קורונה?

5 ימים למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

משך קריאה כ־ <1 דקות

24/5/2020, האם יגיע?

5 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

יימלט?

יוקר קורונה?

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך