בס"ד

יומיים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

יומיים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

בסיעתא דשמיא?

 

Share

השאר תגובה