התנייה לשימור תפישות

שמרנות ופריצה

המחשבה חותרת לסדר, לחיפוש ומציאת מתווי התנהגות סדורים.
מחשבה שמרנית, רואה בתופעה אקסטנציה לפאטרן זמין
קושרת הקשרים, תקדימים ואסוציאציות
ומחילה אינדוקטיבית על התופעה את הפאטרן.

מחשבה רדיקאלית, מחדשת, מחפשת דדוקטיבית
תופעות שיתאימו לפאטרן ליצירת תיאוריה מנבאת.
לכן, בקונפליקט פרדיגמות הרדיקאלית נתפשת כמנותקת.

הנכתב כאן מתייחס למגוון דיסציפילנות,
בדגש על מדעי ההתנהגות
בתצפית על התנהלות אנושית,
ובניסיון לצפות התאמת פרסונות לפוזיציות.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share