בעייתיות אלגוריה

בשימוש באלגוריה יש בעיה אינהרנטית;

-עיסוק בהתאמת הדימוי למציאות,
בעוד הוא מיועד להבהיר
ייתכן והוא ממרכב אותה בהטענת רבדי יתר.

Share

השאר תגובה