מאפייני ימין, קונסרבטיביות

משך קריאה כ- 10 דקות

פרוייקט טוויטר

185 חוסר בגרות דמוקרטית.

 1. דיאלקטיקה, what aboutism
 2. השוואה לצל נושא גם אם סדרי הגודל שונים.

אינטלקט: צמצום. פשטנות. חוסר יכולת הכלה של מורכבות לוגית.

מורכבות תפישתית: אין. “אנחנו פרקטיים.”

ריבון: העצמת משילות מזעור בקרה.

תחזוק סנטימנט וכבוד.

רומנטיקה אמונית לאומנית.

ממשל: טיפול בתודעה, סנטימנט, תחושת הזדהות.

החצנת הערצה אישית

 

שאיפה לשיח עם ‘שמאלן’ – כמיהה לתחזוק תפישת ערך ירודה ורצון ללגיטימציה לסנטימנט. לשווא.

דעה: התכנסות הזדהותית לסנטימנט (גם אצל פסאודו שמאלנים.)

Crushing the institutions of government in the service of a revered leader is common conservatism, anywhere, at any time, regardless of culture or language.

נוסף: is a classic feature of

כל המשפחות השמחות – מאושרות באופן דומה.
כל משפחה אומללה – מסכנה באופן שונה.
לב טולסטוי

כל הימניים – קונסרבטיבים באופן דומה.
כל שמאלן – פרוגרסיבי באופן שונה.

20 ראשונים

 1. אחיזה תודעתית
 2. הטמעה תודעתית
  מנגנון ערעור ובקרה רציונליים כבוי
  מכניקה מחשבתית מוטמעת באמצעות בית גידול, משפחה, חברה, דת, חינוך, חקיקה, משפט, אכיפה ושלטון.
 3. שרירות תפישתית
  תודעות זרות לא תגענה לקונסטרוקטים קונסרבטיביים באופן עצמאי.
 4. תצורה תודעתית
  אמונה – קבלת פרדיגמה מקדמית ללא ערעור או בקרה.
 5. גאווה לאומית
  התייחסות ערכית – גורל, מיסטיקה – למוצא אתני.
 6. אמוניות
  דיכוטומיה: שואפת מבטיחה גן עדן | חרדה, מאיימת גיהנום.
 7. לאומנות
  ייחול למדינה כאקסטנציה, או כתחליף גשמי, לכוח עליון מיסטי, מארגן.
 8. מיסטיקה
  ייחוס לאידאה, מדינה, אדמה, מנהיג, התרחשות חפץ, סמל, טקס – קדושה, גורל.
 9. רטוריקה
  הנעה לפעולה באמצעות ביטויים פונים לסנטימנט, כ-‘מולדת’.
 10. מעבר לפונקציונליות
  כמיהה למנהיג על־אדם, מושא הערצה והזדהות רגשית.
 11. דיאלקטיקה
  סנטימנט התכנסות הזדהותית למנהיג, קבוצה או רעיון, שקול לטיעון רציונלי.
 12. הקרבה
  תשלום בחיים או בערך ריאלי לקידום אידאה מקודשת; אל, מדינה, קולקטיב, מנהיג.
 13. רטוריקה
  עוררות סנטימנט רגשי, אמוני, לאומני, שקול לארגומנט לוגי רהוט ותקף.
 14. דיאלקטיקה
  התנייה להסברים קונספירטיביים
  אמונה בכוח־על מארגן, מועצמת בתחושת רדיפה קורבנית.
 15. מודרות וקיפוח
  תחושות מודרות, קיפוח, נחיתות, זעם, מול הנתפשים כאליטות מתנשאות.
 16. מרחב ציבורי
  המרחב הציבורי והצביון נתונים לשליטת רוב.
 17. דיאלקטיקה
  איום בעלבון שקול לארגומנט לגיטימי.
 18. התכנסות הזדהותית
  בלבול בין ‘נורמה’ – כמו כולם,
  לבין ‘סבירות’ – עמידה במבחן היגיון.
 19. אינטלקט פשטני
  ישיר – ללא אנדרסטייטמנט, הפשטה, מורכבות, ניואנס וסאבטקסט.
 20. תקשורת
  הומור אפולוגטי, קורבני – “אנחנו החשוכים.”
Share

הערות? אשמח לתגובתך