מנהיג = מדינה

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #74

משך קריאה כ־ <1 דקות

אינטלקט

ביקורת על מנהיג = שנאת מדינה.

סוגיות פרט – חברה – ריבון

  • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
  • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
  • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
    רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

One thought on “מאפייני ימין, קונסרבטיביות #74”

הערות? אשמח לתגובתך