בייחלנו ל-, חרדתנו מ- מאורע, האם אנחנו מתייחסים לעוצמת השפעתו, או, לסיכויי התכנותו? אינטרינזית, אי-רציונליות, חרדה/ אופטימיות יתר, אקסטרינזית, רציונליות, יציבות רגשית.

אירוע: השפעה סיכוי

השפעה על פרסונה מול סיכויי התכנות

ב- מייחלים ל-,
חרדים מ-
מאורע,
האם אנחנו מתייחסים

לעוצמת השפעתו,

או,

לסיכויי התכנותו?

 


אינטרינזית, אי-רציונליות, חרדה/ אופטימיות יתר,
אקסטרינזית, רציונליות, יציבות רגשית.

Share

השאר תגובה