השמרן מבקש את אמפטיית הרציונליסט, הרציונליסט מתנשא

בין קונסרבטיביות לפרוגרסיביות

משך קריאה כ־ 5 דקות

בין שמרנות אמונית קולקטיביסטית לחתירה לרציונליות ליברלית אינדיבידואלית

חנה ארנדט

מאפיינים

שמרנות אמונית לאומית
חתירה לרציונליות ליברלית אינדיבידואלית

התנייה אישית שימור קונספטים אמוניים קיימים. התניה לבחינת תקפות רציונלית מתמדת של כל תפישה.
הקצאת משאבים מנטליים לביסוס קונספטים אמוניים מקדמיים. לבחינת תפישות וניתוץ אמונות.
הפניית משאבים ריאליים רבים ויקרים, להגנתם, תחזוקם והפצתם. ככלל, מיעוט הפניית משאבים ריאליים- עלול לנגוד ערכים כרווחה או ביטחון אישי.
ריבוי עמיתים מהווה תנאי לתקפות. מהווה סדנה לבחינה תפישתית,
לא לתקפות רציונלית של תפישה.
משך תקפות אל-זמנית, מוחלטת, בקבלה ללא עוררין כערך עליון. עד לבחינה מחודשת, שייתכן שתנתץ תפישה קודמת.
תקפות מושגת על ידי גיוס נוספים לנורמטיביות. חתירה ‘מושגית’ לתקפות,
בפועל הסתפקות לתקפות זמנית, עד להפרכה, עדכון, עתידי אפשרי.
סימוכין התלות לאושיות דתיות או מנהיגים פוליטיים. רפרנס להוגי דעות, תיאורטיים.
הטלת ספק פגיעה בעיקר, בקונצנזוס, ערעור, להכעיס.
אין אלטרנטיבה לתפישות אמוניות לאומיות.
הטלת ספק כמהות.
אך אם נעשית כשלעצמה, בלא הצעת אלטרנטיבה רציונלית, היא חיווי להיעדר חשיבה רציונלית.
מיעוט/ רוב הקצאה כוח הכלל לחיזוק הרוב- חיזוק המיעוט מהווה פוטנציאל לפגיעה ברוב. הקצאת כוח הכלל למיעוטים וחלשים כדי לפתח את הפלורליזם האישי.
סדר חתירה מתמדת לסדר, שכן הוא קיים אמונתית, והלאומיות תתחזק בסדר קיים. בחינה מתמדת בוחנת האם לסדר יש תכלית מקדמת, ואם כן את מה ובאיזה מחיר. אין השלמה מבנית לסדר.
סדר קוסמי ישנה תפישה של קיום סדר של כוח-על, מתוך החלטה, בגרסת האל או הלאום. כפירה בהיות סדר-על, אלא הפקת המיטב המצרפי בסביבה כאוטית.
שמירה על חוק שמירה על חוק מהווה תכלית. כשלעצמה. חלק מסדר ונורמה חברתית.עם זאת – חובייש קסדה – הפרות חוק מאז’וריות אלימות רווחות יותר, שכן ישנם פרטים ש’יטלו את החוק לידיהם’, בחושבם שכך מגינים על ערכי ליבה של שמירת הקולקטיב החשובים יותר, והחוק לא נותן לכך מענה. לחוק וממילא לשמירתו אין ערך או תכלית כשלעצמו, אלא, לבחינה מה הוא משרת.
כחלק מהבחינה המתמדת קיימת הסבירות של מעבר על החוק, כשנתפש בלתי רציונלי או מקדם סיטואציה.
סיפוק/ נחמה שמחת ה’ביחדness’ עמיתים באותו מצב, אישוש, חיזוק הדדי, נורמטיבי, תובנה חדשה, הליך בחינה רציונלית פעיל.
שונות בין עמיתים
  • מידת קרבה לערכי ליבה,
  • מידת הקצאת משאבים ריאליים לשימורם.
ביזור, בהתאם להתמקדות בנושאים שנבחנו, והאלרטנטיבות שנוסחו.
שינוי מגמה אין [תיקון- לא ראיתי 🙄 ],
מחשבה מקדשת אמוניות ולאומיות היא סוג של איכות ‘סמיכה’ יותר משל אחר, אך יציבה, שאינה משתנה על ציר זמן.
מה שיכול להשתנות הוא הקצאת משאבים ריאליים לשימור ערכים, ובדרך כלל במגמת הפחתה על ציר זמן ובגרות אנושית.
מועט,
ולכיוון השמרנות שכן אקט שינוי תפישתי פתאומי-מיידי אינו רציונלי.
התייחסות למדיה  תפקיד התקשורת הוא לתווך ערכים מקדמיים, ריבון, לחזק תפישות וצביון. תפקיד תקשורת הוא לתת מידע, במה לכל מי שרוצה להתבטא בה, ולהוות כלב שמירה אגרסיבי מול רשויות שלטון.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: