שרמוטה פיננסית

שרמוטה פיננסיתפונקציות תעסוקתיות,
שתכליתן לגרום למשקיע
להקצות משאבים לערוצים שלא התכוון,
או,
להקצות יותר ממה שהקציב לערוצים שכן,
וזאת בגירוי מיני.

כלומר ובהרחבה, שידול למעשה שלא ממין העניין, לא בשל מהות ההשקעה. התגמול המסורתי הוא תקוות צד, גירוי חיצוני לעניין.
התמריץ הוא גירוי מיני, מפורש, אם מאכזב במיצוי הבשלתו הסקסואלית, שכן לה אין כוונת מימוש, שמא תתפרק מנשקה.

נחשפתי לעיסוק לראשונה במוסקבה ושוב באנגולה.
ברור לי שלא הומצא שם,
ושרווח במקומות אחרים אולי אף יותר,
אך אלה המקומות שראיתי את זה.

למה שרמוטה?
בשל הפתייינות, בשידול מעבר הטובין יש פוטנציאל מיני, אם גם לא יתממש, אבל הוא גורם נוכח.

למה פיננסית?
מפני שהפעולה מוכוונת למעבר כספי של 'משקיע פיננסי',
והמבצעת, השרמוטה, מתפרנסת מכך.

למה בשפה נקבה?
אולי יש גברים,
לא נוכחתי בכאלה,
ואם כן, זה לא על רקע מיני, אלא אולי על רקעים אחרים.

בפועל, אלה, על פי רוב

  • נשים,
  • בשנות העשרים המאוחרות שלהן ומעלה,
  • אטרקטיביות בגרסה ה'בשלה' באופן מובהק ומוסכם,
  • מטופחות,
  • תקשורת פלרטטנית, פתיינית,
  • מוטות ערך, כלומר בשיחתן ישנה נטיית הגישוש לחיפוש מיקסום הטובין האפשרי מהסיטואציה, פיננסית בדרך כלל,
  • מיומנות בתחזוק High And Dry.
Share

השאר תגובה