3 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

משך קריאה כ־ <1 דקות

24/5/2020, האם יגיע?

3 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

יד אלוהים?

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך