כל האנשים שווים? למה?

הערכת משך קריאה כ- 11 דקות

תיקוף ומשמעויות

יומרה

תיקוף הרעיון לא מצריך חז”ל דובר ארמית, משכיל דובר אנגלית/ צרפתית, או גאון וילנאי דובר יידיש כדי לנסח את זה.

תודעות בלתי תלויות עשויות להגיע לכך אינסטינקטיבית רציונלית.
לא?

רובן המכריע, יכולות להבין את הרעיון לאחר שנחשפו אליו.

להבין, לא אומר ‘לקבל’, על ידי נטישת פרדיגמות אמוניות הטבועות בהן.

משמעויות

בשל השוני בכל יתר הממדים, בהתארגנויות חברתיות השואפות לקידום מצרפי של מכלול אנשיהן, לשימוש מינימלי אפשרי בתשומות שיטור, אכיפה, שיפוט וענישה, מניחים את עקרון השיוויון כבסיס התנהלותי שמקטין את השרירות, היחסיות, את המקרים יוצאי הדופן ואת הפרשנות למינימום לא מוחלט אך יעיל בהיותו גנרי.

שאיפה זו קיימת, גם אם שיוויון מוחלט לא יכול להתקיים, וממילא לא יגיע.

השאיפה מתקיימת בחלקה באופן מודע לחלק מהחברה וגם אינסטינקטיבית לשאר.

השאיפה עומדת במבחנים ואתגרים פרקטיים מתמידים של מי שרוצים למקסם את זכויותיהם ביחס לאחרים, בידיעה שהיא לא מחוסנת, בשאיפה לשיפור מתמיד.

Share

הערות? אשמח לתגובתך