שלטון רע

אזרחים מסוכנים

מדינה בה שלטון נבחר עויין את מוסדות השיפוט והאכיפה,
שואף שמוסדות אלה יעשו את דברו,
היא מדינה שנשלטת על ידי ריבון רע, מושחת,
שואף להשתלט על מנגנוני בקרה, לאפשר לו לנטרלם,
ועושה זאת תחת כותרת – טובת ההמון.

אזרחים תומכי בהעצמת הריבון, מסכימים שטובתם היא החלשת גופי הבקרה, שאיפתו להחליש מנגנוני שיפוט ואכיפה שלטוניים,
הם תופעה מסוכנת הרבה יותר,
בהיותם בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה, שואפי עריצות רוב,
מהווים יסוד, בסיס, מצע, מאפשר, שואף, מקדם
משטרים נוסח שנות ה- 30 של המאה הקודמת.

אני מכיר,אישית,לא מעט כאלה.

Share

השאר תגובה