בס"ד

יומיים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

24/5/2020, האם יגיע?

יומיים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

בסיעתא דשמיא?

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share