונה’ היא התנהלות מודעת, שואפת לכנוס ולהקצות משאבים ותשומות ממשיות, רעיוניות ותודעתיות למימוש רצון או מטרה קודמים.


כדי ##


כוח #245

אנרגיה, תוצר מפגש

תוצר השפעה ממשית או רעיונית של מפגש רכיבים.

פיזיקלית
חום או תנועה, ניתנים לכימות ומדידה.

התנהגותית
כפייה או מניעה.


כוחות, מפגשים יזומים #246

אופטימיזציה

שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


כפייה #170

גרימה לפעולה בניגוד לרצון

פעולה רעיונית או ממשית שתכליתה לגרום לתודעה לפעול בניגוד לרצונה החופשי, לתפישתה את טובתה ולחירותה,
באמצעות
שלילת נגישות לחלופה קיימת,
♣ או באיום של החלת עונש שנתפש כחמור ושלילי יותר מהמעשה הנכפה.


כפייתיות #171

תגובתיות תירה בלתי נמנעת

תגובתיות נורמטיבית לגירוי מובחן מותמרת לשגויה בשל חזרתיות בלתי נמנעת.

תיוג התנהגות רוטינית טורדנית,
שלגירוי מובחן
תודעה תוסח מהתנהלות סבירה תואמת מצב,
תכנוס יתר משאבים ותשומות במחסור,
תבצע בחזרתיות פעולות שגויות
מתוך חרדה שאי־ביצוען יסב נזק.
בהבנה שלה או של סביבתה שהפעולות מיותרות.


כריזמה #307

מסר לסנטימנט

מניפולציה רגשית;
יכולת לתקשר מסר משנה עמדה שאינה מוסכמת רציונלית על שומע, באמצעות פניה לסנטימנט שמגיב חיובית להיבטים אישיותיים או לעזרים היקפיים שנלווים לדובר.

יכולת זו מפחיתה עד מאיינת מנגנוני בקרה הרציונליים מתנגדים לתוכן המסר ואף מנסחת לו הסברים פסאודו רציונליים תומכים.

* סתלבט על תודעה.


כשל #226

שגיאה

תיוג פעולה שגויה שמנעה תוצאה חיובית אליה כוונה.


לא אוהבים שלטון #121

כורח למניעת חלופה גרועה

ודיאטה;

הסכמה להגביל חופש,
מכורח – האלטרנטיבות גרועות יותר,
כדי להמעיט ולעכב ישום גחמות ויצרים
שמדרדרים ומעצימים נזקי חיים ובריאות,
בלתי נמנעים,
באין, או בשלטון ודיאטה בולימיים.

שאיפה:
בקרת סבירות שלטון ודיאטה,
כמשרתי רווחת הפרט,
לא שלטון ותיאבון מזונו.


לאומנות #37

ערך רגשי לאתניות

נכונות להקצאת תשומות רגשיות ומשאבים ממשיים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית להשתייכות ללאום.

מוכנות פרטים
להקצות תשומות רגשיות ומשאבים ממשיים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית
של רוב אנונימי
שואפי השתייכות לקולקטיב מובחן, צביוני, היררכי, סמכותני, עם אתוס הנהגה,
מעודד שיוך רגשי של פרטיו,
כ-

עם, מדינה, לאום, שבט, קהילה.

לאומנות, צורך אנושי? #103

לא.

לאומנות

תחושת גאווה על שיוך אתני
[לאומיות: אתניות בירוקרטית, ללא ערכיות] –
תשוקה למימוש סנטימנט הזדהות מוטמע.

סנטימנט אינו צורך קיומי, שכן
בעוררות תשוקה למימוש סנטימנט
חתירה לרציונליות בוחנת, מבקרת ומרסנת לעתים מימושי יצרים והתניות


ליבת ימין #116

ספיחת ערך
אישי,
למפרע,
מהקרבת רצון, היבט חופש, טובין, מהחלת מגבלה ממשית,
בהווה
של נוהג רוטיני שהוטמע בעבר,
משרת ייחול מופשט ש(לא) יתממש בעתיד.

מוכנות להקצאת משאבים להגן על האידאה, להחיל צביון על הסביבה, גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לסנטימנט.

סנטימנט להחלת מגבלה ממשית בהווה:
טקס, סמל–דגל, תפילה צום איסור וקדושה, לבוש והטלת מום מבחין, מדינה–דת–לאום כערך מיסטי־גורלי, מקנה/מונע זכויות.

סנטימנט שהוטמע בעבר,
מייחל למימוש האידאה בעתיד:
אמונה, לאום, מדינה, גן־עדן, אלוהים.

המחיר במזומן, בהווה:
סבירות, רצון, חופש, נוחות, שיוויון ומשאבים.


למה? #287

בקשה לפירוט סבירות

תביעה ישירה עד בוטה


   למה | מדוע #289

   תביעה לפירוט סבירות ותכלית | בקשה להסבר

    למידה #62

    שינוי התנהגות

    תהליך הטמעת מידע שמאפשר שינוי התנהגות.


    למידה | חינוך #329

    שינוי התנהגות | הטמעת ערכים

    🔶 למידה
    🔸 תקשור מידע ומיומנויות להבנת ושינוי מציאות,
    🔸 אמצעי הלימוד המתָווכים משניים לתוכן וללומד.

    🔷 חינוך
    🔹 הנחלת ערכים וממשקי פעולה,
    🔹 אמצעֵי התיווך קריטיים לתהליכים.


    מדוע #288

    בקשת הסבר

    פניה מכבדת, אקדמית או מדעית, נטולת התייחסות מקדמית לבקשת הסבר או בירור הסבירות שהנחתה מחשבה או הסבר של הנשאל.


    מהות #265

    צבר אפיונים מבחינים

    אוסף איפיונים נתפשים כקשורים לתודעה אחת, מבחינים בין דבר אחד לאחר, ניתנים לתקשור לתודעה זרה.

    לדברים שונים יכולות להיות מהויות דומות.


    מודעות #88

    סובייקט כאובייקט

    מצב תודעתי נשאף,
    בו הכרה מקצה תשומות לבחינה ובקרה הליכים מנטליים
    בה,
    באופן שמדמה תצפית חיצונית לה, כאובייקט.


    מוסר #54

    מערכת נורמות חיוביות

    מערך ערכיטובהתנהגותי;
    ויתור על ספיחת טובין אישי,
    להסדרת
    יחסי פרטסביבה,
    לטובת תפקוד קהילתי.

    דתות נִסחו קודי מוסר, עיגנו תקפות ואכיפתם באמצעות ציוויים, איסורים, מניעה ותגמולים רעיוניים וממשיים.

    קהילות התמירו והטמיעו ערכי ‘מוסר’ לנורמות התנהגות, ולחוקים אכיפים.


    מוסרי #55

    תיוג התנהלות חיובית

    חיווי ערכי חיובי
    להתנהלות תואמת
    מערכת ערכים מובחנת,
    שהמתייג המחווה מתייחס אליה.


    מחווה ##


    מֶטא #74

    התייחסות למרכיבים תפישתיים לא־ממשיים, המתממשקים עם נושא מסוים.

    פרסונלית

    התייחסות פרט למרכיבים מופשטים המתממשקים עם מהותו.

    בביקורתיות מפרקת – חתירה ליושר אינטלקטואלי.

    מיסטיקה

    התייחסות לכוחות־על מארגנים – מיסטיקה.


    הערה:

     • הפוסט עלה ב- 30/8/2021, בעת שעסקתי במטא. יאיר yair דיקמן dickmann, לפני 4 חודשים (30 ב8, 2021 בשעה 19:54)
     • פייסבוק הכריזה על שינוי שמה ל-מטא ב- 28/10/2021.
     • לא, אין קשר סיבתי בין המאורעות.

     מטרה #143

     מהות להשגה, מימוש כוונה

     למימוש כוונה מנוסחת יתוכננו וינקטו פעולות מאפשרות, יגויסו תשומות ומשאבים אנרגטיים, רעיוניים וממשיים.


     מידע #7

     היבטי מציאות ניתנים לשליפה

     חיוויים מאוחסנים של היבטי מציאות מגירויים חושיים ורעיוניים, שהותמרו לייצוגים ניתנים לניסוח, איסוף, עיבוד, ארגון, אחסון, אחזור והפצה, וכן הבנה של בעלי תודעה זרה,
     למטרת יישום מוכוון תוצאה.

     תכלית אגירת מידע: שימוש עתידי יעיל במידע רלוונטי אמור להיטיב עם הנגישים אליו.


     מידת רציונליות #15

     בינאריות: יש / אין

     אין לרציונליות מידה – או שמופעלת מחשבה רציונלית או לא.

     פרטים נבדלים (גם) במידת חתירתם לבקרה רציונלית,
     כהתניה אישיותית מאפיינת;
     כמות, עצימות, ואופי המצבים בהם סובייקט נוטה לפעולה אי־רציונלית.


     מימוש, #282

     Realization Implementation, פעולות הטמעת רעיון במציאות

     הגשמה, ביצוע פעולות במציאות שמשלבות רעיונות, כוונות, תפישות ודרכי פעולה למנגנונים פעילים במטרה שיניבו תוצרים רצויים.


     מימוש סנטימנט #133

     הזדהות קהילתית/ אתנית/ עם קבוצת ספורט,
     מבטאת סנטימנט התכנסות הזדהותית,
     תוצרי הטמעה חברתית.

     מימוש סנטימנט מהווה גורם הנאה.

     מקור, מיצוק והטיה לסנטימנט אינם רציונליים
     ולא אינסטינקט שרידה בלתי נמנע.

     מימוש סנטימנט מצריך תיעדוף, הקצאת ערך יחסי למימוש סנטימנטים אחרים ומשאבי ביצוע.


     מיסטיקה, מגיה #38

     מיסטיקה

     יחוס ממשות והקשרים למאורעות נסתרים מהחושים ומהמדע.

     מָגְיָה

     הסבת נזק או תועלת לא תואמים התכנות רציונלית וחוקי טבע.

     מאמינים מייחסים השפעה על המציאות לכוונתם
     באמצעות –
     🤟 מחשבה, אמירה, פעולה, תפילה, טקס, נדר,
     🤟 שימוש בכלים מסמלים, מעבר לפונקציונליות שלהם.


     מכניקת מחשבה קונסרבטיבית #96

     התניה, אינסטינקט, נטייה, הטיה,
     רגשית,
     אוטומטית, נטולת בקרה,
     סופחת תשומות אינטלקט וטיעונים (לעתים פסאודו) רציונליים,
     להצדקת תפישה מקדמית, שרירותית, מוטמעת ערכית.


      

     מנהיג ממונה, מייצג #110

     מייצג

     את תמהיל הערכים והעמדות של מצביעיו.

     ממונה סמכותן

     על־ידי אלקטורט שסומך עליו שיפעל ‘נכון’ גם אם נוגד עמדה מקדמית.
     ימין: הבנה שמחויבות לאידאה, לצביון, למחווה, יתקפלו מפני סבירות או סמכות.
     בגין–סיני, שרון–התנתקות, גנץ–נתניהו, בנט–הקמת ממשלה.


     מנטלי #14

     שכלי, נפשי; היבטי פרט שאינם פיזיולוגיים

     מכלול היבטים רעיוניים של פרט
     [– עיבוד של אינסטינקטים, סנטימנטים, מחשבות, ניסוח, הבנה, ידע, שפה, רגשות, תחושות רצונות, רעיונות…]
     בקשרי גומלין עם
     ♠ מצע ממשי פיזיולוגי, הכרחי
     ♣ ועם בעלי תודעה אחרים.


     מניעה ##


     מניפולציה התנהגותית #230

     התנהגות שנתפשת
     כ-לא ישרה או הוגנת, בכוונה נסתרת של הפועל
     להטות לתוצאה שתשפיע רגשית על תפישת ופעולות תודעה אחרת.

     מניפולציה התנהגותית מכוונת לסחיטה רגשית,
     נעזרת פרשנות מגמתית, עיוות עובדות, הטיית נתונים, קישור או הסתרת תוכן באופן שמיטיב עם המניפולטור,
     כשתודעה זרה מבקרת עשויה לזהות בהתנהגות כוונה להטייה רגשית.

     [לא נכון יהיה לקרוא ‘מניפולציה רגשית’, שכן מחולל המניפולציה הוא המתנהג והתוצאה היא מניפולציה רגשית.]


     מסורת #138

     שימור מנהגים

     צֶבֶר פעולות אנושי,
     לרוב מהנה את משתתפיו,
     קבוע, מבוצע כרוטינה אחודה,
     ללא הכרח או פרקטיקה שלעצמה,
     הקשרו תפישתי, טקסי,
     הטריגר – אירוע או מועד ידוע.

     מהותו סמלית,
     תועלתו העצמת תפישת ערך למשתתפים
     ותכליתו ליכוד קהילתי.

     בקרה רציונלית מפרקת קונסטרוקטים,
     מנתצת מסורות,
     מחליפה בהנאה מכוונת תועלתית ייעודית.


     מסקנה, היסק #63

     תוצר צבר הנחות

     ניסוח תובנה שמהווה תוצר של עיבוד הנחות, עובדות, תצפיות, וידע מקדמיים על מאורעות, בנושא מסוים.

     מסקנה היא נדבך רציונלי בגיבוש דעה.


     מצב #351

     סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

     תפישת תודעה מתומללת של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה), בנקודת זמן מסוימת.


     מציאות #12

     חיוויים נתפשים באמצעות תודעות זרות

     תפישה תודעה שקולטת מידע באמצעות חושים, ושניתנת גם היא לתפישה באמצעות תודעה זרה בחושיה.

     תודעה עלולה להעיד על מופע בדוי פנימית כ-חישה חיצונית.
     מציאות – אם תתכן התרחשות מופע דומה בתודעה אחרת בהינתן תנאים דומים.


     מציאות ‘טופחת’ #330

     מימוש נוגד ציפייה

     כשהיבטי מציאות מתממשים באופן שלילי, נוגד את הטיית הסנטימנט, הפרדיגמות כשלו לממש תוצאה מקווה.

     כשמציאות ‘טופחת‘ הרציונל מגוייס:


     מציאות, בקרה נתפשת

     שלי

     מה יאמרו הנחבטים בטקסט?

     • על העיסוק האינטנסיבי בתכנים האלה,
     • על התפישות המוצגות,
     • על השפה והניסוח הננקטים.

     על מי שיושב מאחורי המקלדת המנפיקה אותם, ולמה.

     מקווה, שלקריאת החלקות, חריקות, זיופים, סממני אי-סבירות,
     בשונה מ’לא מובן’, או ‘לא מוסכם’,
     אקבל חיוויי “האללו, התרחקת, אתה לא שם.”

     מעניין אותי,
     כבקרה על מידת התרחקותי ממעקה הסבירות הנתפשת,
     [ואז להמשיך לחפור, לעדור, לחצוב ולכרות ב-מה שמעניין, אותי תכנית. foot-in-mouth]


     משאב #253

     מקור מעובד, הכרחי להפקת תועלת

     תיוג חיובי למקור ממשי, רעיוני, אנרגטי, אנושי או זמן,
     שצריכתו באופן מסוים יחד עם מקורות נוספים מהווה תנאי הכרחי ולא מספיק, להפקת תועלת.

     הפקה ושימוש במשאב מצריכים כוונה, מאמץ ומקורות מתכלים נוספים.

     מהויות צורכות יותר ממקור אחד לתפקודן.
     משאב מתכלה במובן שיש עלות להפקתו.

     [גם אלוהים נסמך על מאמינים כמשאב, ולמקורותיהם cool.]


     משמעות #377

     הרחבת יצוג

     פירוט, הסבר, של היבטי מצב, מעשה, ביטויי מציאות, השלכות נובעות, חיוויים תקשורתיים, כמייצגים היבטים נוספים הכלולים בייצוג העיקרי.


     משמעותי #378

     משפיע וחשוב

     תודעת פרט מייחסת למרכיב במציאות, להיבט מסוים לרוב עם משמעות רעיונית,
     השפעה וחשיבות מעבר להתרחשות זמנית מקומית,
     באופן שמשנה ומגדיל את מידת ההקצאה והחשיבות של משאבי עיבוד תודעתיים לאובייקט בהשוואה ללא ‘משמעותי’.


     נאחס #149

     גזירת גורל רע

     יחוס לאמירה, בדרך כלל אופטימית, או למעשה סמלי,
     במרחב פרטי,
     השפעה שלילית
     על מציאות חיצונית זרה.

     היבט תרבותי עממי, רווח בספורט, מבטא סנטימנט אמוני אי־רציונלי, חותר שליטה על היבטי מציאות.

     למְתָפְעֶלים נאחס נראה שהם מגניבים, בעניינים – מתקשרים חיננית עם סביבה אוהדת (ת’טפשות).


     נדר #148

     עסקה חד צדדית

     משא ומתן חד־צדדי מול מציאות ומול כוח עליון מארגן, שאם בקשה תתממש הנודר ינקוט בפעולה פוגענית ממשית בעצמו כתגמול למיסטיקה שאיפשרה.

     מבטא

     ♠ ריגוש, מצוקה,
     סנטימנט אמוני בכוח עליון מארגן שקשוב לנודר
     ♥ וחתירה לשליטה ושינוי מציאות באמצעים מיסטיים, אי־רציונליים.


     נושא ##


     נזק #360

     תוצר הפחתת ערך

     תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


     ניטרלי #183

     ללא השפעה

     נטול השפעה, נטיה, עניין, בהתייחסות למהות.


     ניכוס תרבותי #46

     האשמה, התייחסות נגטיבית,
     של לאומן, מתכנס הזדהותית לקהילתו,
     שחש נפגע מכך
     שאחרים משתמשים במושא הזדהותו הרעיוני,
     כאילו הוא שלהם.


     ניצחון #224

     הכרה במימוש רצון בהתמודדות

     הכרה שבהתמודדות בין עמיתים החולקים כוונה ורצון מקדמיים להשיג מטרה לא ניתנת לשיתוף, צד אחד מימש את כוונתו ויריבו הפסיד, כשל במימוש רצונו.


     ניצחון – עצימות #225

     תחושת ניצחון מועצמת ככל שתמהיל
     ♠ הרצון וההשקעה המקדמיים לנצח וההשלכות לאחריו,
     ♣ ערכי הטובין הנתפשים – ממשיים או רעיוניים – שהושגו,
     ♥ משמעויות ההפסד שנמנעו,
     ♦ החיוויים החיוביים החיצוניים,
     גדול יותר למזדהה עם המנצח.


     נראטיב, סיפֶּר #44

     תמלול, בִּדְיון, מאורעות עבר
     במטרה לספוח ערך אישי או קולקטיבי,
     בעת השימוש בו.

     ‘חזון’ זה קדימה?
     אז נרטיב זה לאחור.

     אם נרטיב היה ‘מציאות’ עבר – היה היסטוריה.

     יצור נרטיבים – מניפולציה רגשית, במטרה להניע לפעולה ולהניב רווח.
     צריכתם – תמימות מגוייסים.


     נרטיב, רציונליזציה #61

     עמיתים:
     בריאת עבר מחדש למימוש ערך בהווה.

     נרטיב
     🔸 בדיית סיפור מוכוון ערכית
     🔸 על התרחשות עבר בעייתית,
     🔸 לרוב של קולקטיב,
     🔸 לגיוס התכנסות הזדהותית.

     רציונליזציה
     🔹 ניסוח הסבר והקשרים לוגיים
     🔹 על התנהלות עבר בעייתית,
     🔹 לרוב של פרט,
     🔹 לספיחת ערך עצמי ומהסביבה.


     נרקיסיזם #187

     תיוג לקות בגרות התנהגותית
     באיזון ‘אני–סביבה’ שמתבטא ב–
     ♠ ביטויי תיעול יתר של תשומות תודעתיות ל’עצמי’
     ♣ ציפייה מסביבה לתחזוק רגשי ומתפעל ‘ממני’
     ♥ חתירה מועצמת וייחוס שגוי של השפעת ‘אני’ על סביבה
     יחוס לממשק ‘איתי’, כתגמול מספק בתפישת ה’הדדיות’ הבינאישית.


     נתין(ות) #167

     אזרח(ות)

     מי שריבון מכיר בו כנתון למרותו ולאחריותו.

     נתינים מסכימים בחדווה פטריוטית (– עצמונית), באדישות או בכפייה,
     לתפישת אזרחותם,
     המפקיעה מעצמם היבטי חירות והכרעה בסוגיות פרטחברהריבון,
     והפקדתם בידי ריבון
     שיספק להם ערכים נעלים יותר כביטחון, סדר חברתי ומשאבים קהילתיים.


     סדר #303

     זיהוי היררכיה

     צבר של לפחות שלושה רכיבים שנתפשים באופן שתודעה זרה יכולה לזהות ביחסים ביניהם היררכיה.


      סדר חברתי #115

      שיטת התנהלות בסוגיות פרט – חברה – ריבון

      שיטת התנהלות, מני עוד, בסוגיות פרטחברה ריבון (– פוליטיקה),
      של צבר פרטים אחוד (– קהילה, מדינה),
      בה פרטים מוותרים בהסכמה, אדישות, חוסר מודעות או כפייה,
      על מימוש היבטי חירות ושיוויון מעשיים
      לקידום תפישות ביטחון ושפע אישי רעיוני.


      סדר חברתי: רעיון #371

      המרת חירות אישית לערכים קהילתיים

      [תומאס הובסג’ון לוקז’אן-ז’אק רוסו ועוד, ניסחו] עקרונות של סדר חברתי:

      לשם קידום תפישה רעיונית של חיי קהילה וביטחון,
      פרטים ויתרו על היבטי חירות אישיים ממשיים
      כתחליף עדיף עניינית ומוסרית על היעדר הסדרת שיטה – חוק הטבע (– ‘כל דאלים גבר’.)


      בחירת סדר חברתי #304

      לא בחירה

      פרטים לא בחרו בסדר חברתי, הם נולדו להיותו, הוטמע בהם כמערכת הפעלה, ומסכימים לו
      ♠ בחוסר מודעות,
      ♣ באדישות,
      ♥ בקידוש – אמוניות / לאומנות,
      ♦ כהכרח אינסטרומנטלי שיש לעדכנו בהבנה שלא יכול להיות נטול חסרונות – רציונליות.


      יתרון סדר חברתי #306

      הגבלות לצרכי רווחה

      פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
      מוותרים על היבטי חירות לטובת סדר חברתי כדי לקדם את תמהיל רצונם המצרפי, שנתפש כשווה יותר וכנעלה מעל החירות והשיוויון עליהם ויתרו בהסכמתם למערכת היררכית, גם אם חותרת שיוויון.

      הסדר המוחל עדיף, מבחינתם, על סכנות הכאוס הטבעי.


      שינוי סדר חברתי #373

      קונפליקט מגמות, ריבון – פרט

      שינויסדר חברתיקיים כרוך בהתנגשות בין צבר פרטים בתצורת חברה לבין ריבון.

      שינוי מגמה
      טוטליטריות – העצמת שלטון, הקטנת זכויות הפרט בשם ‘המון

      ליברליות – החלשת שלטון, הרחבת והשוואת זכויות פרט.


      סדר חברתי כ’אמנה’ #372

      לא

      סדר חברתי‘ גם מתוייג שגויות כ’אמנה/חוזה חברתי‘.
      [גם אם אינטליגנטים קפוצי גבינים נוקטים במושג, בעיקר בהקשר של מחאה נגד שלטון.]

      מעשית, אזרחים לא קבלו על עצמם רציונלית, במודע ובמוסכם את הקונסטרוקט התודעתי של סדר חברתי. הם הוטמעו לסדר חברתי מסויים.
      הליכי רציונליזציה מצדיקים אותו.


      שינויי סדר חברתי #374

      אבולוציה קהילתית

      התארגנות לשינוי סדר חברתי תקרה כאשר פרטים מזהים אפשרות לשינוי מיקום האינטרסים והערכים שלהם במדרג השלטוני.

      לרוב הגורמים המשנים סדר חברתי הם מעמדות חברתיים חשים מודרות, קיפוח ונחיתות, או שליט עם אספירציות טוטוליטריות.


      סובייקט #11

      פרט

      בן אנוש עם מרכיבים פיזיים אורגניים ביולוגיים ותודעתיים, מובדל מסביבתו.

      סובייקט מתייחס לכל היתר כאובייקטים ממשיים או רעיוניים.

      אני סובייקט. את, אתה, היא, הוא, סובייקטים לעצמם, ואובייקטים לי.

      הן והם אובייקטים. אין סובייקט משותף ולא תודעה קיבוצית.


      סובייקטיביות #13

      התייחסות למציאות באופן שתואם את תפישת ערכיו המקדמיים של סובייקט בוחן.

      יש לסובייקט אפשרות מודעת לחתור לבחינה אובייקטיבית של המציאות, בשאיפה לנטרל השפעות רגשיות ותפישות ערכיות.


      סובלימציה #241

      התמרת רצון ירוד לעשייה חיובית

      [תיוג נתון לבחינה, לא להוכחה או להפרכה]
      של התנהגות או עשייה מובחנת ומתמשכת
      שהותמרה
      ממוטיבציה למימוש דחפים, תשוקות ורצונות
      שנתפשים חברתית כשליליים או כירודי ערך,
      ותועלה לאפיקי התנהגות או עשייה הנתפשים חיובית.

      הפעולה הנבחנת, החיובית מתוייגת כ’סובלימציה’.
      על פי המתייג, הפעולה הנבחנת היא תוצר דחף, תשוקה או רצון, שנתפשים חברתית שלילית, כשהאנרגיה והתשומות למימושן תועלו – הותמרו – לפעולה חיובית.


      סוף ##

      שלאחריו אין דבר.


      סטריאוטיפ #243

      דעה קדומה, דדוקציה

      מקור
      [הליך דדוקטיבי, מכלל לפרט]
      תיוג מכליל מאפייני קהילה מובחנת על פרטיה.

      שימוש רווח
      תיוג שלילי של החלת מאפיין קהילתי מפחת על פרטיה, בהסקה מקדמית גורפת, ללא אישוש מתקף.


      סיבות, חקר; אטיולוגיה #280

      אטיולוגיה לא סבירה ממצקת אמוניות

      כהנחה רציונלית, לכל תופעה עם תוצאה נתפשת יש מערך סיבות מקדמיות.
      חקירתן – אטיולוגיה.

      אירציונליותאמונה, מיסטיקה, מיתוסים, נרטיבים, רותמים אטיולוגיה ליצירת הסברים לתופעות – ריבוי שפות, מגדל בבל, תגובת האל – כ’הוכחה’ לקיום ומיצוק אמונה.
      לא כהסבר לתופעה.


      סימביוזה, צוותאות #189

      יחסי גומלין בין אורגניזמים שונים שחיים יחד.
      יתכן שכל אחד מפיק תועלת, או רק אחד – טפיל.

      סימביוזה אפשרית בין צמחים ובעלי חיים, בין חיידקים וצמחים, בין פטריות וצמחים ובין בעלי חיים ובעלי חיים אחרים.


      סמכות #168

      הכרה בכוח עדיף

      הסכמה אישית או ממוסדת לאפשר לאדם או גוף להחיל רצונו על אחרים.

      הכרה ב-
      כוח רעיוני – שלטון, כופה או מונע פעולות גם באמצעות כוח על עמית סורר, בנושאים ומקומות מוגדרים.
      הסכמה מייתרת הפעלת סמכות.
      ♣ מקור מהימן לידע, מה ה’נכון’ וה’אמיתי‘ בתחום התמחות (דיסציפלינה) מסוים.
      הבנה משותפת מייתרת סמכות ידע.

      סמכות נצרכת במצבי אי־הסכמה חוסר־ידע , לכן, רציונלית כדאי שתהיה זמינה.


      סנטימנט #26

      הטייה רגשית

      העדפה התנייתית מוטמעת, לא מודעת ומתומללת,
      למימוש ערכי רעיוני,
      לצרכי סיפוק רגשי.


      סנטימנט – מכניזם #129

      הטמעה, עדכון, בחינת הפעלה

      מהות הרצון הוטמעה בינקות,
      מתעדכן תדיר בשוליו, בהתאם לסביבה וניסיון חיים נצבר.

      בחשיפה לגירוי מעורר סנטימנטים
      מופעל רציונל מבקר:
      ⛔️ מונע מימוש סנטימנט, או
      ⚖️ מתעדף סנטימנטים סותרים
      מקצה משאבים ואנרגיה למימוש הסנטימנט.


      סנטימנט, מאפיינים #323

      הטמעה, הנאה, טביעת תודעה

      סנטימנט מוטמע ראשונית בינקות,
      על ציר זמן מתעדכן, מתמצק, בהתאם לחיוויים רגשיים מהמציאות.

      סיפוק סנטימנט גורם לחיווי ערך והנאה, מניעתו מתסכלת.

      מערך הסנטימנטים ואופני מימושם מהווים טביעת תודעה של פרט.


      סנטימנט, מדרג חשיבות #332

      מידת קרבה לשרידה

      כמות המשאבים המופנים למימוש סנטימנט – כהטיה שאינה הישרדות – תלויה במידת הקרבה לשרידה קיומית שמבנה אישיותי מייחס לסנטימנט.

      חתירה לרציונליות מכירה בחשיבות מימוש סנטימנט להיבטי סיפוק ואושר, לא כהישרדות.


      סנטימנט, דינמיקת שינוי #154

      מידת סיפוק עונג

      סנטימנטים מוטמעים מינקות יתעצמו או יתפוגגו בהתאם ל

      בחינה רציונלית: האם סיפקו חיובית או שלילית את בעליהם?
      ♣ על מצע מכריע של עוצמת חיוויים רגשיים נצברים, חיוביים או שליליים, שסיפקו או מנעו במימושם, או בחדלונם.

      אלגוריתם לא בר פיצוח רציונלי.


      עבודה #247

      פעילות למטרה

      פעילות רעיונית או ממשית, במטרה מקדמית להפיק תוצר מובחן עבור תמורה, לרוב כלכלית.

      מנגנונים נטולי תודעה – ללא מטרה או כוונה לתמורה – ‘פועלים‘, ‘מתפקדים’, או שלא, אך אינם ‘עובדים’.


      עובדה #212

      אמת. לא ניתן להפרכה

      תוצר תודעתי של תצפית אמיתית על תופעה שקרתה בעבר במציאות, שעשויה להיתפש גם באמצעות תודעה זרה או מכשיר מכני, לא ניתנת להפרכה, וכן ניתנת לשחזור על ידי תודעה או עצם בלתי תלויים, בהינתן תנאים דומים.


      עונש #164

      מניעת טובין, או החלת פעולה שנתפשת כשלילית על ידי המעניש (לרוב גם על ידי הנענש)
      כתגובה
      למעשה, ממשי או רעיוני,
      נוגד את רצון או את כוונת המעניש.


      עיבוד #229

      מניפולציה, process, טפלול – פעולה על מהות ליצירת תוצר

      ישום פעולה על מהות קיים, לרוב תוכן, שיוצר מהות מוספת, בכוונה מודעת לקדם את מיישם הפעולה – המעבד, המניפולטור – לתוצר רצוי.


      עלבון #376

      הפחתת ערך עצמונית

      תחושה של הפחתת ערך
      שפרט עושה לעצמו
      בעקבות חיווי חיצוני
      שבדרך הכלל מתכוון להפחית, אך לא בהכרח.


      עמדה #201

      תפישת מוצא

      תמלול נקודת מוצא מכוונת ליישם סוגיה רעיונית עם השלכות ממשיות במפגש מול עמדות אחרות.

      תמהיל של:
      ♠ קידום אינטרסים,
      ♣ מענה לתפישותסנטימנטים וערכים מוטמעים, מודעים ושאינם,
      ♥ השפעות רקע סביבתיות.


      עמדה, גיבוש #127

      (כל) עמדה ב(כל) נושא מתגבשת באמצעות גירוי של סנטימנט שהוטמע מקדמית.

      על הסנטימנט מופעלת בקרת רציונל;
      🔴 האם לממש את הסנטימנט?
      🟢 התאמת היבטי המימוש למציאות מקומית, ברירת אמצעים והקצאה אנרגטית לסיפוקו האופטימלי,
      בהתאם להתניות בעליו.

      עמדה חדשה מעדכנת וממצקת סנטימנט מוטמע.


      עמדה, מורכבות וחיזוי #204

      בשל סיבוכיות ומופשטות מרכיבי עמדה – נסמכים על ערכים סובייקטיביים, בלתי מדידים, נתונים לשערוך משתנה – עמדות עשויות להיות שונות, משתנות ובלתי חזויות.

      עם זאת,
      כשניתן להבחין באינטרס, במכניקת המחשבה, בטביעת התודעה של בעליהן – ניתן לחזות עמדות.


      עמדה, תוכן #202

      ביטוי לשינוי/ שימור מציאות

      תמלול עמדה מבטא רצון בעליה לשמר היבטי מציאות או לשנותם.

      בעימות בין עמדות, יתכנו:

      ♠ פתרון – אילוץ, פשרה או הסכמה:
      ויתור חלקי עד מלא של לפחות עמדה אחת.

      אין־פתרון – קונפליקט:
      שימור עמדה מקדמית של כל צד.


      מכניקת גיבוש עמדה #322

      סנטימנט > פרדיגמה > יישום

      עמדות, יציבות #203

      שימור עמדות

      עמדות נותרות [די] יציבות על ציר זמן, אף שהן מורכבות מריבוי מרכיבים מופשטים ומשתנים.
      נראה שמערכת ההפעלה של פרט, הטיותיו, מהווים גורם מכריע בעיצובן.

      תמהיל מידת
      ♠ שימור / עדכון עמדות,
      ♣ פשרנות תוצאתית ביחס לעמדת מוצא
      מהוות טביעת תודעה אישיותית.


      עמית #267

      שותף לכוונה, שווה

      מי שמזוהה כמתכוון להשקיע תשומות אנרגיה, ממשיות ורעיוניות, להשגת מטרה משותפת עם אחר במדרג סמכות דומה.


      עמית | יריב #269

      שותפות מקדמת מטרה | שותפות מטרה נוגדת

      עמית ויריב חולקים מטרה משותפת.

      עמית

      עמיתים למטרה שווי־דרג, עשויים להיות גם שותפים מקדמים האחד את האחר(ים) וגם יריב(ים) מתחרים בתת־מטרה לעיסוקם.

      יריב

      יריבים מתחרים בניגוד עניינים, אינם בהכרח באותו מדרג סמכות.


      עצמאות #319

      אי־תלות

      מצב בו קיומו והתנהלותו של אובייקט אינם תלויים באובייקט אחר.
      היכולת לחיות חיים ללא תלות באחרים.

      לא תתכן עצמאות מוחלטת אלא יחסית נתפשת.


      ערך #9

      כמות

      ייחוס למהות מסוימת – ממשית, רעיונית, זמנית או אנרגטית,
      כמות ( רעיונית או מדידה) נתפשת תודעתית, בהשוואה לאחרת.

      תודעה מקצה משאבים להתייחסות לסוגיה נדונה בהתאם לערכה הנתפש.


      פוטנציאל ##


      פוליטיקה #102

      סוגיות פרט – חברה – ריבון

      פוליטיקה פרט חברה ריבון סובייקט
      פוליטיקה פרט חברה ריבון סובייקט

      סינתטית, רעיונית
      מכלול הנושאים התחומים במרחב פרטחברהריבון.

      מעשית, ממשית
      מכלול הנושאים של פרט
      שנמצאים במרחב ארבעה קודקודים.

      הרביעי – השקפות, תפישות והטיות התודעה הבוחנת.


      פחד #82

      תגובה תפישתית, ייתכן פיזיולוגית,
      לתחושה, לעיתים טרום תמלול,
      של איום על התרחשות עתידית
      עם השלכות שליליות.

      ככל שההשלכות נתפשות כחמורות יותר,
      כן הפחד רב.


      פטרונות #308

      תרומה מתנשאת לנתמך

      מערכת יחסים בה צד אחד נתפש כמעביר טובין, לרוב בעל ערך ממשי, למי שמחזיר ערך לרוב רעיוני, כשמשפיע הטובין הממשי נתפש כמיטיב ועליון, שכן רצונו מתבטא, על מוטב נחות ממנו בעמדת חירות פחותה – אסירות תודה.


      פטרונות, תגמול #309

      הדדיות

      מנפק הטובין רווה תחושת ערך אישי חיובית ולעיתים ערך ריאלי עקיף.

      מקבל הטובין מבטא הכרת תודה
      ♠ כתגובה אנושית,
      ♣ כדי להמשיך לספוח טובין.

      בהליך רציונליזציה המקבל מייחס ערך לתגמול הרעיוני לפטרון כדי להימנע מתחושה של הפחתת ערך.


      פטרונות: פעולה | יחסים #310

      חד | רב פעמית

      מעשה פטרוניפעולה יחידה.

      לרוב, מערכת יחסים מתאפיינת בא-סימטריות של פעולות פטרוניות של צד אחד מול צד שני.

      במשחקי תפקידים אישיות נוטה לתפקיד אופייני מול אחרים.
      לרוב, ולא בהכרח, אותה התנהלות תפקודית תודגם גם מול אחרים.


      מצבי פטרונות | צריכה #311

      איזון – נדיר

      מערכות יחסים מתאפיינות ב

      1. צד פטרוני,
      2. צד צורך פטרונות,
      3. נקודת איזון – אין פטרון ואין צריכת פטרונות.

      מערכות יחסים מאוזנים – נדירות.


      מודעות ליחסי פטרונות #312

      סובייקטיביות מקדמת תיוג

      בחינת יחסים בהקשר ‘פטרונות | צריכה‘, מעלה סבירות שיתויגו ככאלה.

      בחינת יחסים עוסקת בתפישת ערך אישית, ההתייחסות תלויית עמדה.
      לכן סביר שיחסים מסוימים יתויגו באופן שונה על ידי צדדים מעורבים וכן על ידי בוחנים מחוץ להם.


      פטרונות | צריכה; העדפה #313

      שיוויון > פטרונות > צריכה

      העדפת רובנו, בסדר יורד:
      1⃣ לכאורת מראית העין (ושמע האוזן) יחסים שיוויוניים עם אחרים,
      2⃣ להתפש כמי שהשפענו טוּב־יתר,
      ולא כמתחזקים תחושת עליונות,
      3⃣ למקסם צריכת טובין
      ללא תחושת נחיתות שהופעלה עלינו פטרונות.


      התכנות יחסים ללא פטרונות #314

      בהיעדר מודעות

      יחסים בינאישיים נטולי פטרונות עשויים להתהוות כאשר אין מודעות לפטרונות.

      בבחינה סובייקטיבית עולה סבירות לאיתורה כמממשת תפישת ערך.

      יחסים פונקציונליים ממקסמים רווחים ריאליים הם נטולי פטרונות.


      פטרונות הדדית #315

      נצרך מודע מתגונן

      ביחסים מודעים לפטרונות, ייתכנו מחוות הדדיות;
      ברוב היחסים יש פטרון מובהק,
      מחוות מעידות על נצרך שרוצה במודע, או לא,

      ♠ לא להיתפש כנחות,
      ♣ כן להיתפש כ’משיב’ טובין, לא ‘מנצל’, להמשך צריכה.


      פעולה #248

      תנועה, שינוי

      תנועה ממשית או רעיונית יחסית לגורם אחר, שתוצריה ניתנים לתפישה.


      פרדוקס רציונלי #118

      אמונה רציונלית?

      ההבנה שחתירה מתמדת למציאת קשרי סיבה־תוצאה
      שעשויים להיתפש גם על־ידי תודעה זרה,
      היא תנאי הכרחי ולא מספיק לרציונליות.

      תנאי שקול בחשיבותו ודר בכפיפה אחת ובחיכוך
      עם מקרים שיחסי סיבה–תוצאה לא נמצאו כי
      ⛔️ או שאינם*,
      ❌ או שאין תנאים מקדמיים הכרחיים למצוא אותם**.

      ובאין הסבר, עדיין לדבוק ברציונליות.


      ‏‎ביטויי פרדוקס רציונלי #118a

      באין הסבר, ולא תנאי מקדמי

      רציונלית פוסלת הסברים אמוניים של כוח עליון מארגן.

      * אין הסבר

      הסבר רציונלי משכנע למקור הייקום, סיבת ומועד היווצרותו – לא הובהרה הסיבה שבמועד מסוים נוצר.

      ** אין תנאי מקדמי

      רציונליות כאיידיעה; טרם התגלו חיים מחוץ לכדור הארץ.


      פרדיגמה #27

      צבר הנחות

      צבר מובחן של הנחות מקדמיות
      איתן תודעה תופשת ומתייחסת לאובייקט.

      צבר פרדיגמות (גם) מהווה טביעת אצבע תודעתית.

      תפישת מציאות בתודעה קוהרנטית מתחזקת פרדיגמות מבוקרות ומתעדכנות תדיר.


      תכלית פרדיגמה #346

      קליטה ותגובה

      תפישות מציאות, התייחסויות לאובייקטים, פעולות מממשות סנטימנטים, אינסטינקטים ורצונות מודעים, מתווכות לתודעה פעמיים, באמצעות פרדיגמות:

      ▶️ פנימה
      בתהליך עיבוד מידע שנקלט מהחושים,

      ◀️ החוצה
      גזירת תגובות תואמות.


      פרדיגמה, מכניזם #347

      התניות > ניסוח > בקרה > עדכון

      פרדיגמה – הנחות מקדמיות – נרכשות, נבנות, מתוחזקות, כעיבוד תודעתי על ממשקי מציאות.

      התהליך יצירתן הוא הוא תמהיל של התניות, תפישות וניסוח אינסטינקטיבי בבקרה מודעת, או שלא, אם שירתו את האינטרסים והערכים של בעליה והתאמות מינוריות.


      תיקוף פרדיגמה #348

      אישי – מיצוק | רציונלית – ערעור

      פרט רואה בחייו מצע לשימוש והוכחת תקפות הנחותיו המקדמיות.
      בטחונו האישי והתנהלותו נובעים מאישושן ומיצוקן.

      מדע, חתירה למחשבה רציונלית, מערערים תפישות, קונסטרוקטים רעיוניים והנחות מקדמיות, בשאיפה להפריכם.
      כשל הפרכה הוא גילוי והוכחה.


       

      פרדיגמה | אמונה #349

      שאיפה להוכחה | ללא ערעור

      פרדיגמה

      מערכת הנחות מקדמיות מאורגנות לתפוש מציאות,
      שבעליהן פועלים לפיהן ומקצים תשומות להצדיקן.

      אמונה

      ניסוח הנחה מקדמית (אחת או יותר) ללא ערעור
      ולא בהכרח* ותמיד פועלים לפיה.


      * למאמין מנוסח ללא ערעור שאסור לשקר ולעתים חוטא.


      פרובינציאליות #137

      קרתנות

      תיוג התנהלות
      במרחב מדיני או תרבותי, משני – חיצוני או מרוחק, גאוגרפית או רעיונית,
      השונה מהנהוג במרחב הדומיננטי.

      הקצנת פרובינציאליות

      ציפיית אנשים ממרחב משני, שיכירו בהתנהלויותיהם הקרתניות כתרבות הדומיננטית.


      פרובינציאליות אינטלקטואלית, תפישתית #139

      ציפייה שעמדה סובייקטיבית תתקבל

      ציפייה של בעל עמדה שנסמכת על סנטימנט או תחושה,
      או על נורמות קהילתיות – התכנסות הזדהותית, לא על סבירותסובייקטיבית, שאינה נסמכת על פרמטרים אובייקטיביים,
      תתקבל על אחרים, בשל היותה ‘ערכית‘ לטעמו, או ‘מקובלת’ על קהילתו של הפרובינציאל האינטלקטואלי.


      פרוגרסיביות* #95

      ניתוץ קונסטרוקטים שרירותיים מוטמעים,
      ללא הצעת הבניות חלופיות.

      חתירה להתנהלות רציונלית, סבירה לחיזוי,
      בחינת תפישות מסורתיות,
      ערעור וניתוץ פרדיגמות מקדמיות,
      הסרת מגבלות וחסמים שנובעים מקביעות שרירותיות, אמונות או מסורות מול אלטרנטיבה רציונלית.


      פרימיטיביות אנושית #93

      טרום התפתחות

      תיחזוק, שימור, הטמעה ויישום
      התנהגויות ותפישות רעיוניות
      ראשוניות, בסיסיות,
      שרירותיות,
      אֱמוניות,
      משמרות מסורת
      וצביון קהילתי,
      מטמיעות וסופחות ערך לטיפול ישיר בסנטימנט רגשי.

      עוינות לפיתוח וחידושים,
      חתירה לרציונליות,
      בחינה ביקורתית של סבירות אוניברסלית נתפשת.


      פשרה #255

      הסכמה לוויתור על חלק משווי עמדה מקדמית

      הליך בו צדדים חולקים התייחסות מנוגדת תפישתית לנושא בעל ערך,
      מוותרים מרצונם על חלק משווי עמדתם המקדמית על הטובין שבמחלוקת,
      כדי להגיע להסכמה,
      שלהבנתם מקדמת אותם יותר מאשר שימור המצב טרום הוויתור.

      פתאום #156

      תיוג של יחידת זמן רעיונית, תחומה בין עבר לעתיד ללא משך מדיד,
      בה אורגניזם בורר תגובה לגירוי בלתי צפוי שנקלט באחת, על ידי חוש(ים):
      האם להפעיל אינסטינקט השרדותי או ליישם סנטימנט מבוקר.


      פתולוגיה

      פתולוגיה, תחזוק


      צורך #51

      העדרו מונע חיים

      רכיב מסוים במהות שהעדרו מונע חיים.

      מהות שאינה נצרכת לרכיב,
      שמהות אחרת כן נצרכת לו
      היא מהות שונה קיומית.

      🟧 אורגנית –
      מניעת צורך
      ▪️ פיזי – יפגע בחיים, עד מוות,
      ▫️ מנטלי – יפגע בתשתית תפקודית.

      💭 רעיונית –
      תוצאה מצריכה סיבה.


      צריכה #252

      שימוש במשאבים מתכלים –
      ממשיים, כלכליים, רעיונייםאנרגטיים, זמן,
      שמאפשרים פעילות.


      קארמה #146

      מציאות סדורה, תגובתית מיסטית

      אמונה מיסטית שהמציאות היא מארג סדרים תגובתית להתנהגות פרטים.

      פעולות אדם קשורות מטפיזית זו לזו ולמציאות אופפת.
      המעשים מצטרפים כחרוזים על חוט משותף מיסטי, מוביל לתגובות ערכיות – חיוביות או שליליות, על פי תוכנית עלומה של סדר ערטילאי מקדמי, מטעם כוח עליון מארגן.
      על פי סדר זה המציאות מנהלת זיכרון חשבון ערכי בהתאם להתנהלותו של פרט ותארגן מאורעות בחייו כתגובה חיובית או שלילית להתנהלותו.

      קארמה היא ביטוי לתפישה אמונית – לא ניתנת להוכחה או הפרכה – רווחת בדתות הודיות נטולות אל.


      קדושה #75

      יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
      🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

      מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

      יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

      חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
      📏 מקצה ערך לכל אובייקט
      🔬 בחינה מתמדת
      ♻️ ערך משתנה
      ⚖️ יחסית לערכים אחרים.


      קהילה #316

      רעיון משותף לפרטים

      צבר פרטים שמקיימים פעילות, וחולקים הזדהות על בסיס רעיוני, ערכי, משותף.

      מרכיבי קהילה:
      נושא רעיוני,
      פרטים שותפים,
      ♥ ניהול פעילות היררכי.

      ההשתייכות של פרט לקהילה היא רצונית, ויוצרת תחושת גאווה.


      קונסטרוקט רעיוני #42

      יצירת רעיונות מורכבים –
      כ-דתות, אידאות, תפישות עולם, תיאוריות –
      על סמך הנחה מקדמית (לפחות אחת)
      בלתי מוכחת,
      שאינה עומדת במבחן הפרכה.

      בניית, אימוץ ותחזוק
      קונסטרוקטים רעיוניים,
      התנגדות לנסיונות ערעורם,
      מעידים על אמוניות בעליהם.


      קונסטרוקט תודעתי #41

      התמרת מהות לתפישה

      הבנייה מילולית,
      או אימוץ חיצוני,
      של ההכרה
      תופעות הנתפשות באמצעות חושים
      ועובדו למכלול רעיוני.

      הליךלימוד‘ הוא בניית קונסטרוקטים.

      חתירה לרציונליות מעמתת קונסטרוקטים תדיר בניסיון להפריכם.


       

      קיום #260

      נמצא בתודעה

      מהות רעיונית או מוחשית, שיש אליה מודעות של פרט.


      קיים | יש #262

      נמצא בתודעה | גישה אליו

      קיים

      תודעה כלשהי מודעת לה.

      יש

      מקרה פרטי של ‘קיים‘ –
      נמצא בחזקת מי שמודע לבעלותו הרעיונית או הממשית.      קלישאה #39

      שיפוטיות שלילית על המובן

      תיוג שיפוטי, ערכי שלילי,
      על אמירה לא בלתי נכונה,
      המותחת מהות מקובלת
      אל מחוץ לגבולותיה,
      כופה על האמירה משמעות חדשה –
      קרובה דיה למקור,
      ועם זאת, רחוקה מספיק כדי לפחת את משמעות מקור האמירה.


      קנאה #335

      טובין של אחר כאיום על ערך עצמי

      התייחסות שלילית של פרט לפרט אחר כבעל של טובין עם ערך חיובי נתפש, שהמקנא לא רוצה שיהיו ברשותו של מושא קנאתו;

      בעלות הטובין של אחר נתפשת אצל המקנא כמעצימה את האחר באופן מאיים על תפישת הערך העצמי (של המקנא) ומבטא את חששו שגם סביבתו תפחית לו ערך בשל כך.


      עצימות קנאה #336

      טובין, עוינות, איום, אישיות

      עצימות הקנאה תלויה בייחוס חשיבות ל –
      ♠ מיקום הטובין – מושא הקנאה – בהיררכיית הסנטימנטים,
      ♣ עוינות מקדמית לבעל הטובין,
      תחושת איום תפישת ערך עצמית,
      מבנה אישיותי.


      מודעות לקנאה #337

      תלוי בנקודת מבט

      ניתן לצפות שהתנהגות שלילית כלפי פרט אחר תתויג כ’קנאה‘ על ידי מושא הקנאה או אחרים. יתכן שהתיוג ידחה על ידי ה’מקנא’ בשל ההשלכה לתפישת ערך עצמית וההפחתה שתגרם בשימוש בתיוג, שמעיד על חוסר נדיבות וחוסן רגשי של ה’מקנא’ – תכונות שפרטים מעדיפים לא לייחס לעצמם.


      קנאה, רציונליזציה #338

      גיוס בקרה תומכת

      בדומה לסנטימנט, קנאה מונחת מעל רובד רגשי,
      מגייסת מה’מקנאתשומות בקרה רציונליות:
      ♠ הצדקה: תמלול סיבותיה,
      יישום ההחלה: תוצרי התנהגות הקנאה,
      ♥ סובלימציה ערכית: דחיית התיוג השלילי של הקנאה בהמרתה לתיוגים אחרים.


      קנאה כתיוג שגוי #339

      ביטוי רצון כקנאה

      כדי ל’קנאיש להיות בעלי תודעה מעל סף התפתחות מסוים.

      ללא תודעה מפותחת – תינוקות, חיות – לא ניתן לקנא;
      מושאיקנאה‘ מהווים נשאים מפתים לאורגניזמים שקולטים טובין רצוי בחושיהם,
      ומחצינים תסכול שהטובין לא ברשותם.


      היבטי קנאה #340

      מוטיבציה למקנא, הפחתה למושא הקנאה

      לקנאה עשויים להיות היבטים מעשיים ופוגעניים כ–

      רגישות #22

      עוצמת הבחנה בשינוי

      מידת עצימות גירוי שתגרום לחיווי על שינוי ממצב קודם.


      רגישות אנושית #345

      עצימות קליטה ותגובה

      טביעת אצבע אישיותית לעצימות קליטה, עיבוד ותגובה לגירוי.

      שוני בין פרטים בעצימות נדרשת להבחנה בשינויי מצב;
      בסוגי השינוי; פיזיולוגיים או רעיוניים, בספיחת סוגי המשאבים ומידת ההקצאה האנרגטית לתגובה – כדחף או מבוקר רציונלית, האם מועלה לרמת השרדות, או יורד לרמת חיים וטעמים.


      רגש #18

      חיווי תודעה על מציאות

       

      קליטת מידע בממשק עם היבטי מציאות,
      באמצעות חושים:
      חוזי, טעם, מגע, ריח, שמע,
      שאורגניזם אחר גם עשוי לחוש.

      רגש – תוצר העיבוד הראשוני, הטרום מילולי, לגירוי נתפש.

      תוצרי תגובה:

      אם שינוי
      לְמה ובאיזה שיעור.

      מורכבות רגש #20

      אינספור אפשרויות ללא חיזוי

      מנגנון רגשי – ‘המשך – שינוי’, שני מצבים, נתפש כפשוט.

      בפועל:

      ♾ ניתן לאבחון עכשווי בבחינה לאחור, לא ניתן לחיזוי,
      ♾ אינספור מצבי חישה,
      ♾ מגוון חיוויים,
      ♾ בחיווי לשינוי – האם העצמה או הפחתה,
      ♾ שיעור השינוי – מנעד אינסופי,
      ♾ היצע נרחב לאמצעי שינוי.


      רגש, חשיבות #21

      הישרדות והנאה

      קלט ועיבוד חיוויים מאפשרים טיפול ב-
      🩸איום הישרדותי,
      🍹סיפוק טעמים והעדפות.

      למנגנון החישה חשיבות קריטית לחיים;
      לשרידה, למיקסום הנאה, לצמצום סבל.

      רציונליות משרתת רגש מחווה,
      עיבוד הרגש מניע לפעולה או למניעה,
      ובהמשך מחווה ‘להמשיך’ לספוח הנאה, או לעצור.


      ריאלי #221

      ממשי, במציאות

      ניתן לתפישה, עיבוד, הבנה, ותקשור באמצעות תודעה בלתי תלויה.


      ריבוי תצורות ממשל דמוקרטי #106

      על עקרון דמוקרטי – קול אחד לכל משתתף בהצבעה –
      מונחים ארכיטיפים, שיטות ופרשנויות ליישום תצורות ממשל שונות.

      עיקרן – פרשנות יישומית למורכבות יחסי הכוחות בין אזרח לממשל.

      ביטוי למורכבות –
      אין שתי מדינות עם יישום ממשל דמוקרטי זהה.


      ריבונות #166

      שלטון

      סמכות אנושית מעל נתיניה – צבר פרטים מובחן של מסכימים, אדישים, ואנוסים
      מכריעה על מכלול היבטי חייהם
      בפרוטוקול מנוסח על ידו,
      שבתמורה להפקעת היבטים של חירויות פרט
      הסמכות תספק שירותי תשתית ותאכוף סדר חברתי
      באמצעות נתינים אחרים הסרים למרותה.

      גאוגרפיה אדישה לריבונות.


      ריסון (התנהגות) #242

      כפייה מצמצמת השפעה

      כפייה – בניגוד לרצון – מודעת (של הכופה),
      מפסיקה או מצמצמת עוצמת מימוש השפעה של תנועה או התנהגות.


      רע ##

      שלילת רצון


      רעיון, אידאה #185

      תמלול מהות

      ייצוג מופשט של מהות תודעתית מופשטת או ממשית באמצעות מחשבה ותמלול ניתנים לתקשור ושיפוט של תודעה אחרת.
      במעבר, הייצוג שומר על מהות תוכנו בהשוואה לניסוחו הראשוני.

      אם ייצוג לא שומר על מהותו, הייצוג המילולי הוא פוטנציאל לרעיון אחר.

      רעיונות נבדלים בתוכנם ובמידת מורכבותם.


      רצון #10

      מוכנות להקצות משאבים למטרה

      חיווי תודעתי למוכנות מבחירה (לא מכורח)
      להקצות משאבים רעיוניים וממשיים
      למימוש נושא מוחשי או רעיוני.

      🧠 רצון; הפשטה רעיונית.
      🔧 הגשמתו מסבה שמחה, אי־הגשמה – תסכול.

      מדרג מימוש רצונות, ברירה בין רצונות נוגדים, הקצאת משאבים לממשם, מהווים טביעת אצבע תודעתית.


      עוצמת רצון #49

      מידת הקצאת משאבים

      עוצמת רצון מעידה על מידת החשיבות שתודעה מייחסת למושא הרצון בעת החיווי,
      ומתבטאת בהקצאת משאבים וערכם, ויתור על טובין חלופי, למימושו.


      רצון | סנטימנט #140

      מוכנות | העדפה

      רצון

      מוכנות תודעתית להקצות משאבים למימוש גירוי.
      מבוקר רציונלית, מתומלל, ישיר, משתנה, מופעל למימוש קונקרטי לסיפוק זמני.

      סנטימנט

      העדפה התנייתית מוטמעת למימוש ערכים רעיוניים.
      מוטמע, יציב, אמורפי לא מתומלל, מנחה בחירת/ מניעת פעולות להשגת סיפוקים רגשיים ארוכי טווח.


      רצון, סנטימנט, אינם צורך #141

      שימוש שגוי במושגים

      כשסובייקט מעלה מימושי רצונות, סנטימנטים, לרמת ‘צורך‘, וניתן הסבר כ’אינסטינקט בלתי נשלט’ המתעלם מבקרה רציונלית.

      זו טעות מושגית;

      ♠ אי־מימוש ‘צורך‘ מונע חיים.
      ♣ אי־מימוש ‘רצון‘, ‘סנטימנט‘ – גם אם הועלו ורבלית לרמת ‘צורך’ – (רק) מפחית תחושות סיפוק, איכות ושמחת חיים.

      מימוש רצונות או סנטימנטים אינם צרכים קיומיים אלא התניות.


      “רצח מכדור תועה” #89

      תעתוע מילולי,
      מחאה נגד החזקה לא חוקית של נשק.

      [חוק מוחל על תודעה.
      אין החלת חוק על אובייקט – אין ‘נשק לא חוקי’.
      יש פעולה אנושית לא חוקית – ‘החזקה’ אסורה של…]

      אוקסימורון;
      ‘רצח’ – המתה אנושית בכוונת פגיעה.
      כדור ‘תועה’ מרוקן ‘כוונה’ מהרג – לא ‘רצח’.


      רציונליות #4

      חשיבה מבוקרת סבירות

      תצורת חשיבה
      נסמכת על מידע,
      עליה מוחלים היסקים מאורגנים היררכית
      בקשרי סיבה – תוצאה,
      שבעלי תודעה זרים תקשורתית זה לזה יכולים לבחון, להבין, וליישם השלכות באופן עצמוני.

      [בשונה מאמונה.]


      רציונליזציה #60

      הצדקה בסבירות

      ייחוס סבירות והיררכיה לוגית,
      בבחינה לאחור,
      לפעולות שננקטו או שינקטו,
      תוצרי התניות וסיפוק רגשי, או שהתבררו כטעויות בשיקול דעת,
      ברטרוספקטיבה לאחריהן,
      לצורכי התאמות ותחזוקה רגשית
      בעת בחינתן.


      רציונליזציה (מופרכת) #318

      אבסורד הצדקה רגשית כסבירות

      ייחוס לא יתכן של סבירות והיררכיה לוגית לתחושות רגשיות המצדיקות התניה רגשית לפעולה שנתפשת ערכית שלילית.

      ‘הצדקה רגשית’ רווחת הן אצל הפועלים והן אצל המבקרים שכן מעשה (אנושי) מערב הטיות רגשיות.

      חתירה ליושר אינטלקטואלי מנסה להימנע מרציונליזציה מופרכת.


      התנהלות רציונלית #16

      ערעור הנחות בחינת מרכיבים

      🔸 בחינת פערים בין תפישת הקיים לשאיפת התודעה
      🔸 בחינת סדר ויחסי המרכיבים
      🔸 בחינת אמצעים, משמעותם, והערכת התכנותם לשינוי נשאף
      🔸 ניסוח פעולות
      בידיעה מקדמית שיש מצבים בהם אין ידע ופעולות שיסגרו, בוודאות או במלואם, את הפערים
      🔸 פעולה
      🔸 בקרת אפקטיביות הפעולות
      🔸 שינוי בהתאם.‏
      ♾ וחזרה על התהליך.


      שאיפה #215

      מוכנות להקצאת משאבים למימוש רצון נעלה

      מוכנות תודעתית להקצאת משאבים ממשיים או רעיוניים למימוש עתידי של אובייקט רעיוני נעלה.

      רצון מועצם, למימוש רעיון נעלה.

      לרעיון הנשאף למימוש יתכנו היבטים ממשיים.


      שגרה #178

      פעולות הרגלים ורוטינות

      התנהלות מפעילה מערך פעולות – רוטינות והרגלים
      מוכרים, אוטומטיים, סדורים, חזרתיים וצפויים.

      התנהלות שגרתית מייתרת כינוס משאבי תודעה יקרים כ–
      ♠ סיפוק אינסטינקטים השרדותיים והתאוששות לאחריהם,
      ♣ ספיחת מידע והערכה רציונלית של משמעויות בין חלופות אפשריות להכרעה.


      שגרה, הפרה #179

      גירוי שינוי מצב

      שגרה מופרת לנוכח גירוי שמעורר הכרה במצב כ’שונה מקודמו
      שמפעיל תגובה אינסטינקטיבית או מבוקרת רציונלית,
      מיישמת מערך פעולות חלופי, שונה מהתוכנית המקדמית שאיננה תואמת את המצב האחר.

      ברירת מחדל של אורגניזם היא לשמור על שגרת הומאוסטאזיס.
      הפרת שגרה תיחשב כשלילית אלא אם תיעשה במודע להנאה נתפשת.


      שיוויון ##


      רציונל שיוויון בינאישי #2

      תודעתי – ערך עליון; תודעתך לך

      ⭕️ תודעתי היא מהות קיומי וההתממשקות שלי עם היתר, עם מה שאינו אני.
      תודעתי אינה סיבה לקיום דבר, ועם זאת אין חשוב ממנה. לי.
      כל ערך אחר נקבע באמצעות תודעתי.

      ⭕️ אם תודעתי היא הדבר החשוב ביותר, לי,
      אני מבין שהתודעה שלך, שלה, שלו, היא הדבר החשוב ביותר לך, לה, לו

      זהו בסיס השיוויון הבינאישי.
      השאר והיתר – ישומי חיים.

      לא מ’חמלה מוסרית‘, ולא כציווי האל לברואיו.


      חתירה לשיוויון חברתי #152

      שיוויון שלא יושג

      פרטים בחברה שואפת קידמה,
      מסכימים כאינטרס משותף להם,
      לחתור לשיוויון זכויות לכול
      בידיעה, שאין ולא יתכן מצב שיוויוני.

      שיוויון אינו הטבה אם הוא נתפש
      ♠ חמלה לחלש – פטרונות משמרת היררכיה סמכותנית,
      ♣ אהבה לקרוב – אינטרסנטיות מענגת.

      [את ילדינו אנחנו אוהבים ללא השוואת זכויות וסמכויות.]


      שיוויון | סמכות #292

      היעדר היררכיה | היררכיה; פרדוקס מובנה

      בהבנה שלא יתכן שיוויון מוחלט אלא חתירה לשיוויון,
      חותרי השיוויון מסכימים, במודע, לקיים ולשמור פרדוקס:
      הסכמה לתת סמכות בלעדית לפרטים ולמוסדות שאין לאחרים – בכך מוותרים על היבטי שיוויון מסוימים – כדי להחיל היבטי שיוויון רחבים.

      מוסדות ממשל, הוראה, חינוך, אכיפה ושיפוט מהווים דוגמאות לסמכויות כופות שיוויון.


      שיטה #297

      מתודה

      הליך אחוד של סדר פעולות מובחן, מופעל באופן יזום, במטרה להשיג תוצאה שאליה מכוונים טרום הפעולה.


      שיטת ממשל מושלמת #113

      הבנה שאין

      ממשל – יישום ריאלי של רעיון מופשט.
      לא יתכן סנכרון מלא ומוסכם בין המשתתפים, בוחני השיטות והמתפעלים אותן;
      האזרחים בעלי הטיות, עניין, ערכים ופרשנויות שונות ומשתנות.

      הכמהים לשיטה מושלמת
      מוטים לערכיהם האישיים
      לדת,
      או למונרכיה סמכותנית
      ואינם שוחרי דמוקרטיה.


      שימור מסורת, טקס #117

      ליכוד קהילתי

      שחזור והטמעת פעולה,
      בתאריך או באירועים קבועים,
      למטרה שונה מתכליתה המקורית –
      כדי להתמיר מהות ממשית להסמלה אבסטרקטית,
      לצורכי תחושת העצמה אישית פרטית וליכוד קהילתי רעיוני.

      ככל שיישום המעש המסורתי אבסטרקטי, מופרך, מהווה מטרה לעצמה, מוחצן צביונית, מונע טובין, צורך משאבים, חופש וסיגוף רבים יותר,
      כן יתפש כנעלה יותר בקהילת המשמרים.


      * שימוש שגוי** רווח במונח ‘פרוגרסיביות’.
      טיפול ברגישות תחושות־ערך היא קונסרבטיביות חמלתית.
      [‘בלאק/ג’ו-פייס’, כדוגמא, אינם פרוגרסיביות, אלא הבניות שמרניות.]
      ** אני יחיד שמייחס שימוש שגוי ל’פרוגרסיביות’
      – אבסורדיות ופתטיות לכשעצמה 🤓 –
      משער, שבעתיד יגיעו עצמונית לתפישתי 😀 זו.


      שינוי #266

      תנועה מובחנת בזמן

      בבחינה משווה של מהות על ציר זמן ביחס לבחינה קודמת, מובחן ביטוי לתנועה רעיונית או ממשית של מרכיב אחד לפחות.


      שליטה #296

      יכולת כפייה מוסדרת

      תיוג מצב בו מהות אנושיתממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, למנוע או לכפות, פעולה או מצב על מהות אחרת לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים מופעלים על ידה.

      מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.


      נשלט #326

      נתינוּת לכפיית אחר

      תיוג מצב פגיעה בחירות; מהות – ממשית, רעיונית, אנושית או לא – נתונה ליכולת של מהות אחרת לכפות עליה פעולה או מצב בניגוד לרצונה.

      הנשלטות חלה בשל איום מימוש כוח היררכיה פיזיקלית, סמכות אנושית, או בהסכמת הנשלט.


      נשלט בהסכמה #327

       חירות תמורת ערך

      בבחירה להיות נשלט, באין כפייה, הסכמה להיות נשלט נעשית לקידום ערכים אחרים, חשובים יותר, כביטחון או כרווחה; אזרחות במדינה.


      שפע ##

      רווחה


      שקר ##


      שקר עצמי #73

      רציונלית – אוקסימורון

      תודעה מתפקדת אינה מכילה בו־זמנית חיווי שקרי מודע כאמת.

      ישנן
      בדיות תודעתיות,
      ‘טעויות’, ‘שגיאות’, אי־הכרה בהן,
      הדחקת אמת ועובדות,
      תפישות שונות בהפרשי זמן.

      ייחוס למצבי אי-ודאות מאיימים כקיומייםחרדה,
      התייחסות לשקר כלאמת, להיטיב רגשית עם מציאות נתפשת – דיכאון.


      שרירות #169

      תיוג שלילי
      על אישור של בעל סמכות
      לפעולה רעיונית או ממשית
      שמקדמת את רצון או את אינטרס המאשר,
      שמתעלם מהקשרי רצון, התנגדות, התחשבות, סבירות, הגינות או חמלה של המתייגים.


      תגובה #344

      ריאקציה, פעולה מגירוי

      פעולה רעיונית או ממשית
      תתכן אינסטינקטיבית בלתי רצונית, או לאחר עיבוד ובקרה רציונלית, פנימית באורגניזם או פיזית חיצונית –
      לאחר חשיפה לגירוי רעיוני, חושי או פיזיקלי, כימי, ביולוגי או מכני מקדים שגרם לה.


      תהליך #324

      פרוצדורה, פעולות למטרה

      צבר פעולות או כללים סדורים מנוסחים מקדמית, למימוש מטרה.


      תודה #320

      הכרה בקבלת ערך

      הכרה בתרומה רעיונית או ממשית של אחר לטובתו של המכיר.

      הכרת תודה אותנטית מלווה ברצון של פרט אסיר התודה להקצות משאבים רעיוניים או ממשיים למיטיב, השקולים בערכם לטובין שקיבל.


      תודעה #391

      סובייקט כאובייקט, תקשורת עצמית

      רכיב רעיוני, על מצע פיזיולוגי ממשי
      של התייחסות פרט לעצמו, כגורם חיצוני;
      עיבוד של אינסטינקטים, סנטימנטים, מחשבות, ניסוח, הבנה, ידע, שפה, רגשות, תחושות רצונות, רעיונות,
      בכך מבחין בין פרט לאחר.


      הנדוס תודעה #100

      השפעה מכוונת תפישה

      ניסיון של בעל עניין להשפיע על בעל תודעה שיתפוש חלקי מציאות באופן שמקדם את רצונו, מהווה היבט של מציאות.

      שיח עמדות – ניסיון לתווך תפישת מציאות סובייקטיבית.

      תיווך תפישת מציאות מכוון, אינטנסיבי, להשגת רבותא ממשית, רעיוניתמניפולציה, הנדוס תודעתי.


      תודעה זרה #8

      ללא קשר תודעתי

      תודעה שאינה בתקשורת ישירה עם תודעה אחרת.

      ‘תודעה זרה’ מהווה אמצעי זמין, יעיל, אינטואיטיבי,
      גם אם אינו חסין הפרכה,
      לבקרה על חתירה לאובייקטיביות,
      בהיותה משוחררת מהשפעת התכנסות הזדהותית שמובילה להסכמה.


      תודעה זרה – אין #239

      הסתייגות, פרדוקס תודעתי

      אין תודעה חפה מכל השפעה אנושית אחרת.
      תודעה זרה‘ היא סוג של פרדוקס, אוקסימורון, יוניקורן;
      כל תודעה נסמכת על שפה, חולקת אלמנטים משותפים.

      כמיהה ל’טוב‘, ל’דמוקרטיה’, שאיפה אינטלקטואלית היא [גם] חתירה להבנת לתודעה זרההבנה שאין.)


      תודעה זרה | בינה מלאכותית #240

      חתירה מדמה

      בינה מלאכותית (Chat GPT, 2023) – צבר טקסטים נתון למניפולציה למטרת מענה לסוגיות על פי

      ‘תודעה זרה’ היא סוג של פרדוקס, אוקסימורון, יוניקורן;
      כל תודעה נסמכת על שפה, חולקת אלמנטים משותפים.התכנות סטטיסטית; מחצבה של טקסט שממפיקה תוצר טקסטואלי בהתאם לאלגוריתם של מתכנתיה.

      מודל מתיימר, קירוב רעיוני, תחליף מדמה ‘תודעה זרה’.


      תודעה, פונקציונליות #17

      תודעה – ‘מערכת ההפעלה’ של פרט;
      קולטת מידע מהחושים,
      מעבדת
      ופולטת מחשבות, תקשורת והנחיות פעולה.

      תודעה נמצאת על מצע ממשי, ביולוגי,
      [אינני מבין קשרי תודעה–גוף].


      תודעה קובעת הוויה #98

      שיקוף מציאות

      לפרט יש רק את תודעתו
      כאמצעי תיווך חיוויי מציאות
      לאחר חישה, טרום פעולה.

      חיוויי־מציאות נתפשים חושית, מעובדים בתודעה
      כשיקוף לתפישת מציאות מסוימת,
      שנחווית שונה אצל בעלי תודעה אחרים.

      [בשונה מחיווי נטול תודעה (נניח, מד מרחק, זמן).]


      תודעה רחבה #69

      סובלנות למיסטיקה

      תצורת מחשבה סובלנית לתופעות מיסטיות כממשיות,
      ייחוס למחשבה פנימית כבעלת יכולת השפעה על מציאות חיצונית.

      רווח אצל
      ⛪️ בעלי סנטימנט אמוני,
      חסרי יכולת להתמודד עם אי־וודאות,
      😭 בעלי תנודתיות רגשית בעצימות גבוהה ומהירה.


      תועלת #258

      פעולה מקדמת רווח

      זיהוי בפעולה צורכת משאבים כמוסיפה ערך לתהליך, שבאמצעותו ניתן לקדם רווח רעיוני, ממשי, כלכלי, אנרגטי, מקדמי מטרה.

      תועלת אינה יעד שלעצמה, אלא, אמצעי לקידום מטרה מקדמית.


      תופעה #350

      פעולה במציאות

      פעולה שמתרחשת במציאות, לרוב ממשית, עשויה להיקלט עצמונית בחושים ולהיות מעובדת ונתפשת בתודעות זרות, גם אם באמצעים מכניים.


      תוצר #368

      נתפש מפעולה

      מהות רעיונית או ממשית הנתפשת מקשר סיבתי של פעולות וקשרים בין מהויות.


      תוצאה #369

      תוצר פעולה בזמן מסוים

      תוצר רעיוני או ממשי מובחן, ניתן להגדרה ולרוב לכימות ומדידה, לאחר פעילות של מהות אחרת ונקבע בנקודת זמן מסויימת.


      תוצר | תוצאה #375

      ממשק מרכיבים | מדיד בזמן

      תוצר: נתפש מפעולה בין מרכיבים | תוצאה: תוצר פעולה בנקודת זמן מסוימת, כמית למדידה ולהשוואה.


      תמורה (כלכלית) #250

      החלפת טובין מוסכמת

      שינוי בעקבות הסכמה לקבל טובין ממשי או רעיוני, לנתינת טובין אחרעבודה שנעשתה, טובין ממשי או רעיוני.

      בעת ההסכמה על המרת הטובין התמורה המתקבלת בכללותה נתפשת על־ידי כל צד כעדיפה על הטובין הניתן על ידו, וכן גם על מניעת הטרנזקציה (– מכלול פעולות תנועת החלפת טובין) לו הצדדים היו נמנעים, ושומרים על הטובין שלהם ברשותם.


      תנאי ##


      תנועה #251

      שינוי

      רעיונית

      הליך שינוי תודעתי על ציר זמן.

      ממשית

      הליך שינוי במרחב על ציר זמן.


      תפישה #184

      רעיונות ויישומים אחודים לנושא

      מכלול מנוסח, אחוד, מייצג צבר היבטים רעיוניים ויישומיים קשורים.
      תפישה ניתנת לתקשור, לשיפוט ולאימוץ תודעה זרה.

      היכולת לתפוש רעיונות מופשטים ומורכבים היא תשתית הכרתית מתפתחת.
      פרטים חולקים תפישות מייצגות רעיונות ובכך מתאפשרת תשתית תקשורתית שפתית.
      בעלי תודעה נבדלים בתכני התפישות שהם מכילים, וביכולת להכיל מורכבות תפישתית באופן שמהווה טביעת (אצבע) תודעה ייחודית להם.

      תודעות אנושיות דומות למחשבים דומים שיכולים להכיל תכנים שונים.

      מחשבים עם קונפיגורציה זהה יכולים להכיל מורכבות זהה.
      (כנראה ש) אין שתי תודעות המכילות תוכן זהה בשל ריבוי הקשרים שגורמים לסיבוכיות התכנים שמשתנים בהתאם לתודעה בהם הם מאוחסנים.


      תפישת עולם #90

      ניסוח יחסים
      בין היררכיות ערכים
      רעיוניים,
      שמנחים התנהלות
      בסוגיות פרט־חברה.

      תפישות הוטמעו במהלך חיים, עיקרן בבגרות,
      על מצע מאפייני אימוץ, ערעור ובקרה של פרטים,
      באמצעות דמויות דומיננטיות – סוכני תודעה –
      בסביבת הגידול, הסוציולוגיה, רשויות חינוך, דת ואכיפה.


      תקווה #379

      רצון לממש אפשרות סבירה

      שאיפה שתרחיש אפשרי סביר, עם התכנות לקיומו, יתממש במציאות וישנה מצב לטובה.

      בשונה מ’אמונה‘ המייחלת בחוסר־רציונליות להתערבות מיסטית משנה מציאות, שתברא תרחיש לא סביר, לא ניתן למימוש*.

      * אם תרחיש לא אפשרי התממש – נס, התיוג ‘לא אפשרי‘ – שגוי.


      תקווה | אמונה | הערכה/השערה | ייחול #380

      תצורות מימוש רצון

      מימוש חלופה סבירה רצויה | יחול להתערבות כוח מיסטי פותר | בחינת התכנות למימוש | ביטוי למימוש רצון עז.


      תקשורת ##


      תרבות #45

      פעילות אנושית אסתטית, שאינה השרדותית

      כל פעילות אנושית חורגת מפרקטיקה קיומית.

      בשימוש רווח:
      סטנדרטים של אסתטיקה
      בתחומי התנהגות ואמנות,
      שמאפיינים קהילות מובחנות.


       

      תרבות גבוהה #125

      אחיזה בסטנדרטים אסתטיים
      בדיסציפלינה תרבותית מובחנת,
      שרכישתם מחייבת הקצאת משאבי אינטלקט
      לצבירת ידע, מיומנות טיפול במורכבות והתייחסות להקשרים,
      מעל לסף כניסה רעיוני, יחסי, סובייקטיבי.

      אם רכישת הסטנדרטים מחייבת רק ניסיון או משאבי כלכלה – טעם תרבותי נמוך.


      תרבות, עוצמה #124

      כשצבר פרטים בעלי מאפייני תרבות מובחנים
      מתחכך בפרטים עם צבר מאפיינים אחר,
      כשמובחן במובהק
      כיוון הפיעפוע – אימוץ ערכים וסטנדרטים התנהגותיים,
      או דומיננטיות ערכים מאפיינים בתרבות שנוצרה בסינתזה – אופי התמהיל המתקבל,
      מחווה על עוצמת תרבות ביחס לאחרת.


      תשומה ##


      תשוקה #50

      רצון בעצימות פיזיולוגית

      תצורה של רצון
      ברמת עצימות פיזיולוגית גבוהה:

      תודעה
      במצב של מוכנות מוגברת
      להקצות ריבוי משאבים
      ממשיים, פיזיולוגיים או רעיוניים,
      למימוש פעולות מובהקות כסיפוק פיזיולוגי
      של כמיהה עכשווית לאוכל או למין.


       

      */

      Share
      Share