רונן ר' ר'ישל'ה רודיק

האם מישהו ממפלגת תקווה חדשה יצטרף לנתניהו?

התערבות רונן רודיק – יאיר דיקמן

המתערבים

להלן ההתערבות שנערכה
בצהרי יום ג’ 9/2/2021,
בביתו של רונן, יפו, בתל אביב
בין רונן רודיק, להלן ר’ישל’ה, ר’, יפה כמו אל קזאחי, ובה בעת הטאייר הלא הכי עגול בפנצ’ריה,
לבין יאיר דיקמן.

תוכן ההתערבות

עד תום כינון כנסת 24, שהבחירות לה יתקיימו ב- 23/3/2021,

 1. האם מישהו מרשימה ‘תקווה חדשה’, יחבור לממשלת נתניהו,
 2. האם כל הרשימה תחבור,
 3. אם סער או מי ממפלגתו יתמכו במינוי נתניהו לנשיא במקום ריבלין.
סוגיה:

ר’

דיקמן

תגמול

מישהו מרשימת תקווה חדשה יחבור לממשלת נתניהו, לא יחבור יחבור רונן זכה – יקבל ארוחה
אם גדעון סער חובר לנתניהו לא יחבור יחבור רונן זכה, תנאים מתאחדים עם סעיף קודם,
דיקמן זכה – 3 ארוחות
רשימת תקווה חדשה תתמוך במינוי נתניהו לנשיא  במקום ריבלין. לא יתמכו יתמכו רונן זכה, תנאים מתאחדים עם סעיף קודם,
דיקמן זכה – ארוחה לדיקמן.

תנאים, הבהרות והטיות

 1. ההתערבות במהותה היא האם הצבעה למפלגת תקווה חדשה של סער יכולה להיות לטובת נתניהו או נגדו.
  1. דיקמן חושב שההצבעה לסער היא תמיכה בנתניהו.
   לכן אם עובר ח”כ שולי או תמיכה של מי מחבריה לנתניהו לנשיאות, כמוה כהטבה לנתניהו, ולכן יפסיד ארוחה אם עד סיום קדנציית כנסת 24 תחזיתו לא תתממש.
  2. רונן בטוח שלא יזלוג טובין של קול שהצביע לטובת סער לנתניהו.
   לכן הפסדו יצמח בהתאם לנזק שיכול שיקרה אם

   1. חבירת ח”כ בודד אחד,
   2. אם הרשימה תצטרף ההפסד יגדל,
   3. ואם תהיה רק תמיכה בנשיאות – ישלם הפסד עצמאי נוסף שלא קשור לאפשרויות הקודמות.
 2. במקרה של חילוקי דעות, תוטל בוררות על איריס דיקמן.
 3. אם
  1. ר’ ימות לנו פתאום, לפני תום קדנציית כנסת 24, ועד אז לא תהיה הכרעה, שוב דיקמן אכל אותה, הוא כבר רגיל.
  2. אם דיקמן יתפגר לפני תום הקדנציה של כנסת 24, וטרם התממשה תחזיתו – החוב ייגבה מיורשיו של דיקמן.
 4. מכיוון שקיימת האפשרות שדיקמן יתפגר טרום סיום כנסת 24, אם דיקמן יתפגר יורשיו של דיקמן יגבו את ההתערבות על חיי דיקמן.

ולראיה ששני הצדדים מסכימים ייכנסו הערות לפוסט שמאשררות את ההתערבות.

סוף דבר

דיקמן הזמין את ר’ לסטייק במיטבר.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share