אוירון טרמינל אינטרנשיונל Terminal International

אוירון

Terminal  International

מנחת אוירון

טרמינל אורחים, VIP

טרמינל מקומי, דומסטיק

מסוף מטענים

טרמינל פרטי, Private

מנחת בינלאומי

נחיתות במנחתי חוץ לישראל.

לנחיתה במנחת, יש לשלוח את תנוחתך ל – contentnfun@gmail.com.