ארז תדמור – ניאו ימין רדיקלי

ממסד

אזרחים אינם מקיימים קשר ישיר עם שלטון, גם במשטרים דמוקרטיים, בהם הם בוחרים אותו.
הקשר אזרח–ממשל נעשה באמצעות מוסדות השלטון שנמצאים באינטרקאציה עם אזרחים.
נוצרו ממשקי פרטים–ממשל, להלן ‘ממסד’.

מכיוון שתפעול ממשל, בפועל, נעשה על ידי אנשים לאנשים אחרים, לא ייתכן מענה הולם לכל האנשים בכל זמן לכל הפעולות.

ממסד אמור לפעול על פי הנחיות לכלל וללא הבחנה בין פרטים.

תפקוד ממסד, אינו מושלם, לא ייתכן שיהיה מושלם, נקי משגיאות בכל עת לכל האזרחים.

יש לבקר את תפקודו תמידית תמידית תוך ידיעה שלא ניתן יהיה להימנע מתקלות בתפקודו.

בעיות מוכמנות

צירים אלה, כביכול פשוטים, ולמעשה מורכבים ביותר, שכן מכילים מגוון אינטרסים סותרים של ריבוי מרכיבים שאינם יכולים להיות בסנכרון מושלם לגבי כל נושא פרט–חברה–ריבון שציר כזה מטפל:

  • פרשנות, מה היא טובת החברה, בסוגיה?
  • מה היא מדיניות הריבון?
  •  מה הוא אינטרס הפרט?
  • הממשקים בין שלושת נדבכים אלה, אמורים להיות מוכלים בקודקס חוקים, תקנות, כללים, נורמות, שיקול דעת.
    ככאלה, אינם אלגוריתמים שיודעים לתת מענה לכל האפשרויות כל הזמן.

ישנו שיווי משקל בין המרכיבים שמאפשר תפקוד.

יש העויינים את התממשקותם עם הממסד, מעדיפים לנתצם מפני שאין להם אמון בו. בכל פעולה בלתי סדירה הם רואים כסיבה לפירוקו ולא כתפקוד לקוי.

עוייני ממסד תומכים בנציגם, שנלחם את מלחמתם בניתוץ המכניקה השלטונית שנתפשת כמתמירה משאביהם לאליטה האנושית שהם אינם נמנים עליה, אף שהיו שמחים.

במצבי אי-שקט תוך-מדינתיים,יש מצבים השלטון משנה את מדיניות המוסדות במטרה להשיב את השקט על כנו.

 

Share

השאר תגובה