נאמנות

נאמנות נתפשת כערך חיובי,
במיוחד כאשר מיושמת באמצעות פרסונה אחת על אחרת,
ובפעולת הנאמנות, לפרסונה הפועלת גילוי הנאמנות עלה בתשומות.

כאשר פרסונה פועלת באופן שתואם את תפישתה,
סותר את תפישת הקידום של פרסונה אחרת ומשפיע עליה,
הפעולה מתוייגת כ’חוסר נאמנות‘.

הדיזוננס נוצר בשל היות מהותה של ‘נאמנות‘ אנושית
מיושמת לרעיון, לערך או לדפוס פעולה אופייני.

ה’בגידה‘ מתרחשת כאשר אינדיבידואל נקלע למצב
בו האחר מיישם ‘נאמנות‘ לערך אליו מחויב יותר
מאשר לערך המקדם את הנבגד.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share