פערי שפה

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #127

הערכת משך קריאה כ- <1 דקות

רטוריקה

פער בין שפת המון נמוכה
לכמיהה למליצות מנהיג.

סוגיות פרט – חברה – ריבון

  • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
  • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
  • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
    רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך